Thursday, February 27, 2014

ခရိုင္အဖြဲ႕ခ်ဴပ္မ်ားသို႕ျဖန္႕ေ၀ရန္

သမၼတေရြးတဲ့လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈပေပ်ာက္ေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္၅ဦးက်မ္းလာမၾကိမ္


Eleven Media Group
လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈပေပ်ာက္ေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္မ်ား လႊတ္ေတာ္၌ကတိသစၥာျပဳမႈအစီအစဥ္ပ်က္ျပယ္၊ သမၼတေရြးခ်ယ္ထားေသာအဖြဲ႕၀င္ငါးဦးမလာေရာက္ခဲ့

တာ၀န္သိစိတ္ျဖင့္ ႏုတ္ထြက္ျခင္းEleven Media Group

#emg_opinions

(Written by: သစ္ထြဋ္)

ယေန႔ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ျဖစ္စဥ္မွာ နယ္ပယ္အသီးသီးမွာ မၾကာခဏ ၾကားေနရတဲ့ စကားတစ္ခြန္းကေတာ့ စိတ္ေနစိတ္ထား (Mindset) ေတြျပင္ဖုိ႔ လုိတယ္ဆုိတဲ့ သတိေပးစကား ျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ထားေတြ ျပင္ဖုိ႔ဆုိရာမွာ ႏွစ္ရွည္လမ်ား အသားက်ေနခဲ့သူေတြ အတြက္ေတာ့ လြယ္မေယာင္နဲ႔ခက္ တိမ္မေယာင္နဲ႔နက္ ျဖစ္ရပါတယ္။

တာ၀န္သိသိ ႏုတ္ထြက္ျခင္း ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ အုပ္ခ်ဳပ္သူနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ခံမ်ားအၾကား သဟဇာတ မျဖစ္ခဲ့မႈက ယေန႔ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ျဖစ္စဥ္ကုိ သြားေနဆဲမွာပင္ ယခင္အမူအက်င့္ အခ်ဳိ႕ကုိ လက္မလႊတ္ႏုိင္ေသးတဲ့ အျပဳအမူမ်ားကုိ အခ်ဳိ႕က ျပဳလုပ္ေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အမ်ားျပည္သူမ်ားနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြမွာ ေဆာင္ရြက္ေနသူေတြအတြက္ စိတ္ေနစိတ္ထားေတြ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖုိ႔ ႏႈိးေဆာ္ၾကေပမယ့္ မျပဳျပင္ေသးၾကတဲ့ စိတ္ထားတစ္ခုကုိေတာ့ သတိျပဳမိပါတယ္။

ဒီစိတ္ထားက အထူးအဆန္းေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ကမၻာ႔ႏုိင္ငံ အမ်ားစုက အမ်ားျပည္သူမ်ားနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ကုိင္ေနသူေတြ လုိက္နာက်င့္သုံး ခံယူတဲ့ စိတ္ထားေလးတစ္ခုပါ။ ဒါကေတာ့ လုပ္ငန္းအေပၚ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈ ထားရွိျခင္းျဖစ္ၿပီး အကယ္၍ မိမိရဲ႕အျပဳအမူ လုပ္ရပ္တစ္ခုက အမ်ားျပည္သူမ်ားအေပၚ ထိခုိက္နစ္နာမႈ ရွိသြားခဲ့မယ္ ဆုိပါက တာ၀န္သိသိ ႏုတ္ထြက္ျခင္းဆုိတဲ့ စိတ္ထားေလးတစ္ခုပါ။

ယဥ္ေက်းတဲ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ လကၡဏာ

ျပဳလုပ္မိတဲ့ အမွားေတြေၾကာင့္ တာ၀န္ယူႏုတ္ထြက္ၾကတဲ့ သတင္းေတြဟာ ယေန႔ကမၻာ့ သတင္းမ်ားမွာ မၾကာခဏ ပါ၀င္ေနေလ့ ရွိေပမယ့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာေတာ့ အဆုိပါသတင္းမ်ဳိးကုိ နယ္ပယ္အသီးသီးမွာ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ျမင္ရၾကားရ နည္းပါးေလ့ ရွိပါတယ္။ မွားယြင္းေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ သုိ႔မဟုတ္ စကားကြၽံမႈမ်ားေၾကာင့္ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ရတဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြဟာ ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစုိးရအဖြဲ႕၀င္မ်ား အပါအ၀င္ စီးပြားေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူမႈေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အစရွိတဲ့ နယ္ပယ္အသီးသီးမွာ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိတဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြလုိ႔ ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ -

အမွားေတြအေပၚ တာ၀န္ရွိသူေတြက တာ၀န္ယူ ႏုတ္ထြက္မႈေတြေၾကာင့္လည္း အဆုိပါ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေပၚ အမ်ားျပည္သူမ်ားရဲ႕ ယုံၾကည္ကုိးစားမႈမ်ား ပုိမုိတုိးတက္လာကာ ေနာက္လူမ်ားအဖုိ႔လည္း သတိျပဳ ဆင္ျခင္ႏုိင္စရာ ျဖစ္ရသလုိ အမွားျပဳမိသူမ်ား အေပၚလည္း မွ်တတဲ့ ကုိယ္ခ်င္းစာတရားနဲ႔ ဆက္ဆံေလ့ရွိၾကတဲ့ အျပဳအမူကုိ ယဥ္ေက်းတဲ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ လကၡဏာဆုိတာ လက္ခံၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တာ၀န္ယူသူမ်ား

တာ၀န္ယူႏုတ္ထြက္မႈမ်ားန႔ဲ ပတ္သက္ၿပီး ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္းက ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ အင္အားျပင္း ေျမငလ်င္ေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ဆူနာမီကတစ္ဆင့္ ႏ်ဴကလီးယား ဓာတ္အားေပး စက္႐ုံမ်ားကုိပါ ထိခုိက္ခဲ့မႈကုိ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈ မရွိခဲ့ေၾကာင္း ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရွိလာၿပီးေနာက္ ယင္းကာလတြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တာ၀န္ယူသူ နာအုိတုိကန္ကုိယ္တုိင္ တာ၀န္ယူႏုတ္ထြက္ခဲ့ရတဲ့ အဓိက အေၾကာင္းအရာ ျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။ နာအုိတုိကန္ရဲ႕ ႏုတ္မထြက္ခင္မွာ ငလ်င္ေဘးသင့္ ေဒသေတြမွာ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စီမံမခန္႔ခြဲမႈ မေအာင္ျမင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးျဖစ္သူမွာ အရင္ႏုတ္ထြက္ခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ တာ၀န္ယူႏုတ္ထြက္မႈမ်ား ကမၻာ့စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ေတြ႔ရေလ့ရွိသလုိ အဂတိ လုိက္စားမႈမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္လာပါကလည္း ႏုတ္ထြက္ရသည့္အျပင္ တရားစြဲဆုိျခင္းကုိလည္း ခံရေလ့ ရွိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ စကားကြၽံမႈမ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္မွ ႏုတ္ထြက္သြားရသူမ်ား ရွိခဲ့သလုိ ေဘာလုံးအားကစားကဲ့သုိ႔ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ပင္ အလြန္အကြၽံ ေျပာဆုိမႈမ်ားေၾကာင့္ ေတာင္းပန္ရေလ့ရွိတဲ့ ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ ကမၻာ့သတင္းစာမ်က္ႏွာေတြမွာ မၾကာခဏ ပါေလ့ရွိခဲ့ပါတယ္။

အာဏာကုိ မဖက္တြယ္ခဲ့သူ

ယင္းကဲ့သို႔ အာဏာကုိ ဖက္တြယ္မထား တာ၀န္ယူႏုတ္ထြက္မႈေတြ ရွိခဲ့တဲ့ေနရာမွာ အမ်ားသူငွာ မက္ေမာတဲ့ အာဏာကုိ မမက္ေမာဘဲ ႏုတ္ထြက္ဖုိ႔ ဆႏၵကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာခဲ့တဲ့သူ ျမန္မာႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ႀကီတစ္ဦးကေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ျဖစ္ပါတယ္။

အာဏာကုိ လက္ကုိင္ထားႏုိင္မယ့္ အခြင့္အေရး ရွိေနေသာ္လည္း အာဏာကုိ မဖက္တြယ္ဘဲ ႏုိင္ငံလြတ္လပ္ေရး ရၿပီးပါက ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္က ႏုတ္ထြက္ၿပီး စာေရး၊ စာဖတ္လုပ္ဖုိ႔ ဆႏၵရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။

အာဏာႏုိင္ငံေရးကုိ မႏွစ္သက္တဲ့အတြက္ ႏုိင္ငံေရးက ႏုတ္ထြက္လုိေၾကာင္း ဘြင္းဘြင္းေျပာခဲ့သူ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဟာ တကယ္ပဲ တုိင္းျပည္လြတ္လပ္ေရးရဖုိ႔အတြက္ အသက္ေပး ႀကိဳးပမ္းခဲ့သူ အာဇာနည္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး တာ၀န္ယူမႈ အတုိင္းအတာ ႀကီးမားသလုိ အာဏာကုိ တြယ္ဖက္မထားတဲ့ အေလ့အက်င့္ကုိလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြအတြက္ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပအျဖစ္ လမ္းျပႏုိင္ခဲ့သူ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ အမ်ားသူငွာနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ လုပ္ငန္းတစ္ခုကုိ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မွားယြင္းခြၽတ္ေခ်ာ္မႈမ်ား ရွိလာခဲ့ပါက တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈနဲ႔ မေဆာင္ရြက္တဲ့ ဓေလ့ဟာ အာဏာရွင္ႏုိင္ငံေတြမွာသာ က်င့္သုံးေလ့ရွိၿပီး ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံမွာေတာ့ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈ အေလ့အက်င့္က အသက္တမွ် အေရးႀကီးတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ယေန႔ ဒီမုိကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လမ္းေၾကာင္းကုိ သြားေနတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာလည္း နယ္ပယ္အသီးသီးမွာ အမ်ားျပည္သူမ်ားနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ လုပ္ငန္းကိစၥရပ္ တစ္ခုခုကုိ ေဆာင္ရြက္ၾကတဲ့ သူေတြဟာလည္း ရလာတဲ့ လုပ္ပုိင္ခြင့္ေတြကုိသာ ဖက္တြယ္မက္ေမာမေနၾကဘဲ မွားယြင္းမႈမ်ား၊ လြဲေခ်ာ္မႈမ်ားကုိ တာ၀န္ခံျခင္း၊ တာ၀န္ယူျခင္း အဆုံးစြန္ဆုံးအေနျဖင့္ လုိအပ္ပါက ႏုတ္ထြက္ျခင္းျဖင့္ တာ၀န္ကုိသိေသာ၊ တာ၀န္ကုိ ယူတတ္ေသာ စိတ္ထားမ်ား ထားႏုိင္ၾကပါေစလုိ႔ တုိက္တြန္းလုိက္ရပါတယ္။

ဒီေန႕ကာတြန္း

သမၼတ႐ံုး၀န္ႀကီး ဦးစိုးေမာင္အား လႊတ္ေတာ္၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ေထာက္ထား၍ ေျဖၾကားျခင္းျပဳရန္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သတိေပးEleven Media Group

လႊတ္ေတာ္သည္ ဟန္ျပ႐ုပ္ျပ တည္ေဆာက္ထားျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္၏ ဂုဏ္သိကၡာကိုေထာက္ကာ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းျခင္း၊ ေျဖၾကားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက လႊတ္ေတာ္သို႔ သတိေပး ေျပာၾကားသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၆ ရက္က ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ဒိုက္ဦးမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးမင္းေဆြ၏ ေမးျမန္းမႈကို သမၼတ႐ံုး၀န္ႀကီး ဦးစိုးေမာင္က ျပန္လည္ေျဖၾကားၿပီးေနာက္ ဥကၠ႒က ထိုသို႔သတိေပး ေျပာၾကားခဲ့ရျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ဦးမင္းေဆြက ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သယံဇာတမ်ားကို တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔ တရားမ၀င္ ထုတ္ယူေနမႈမ်ားအေပၚ တာ၀န္မဲ့ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား မည္ကဲ့သို႔ အေရးယူမည္ႏွင့္ ဆံုး႐ံႈးခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံသယံဇာတမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခိုးထုတ္သြားသည့္ ကုမၸဏီမ်ားထံမွ ျပန္လည္ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ အစီအစဥ္ရွိမရွိ ေမးျမန္းခ်က္ကုိ ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ အဆိုပါကိစၥအား ေမးခြန္းေမးျမန္း႐ံုႏွင့္ မလံုေလာက္ဘဲ ျပည္သူမ်ား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ စည္း႐ံုးျခင္း၊ ပူးေပါင္းတားဆီးျခင္းႏွင့္ တင္ျပကာကြယ္ၾကမွသာ ျဖစ္မည္ဟု ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

ဦးမင္းေဆြကလည္း ယင္းသို႔ေျပာၾကားမႈကို ထပ္ဆင့္ျပန္လည္တံု႔ျပန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက ေမးခြန္းေမးျမန္းသည္မွာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ေမးသင့္သည္ဟု ထင္ျမင္ေသာေၾကာင့္ ခြင့္ျပဳျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစိုးရအဖြဲ႕ အေနျဖင့္လည္း ေျဖႏုိင္သည္ဟု အေၾကာင္းျပန္လာသည့္အတြက္ အစီအစဥ္တြင္ ထည့္သြင္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေမးျမန္းျခင္း၊ ေျဖၾကားျခင္းမွာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မွတစ္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္ ဆိုသည္ကို နားလည္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္၏ ဂုဏ္သိကၡာ၊ ဥကၠ႒၏ ဂုဏ္သိကၡာကို နားလည္လက္ခံ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကဲ့သို႔ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ရန္၊ သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကလည္း လႊတ္ေတာ္တြင္း၌ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥမ်ားကို တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ ေလးစားတန္ဖိုးထား ေဆာင္ရြက္ရန္လည္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

“ေမးတဲ့ေနရာမွာ မထီတထီ ေမးသလို မထီတထီ ေျဖၿပီးေတာ့ တစ္ဖက္ဖက္ကို ဂုဏ္သိကၡာအားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ မထီမဲ့ျမင္ျဖစ္တဲ့ အျဖစ္မ်ဳိးေတြ မျဖစ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ခုနကေျဖသြားတဲ့ ေနရာမွာ ေမးခြန္းကို ေမးခြန္းလိုေျဖၿပီးတဲ့ အခါမွာ ေနာက္ပိုင္းကိစၥေတြက မလိုဘဲ ဆက္ေျပာတဲ့ကိစၥက တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ အထင္လြဲစရာေတြ ရွိပါတယ္။ ေမးခြန္းေျဖၿပီးၿပီပဲ။ က်န္တဲ့တာ၀န္ေတြ လုပ္စရာေတြကို ထည့္ၿပီးေတာ့ ေျပာစရာ သင့္မသင့္ စဥ္းစားဖို႔ လိုပါတယ္။ ေမးခြန္းကို ေမးခြန္းအတိုင္းပဲ ေျဖဖို႔နဲ႔ ႐ိုးသားစြာ ပြင့္လင္းစြာေျဖဖို႔ပဲ လိုပါတယ္” ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အျပင္ ေမးခြန္းေမးျမန္းသူကလည္း ေမးခြန္းမ်ားမွာ ျပည္သူ႔အက်ဳိး ႏိုင္ငံအက်ဳိးအတြက္ျဖစ္ရန္၊ လိုအပ္ပါက လႊတ္ေတာ္ကကူညီရန္ လိုအပ္သည္ဆိုသည္ကို သိရိွရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ သို႔မွသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ပိုမိုပီျပင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံ့အက်ဳိး ျပည္သူ႔အက်ဳိးအတြက္ မဟုတ္ဘဲ မတင္ျပဖို႔ လိုအပ္သကဲ့သို႔ ေျဖၾကားသူ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကလည္း တာ၀န္အရ ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ နည္းလမ္းမွန္ကန္စြာႏွင့္ ျပန္လည္ေျဖၾကားရန္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က သတိေပးေျပာၾကားခဲ့ၿပီး မွတ္တမ္းတင္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။

သမၼတ႐ုံး၀န္ႀကီး ဦးစိုးေမာင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၌ လာေရာက္ေျဖၾကားေနသည္ကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၆ ရက္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း၌ ေတြ႕ရစဥ္


Eleven Media Group

သစ္ႏွင့္ သတၱဳသယံဇာတမ်ားကို တ႐ုတ္လူမ်ဳိးမ်ားက တရားမ၀င္ ထုတ္ယူေနမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနသို႔ တရား၀င္ကန္႔ကြက္ထားေၾကာင္း သမၼတ႐ုံး၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သစ္ႏွင့္သတၱဳ သယံဇာတမ်ားကို တ႐ုတ္လူမ်ဳိးမ်ားက တရားမ၀င္ ထုတ္ယူေနမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနသို႔ တရား၀င္ကန္႔ကြက္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးစိုးေမာင္က ေျပာၾကားသည္။
ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၆ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ဒိုက္ဦးမဲဆႏၵနယ္ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမင္းေဆြ ေမးျမန္းသည့္ “ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သယံဇာတမ်ားကို တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔ တရားမ၀င္ ထုတ္ယူေနမႈမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ သိပါသလား”ဆိုသည့္ေမးခြန္ကို ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ ယခုကဲ့သို႔ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ဦးစိုးေမာင္က ေျပာၾကားရာတြင္“ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ တ႐ုတ္နယ္စပ္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ႀကိဳး၀ိုင္း၊ ႀကိဳးျပင္ ကာကြယ္ေတာမ်ားတြင္ တရားမ၀င္သစ္ႏွင့္ သတၱဳမ်ား ထုတ္ယူေနမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သံတမန္နည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ကန္႔ကြက္ေျပာၾကားျခင္းမ်ားအပါအ၀င္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားအား ပုံမွန္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူထားတဲ့ အဖြဲ႔အစည္း၀င္ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ သစ္ေတာ၀န္ႀကီးဌာနမွ ရရွိေသာအခ်က္အလက္မ်ားအရ ခ်ီေဖြၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေဆာ့ေလာ္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္မွ တ႐ုတ္လူမ်ဳိးမ်ား တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ရရွိထားသည့္ ဓာတ္ပုံ၊ ေျမပုံ၊ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ တကြ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနသို႔ သံတမန္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားသည္။
ဆက္လက္၍ “ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဌာန၊ ႏိုင္ငံတကာေရးရာ ဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသံ႐ုံး၊ ယာယီတာ၀န္ခံ မစၥတာ ခ်န္ခ်န္ အားဆင့္ေခၚ၍ ၁၃-၁၁-၂၀၁၃ ရက္တြင္ ေတြ႔ဆုံခဲ့ၿပီး တရား၀င္ အသိေပးအေၾကာင္းၾကား ကန္႔ကြက္ခဲ့ပါတယ္။ ေပက်င္းၿမိဳ႕၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသံ႐ုံးမွ သံမွဴးႀကီး ဦးစိုးဟန္သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ အာရွေရးရာဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ မစၥတာပိုင္ထ်န္းအား ေပက်င္းၿမိဳ႕၊ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္ ၁၈ -၁၁-၂၀၁၃ ရက္ တြင္ ေတြ႕ဆုံ၍ ကန္႔ကြက္ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္မွလည္း ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးအတြက္ အစဥ္ေရွး႐ႈပါေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာသို႔ ဆက္လက္အေၾကာင္းၾကားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အျခားသိရွိရသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားရွိပါက ထပ္မံဆက္သြယ္ ေျပာၾကားေစလိုေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္”ဟု ဦးစိုးေမာင္က ေျပာၾကားသည္။
လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲေသာ ေနရာေဒသမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူရန္ ေဆာင္ရြက္ေနဆဲ ေနရာေဒသမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ သယံဇာတမ်ားကို တရားမ၀င္ခိုးထုတ္ေရာင္းခ်မႈမ်ားရွိသျဖင့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေနဆဲ ျဖစ္သည္ဟုလည္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ ေရခူးမန္ခံေက်းရြာမွ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ တစ္ႏုိင္တစ္ပုိင္ သစ္တင္ပုိ႔ေနသူမ်ားကုိ ေတြ႕ရစဥ္

သူမလုပ္ရင္ဘယ္သူလုပ္လဲ...DVB TV News

အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ ဥကၠ႒ ႏိုင္ငံေတာ္ၾသ၀ါဒစရိယ ဘဒႏၵ တိေလာကာ ဘိ၀ံသ လက္မွတ္ထိုး ေပးပို႔ထားတဲ့ ဥပေဒ ၄ရပ္ကို ဥပေဒ ျပဌာန္းေပးဖို႔ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၅ ရက္ ရက္စြဲနဲ႔ သမၼတက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ထံ ေပးပို႔တာပါ။ ဒီဥပေဒေတြက ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာ ကူးေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ လက္ထက္ထိမ္းျမားျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ တလင္တမယားစနစ္ က်င့္သံုးျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒနဲ႔ လူဦးေရတိုးပြားႏႈန္း ထိန္းညွိျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒေတြ ျဖစ္ပါတယ္။
အမ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒေတြ ျပဌာန္းႏိုင္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ၾကီးဌာနေတြက တဆင့္ ဥပေဒၾကမ္း တင္ျပေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယက က ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။
ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔ က်င္းပတဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ သမၼတ ေပးပို႔လာတဲ့ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာဆိုင္ရာ ဥပေဒ ၄ ရပ္ ျပဌာန္းေရးကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္းက သမၼတဆီ သ၀ဏ္လႊာ ျပန္လည္ ေပးပို႔တဲ့အထဲမွာ ေျပာၾကားထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ ဥကၠ႒ ႏိုင္ငံေတာ္ၾသ၀ါဒစရိယ ဘဒႏၵ တိေလာကာဘိ၀ံသ လက္မွတ္ထိုး ေပးပို႔ထားတဲ့ ဥပေဒ ၄ရပ္ကို ဥပေဒ ျပဌာန္းေပးဖို႔ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၅ ရက္ ရက္စြဲနဲ႔ သမၼတက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ထံ ေပးပို႔တာပါ။
ဒီဥပေဒေတြက ကိုးကြယ္ရာဘာသာ ကူးေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ လက္ထက္ထိမ္းျမားျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ တလင္တမယားစနစ္ က်င့္သံုးျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒနဲ႔ လူဦးေရတိုးပြားႏႈန္း ထိန္းညွိျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဥပေဒေတြကို ျပဌာန္းႏိုင္ဖို႔ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ၾကီးဌာနေတြက ဥပေဒၾကမ္းေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ဖို႔ လႊတ္ေတာ္ နာယက သူရဦးေရႊမန္းက ေျပာၾကားခဲ့တာလို႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဖသန္းက ေျပာပါတယ္။

အမ်ဳိးဘာသာသာသနာေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဥပေဒျပဌာန္းေပးေရးဥပေဒမူၾကမ္းတင္ျပေပးရန္ကိစၥကို လႊတ္ေတာ္က သမၼတထံျပန္လႊဲ၊ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ဥပေဒၾကမ္းေရးဆြဲကာ အစိုးရအဖြဲ႕ စိစစ္ခ်က္ျဖင့္ျပန္ပို႔ရန္လႊတ္ေတာ္၌ဆံုးျဖတ္


သမၼတေပးပုိ႔သည့္ အမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာဆုိင္ရာ သဝဏ္လႊာေၾကာင့္ အေရးေပၚ အစည္းအေဝး က်င္းပခဲ့ရ

ေနျပည္ေတာ္၊ မဇၩိမ။ ။ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၅ ရက္စြဲျဖင့္ ေပးပုိ႔သည့္ အမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာဆုိင္ရာ သဝဏ္လႊာေၾကာင့္ အေရးေပၚ အစည္းအေဝး တစ္ရပ္ကုိ က်င္းပခဲ့ရသည္ဟု ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယက သူရဦးေရႊမန္းက ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၇ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္းက "သမၼတေရးသားတဲ့ စာနဲ႔ ပတ္သက္၍ မနက္က အေရးေပၚ အစည္းအေဝး တစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ရပါတယ္" ဟု လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး စတင္ခ်ိန္၌ အတည္ျပဳေျပာၾကားသည္။
၎က "အေရးေပၚအစည္းအေဝးရဲ႕ တင္ျပဆုံးျဖတ္မႈနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက က ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတထံ တင္ျပမယ့္စာအတုိင္း စာေရးေဖာ္ျပပါတယ္"ဟု ျဖည့္စြက္ေျပာသည္။
လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ားကုိ ေန႔စဥ္ပုံမွန္ နံနက္ ၁ဝနာရီတြင္ တိတိတြင္ က်င္းပေသာ္လည္း ယေန႔(ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၇ရက္) တြင္မူ အေရးေပၚအစည္းအေဝးေၾကာင့္ ၁ဝ နာရီ၊ ၄၅ မိနစ္ခန္႔မွသာ က်င္းပႏုိင္ခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္တြင္း အေရးပါသည့္ ဥပေဒၾကမ္း၊ အဆုိမ်ား၊ အေရးႀကီးအဆုိမ်ား တင္သြင္းရာတြင္ ယခုကဲ့သုိ႔ ေနာက္က်၍ က်င္းပသည့္ အစည္းအဝးအခ်ိဳ႕ ရွိခဲ့သည္ဟု ကုိယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။ ယေန႔ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အေရးေပၚ အစည္းအေဝးသို႔ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီကမူ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မတက္ေရာက္ဘဲ အတြင္းေရးမႉး (ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ေကာ္မတီ) ဦးဝင္းျမင့္သာ တက္ေရာက္ခဲ့သည္ဟု အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ၊ ဥတၱရသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးမင္းသူ က ေျပာသည္။
ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးဝင္းျမင့္က အစည္းအေဝးသုိ႔တက္ေရာက္ခဲ့သည္ဟု အတည္ျပဳေျပာၾကား ေသာ္လည္း အစည္းအေဝးတြင္ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ကုိမူ ေျပာၾကားရန္ ျငင္းဆုိခဲ့ သည္။
"ေဆြးေႏြးတာက လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ရွင္းျပသြားတဲ့ အတုိင္းပါပဲ"ဟု ၎က တယ္လီဖုန္းမွတစ္ဆင့္ေျဖၾကားသည္။
အဆုိပါ အေရးေပၚအစည္းအေဝးသုိ႔ လႊတ္ေတာ္မွ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္မ်ားမွ ဥကၠ႒ သုိ႔မဟုတ္ အတြင္းေရးမႉး မ်ားႏွင့္ အေရးပါသည့္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္ဟု အမည္မေဖာ္လိုသူ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးက အတည္ျပဳေျပာၾကားသည္။
ယေန႔က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးသုိ႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသူ ၆၄၂ ဦးအနက္ ၅ဝ၁ ဦး တက္ေရာက္ၿပီး ၁၁ဝဦး ခြင့္ယူခဲ့သည္။

သမီးကေလးရြာက မိသားစုေတြကို ေျမအစားျပန္ေပးဖိုု႔ မရွိ Published on Feb 27, 2014

DVB TV - 27.02.2014 -
 သမီးေလးေက်းရြာကလူေတြကို ေျမအစားျပန္ေပးဖိုု ့မရွိဘူးလိုု ့ ရန္ကုုန္တိုုင္းေဒသၾကီး အစိုုးရက ေျပာပါတယ္။
 ဒီသတင္းကိုု ေဒၚလွလွ၀င္းေပးပို႕ထားပါတယ္။

ဥဴး၀ီရကေျပာတာလား.....ဂ်ာနယ္ေတြကေျပာတာလား....

အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ဗဟို ရံုးသစ္ ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ (၅, ၁၁၅, ၅၀၀) ကို လက္ခံရရိွၿပီး ျဖစ္


By ဗမာ့ သားေကာင္း

ယခုခ်ိန္အထိ စင္ကာပူႏိုင္ငံေရာက္ ေစတနာရွင္မ်ားထံမွ စုစုေပါင္း လွဴဒါန္းေငြက်ပ္ ၅၁-သိန္းေက်ာ္ (၅, ၁၁၅, ၅၀၀) ကို လက္ခံရရိွၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ အလွဴရွင္မ်ား အားလံုးကို က်ေနာ္/က်မတို႔ အဖြဲ႔မွ အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ ဂုဏ္ယူ ဝမ္းေၿမာက္မိပါသည္။

အလွဴရွင္မ်ား အေနျဖင့္ Account Transfer စနစ္ၿဖင့္ ေအာက္ပါ ဘဏ္အေကာင့္တ္မ်ားသို႔ ေပးပို႔ျခင္း။ DBS Saving 017-9-103082 ဦးတင္ေမာင္ဝင္း ( Ph: 9757 7641 ) ၊ ကိုဝဏၰေစာသိန္း ( Ph: 9227 6490 ) OCBC Saving 558 820 130 001 ကိုစိုးထြန္း ( Ph: 9487 4413 ) ၊ မေမေက်ာ္စိုးညြန္႔ ( ( Ph: 9721 3593 ) ျဖင့္ ဆက္လက္ ပါဝင္ လွဴဒါန္းၾကရန္ စင္ကာပူႏိုင္ငံေရာက္ ၿမန္မာ့ အမ်ိဳးေကာင္းသား အမ်ိဳးေကာင္းသမီးတို႔အား ေလးစားစြာ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။

ျမန္မာ ဆက္သြယ္ေရး ရဲ ့ ထူးျခားတဲ့ ၀န္ေဆာင္မွု တစ္ခု
လြန္ခဲ့ တဲ ့ (၁၀) နွစ္ေလာက္က ဦးေလး (ညြန္ျကားေရးမွဴး) တစ္ဦးက
ဂ်ီအက္စ္အမ္ ဟန္းဖုန္း တစ္လံုး ရ လို ့ ျပန္ေရာင္းမယ္
ဆိုေတာ့ အေမလုပ္တဲ့ လူ က ၀ယ္လိုက္တယ္၊
အားလံုးေပါင္း (၃၂) သိန္း ေလာက္ကုန္သြားတယ္၊ ျပီးေတာ့
တစ္လကို ၅-ေသာင္းေလာက္နဲ ့ ပြဲစားက တဆင့္ ငွားစားလိုက္တယ္။
တနွစ္ေလာက္ ျကာေတာ့  ဆက္သြယ္ေရးက စာနဲ ့ အေျကာင္းျကားတာက
လူျကီးမင္းရဲ ့ ဖုန္းကို လိုင္း ပိတ္လိုက္ေျကာင္း သိရလို ့
ဘာ့ေျကာင့္ အေရးယူသလဲ စံုစမ္းေတာ့ သံုးစြဲမွဳ ့ အလြန္မ်ားလို ့ပါတဲ့၊
ပြဲစားက တဆင့္ ငွားသြားတဲ ့လူက လည္း
ဖုန္းကို ဘယ္ေလာက္ေတာင္ သံုးသလဲဆိုရင္
မူဆယ္ နဲ ့ ရန္ကုန္ ေျပာထားတဲ့ ဖုန္းေဘလ္ ေတြက လစဥ္ သိန္းေက်ာ္တယ္၊
(၃၂) သိန္း နဲ ့ ၀ယ္ထားရတဲ့ ဖုန္းဆိုေတာ့ အဆံုးမခံျခင္တာနဲ ့
ဖုန္းေဘလ္ ေတြ က်သေလာက္ အကုန္ေဆာင္ပါမယ္
(စုစုေပါင္း ဖုန္းေဘလ္က ၈ - သိန္းနီးပါး လို ့ သိရသည္)
လိုင္းျပန္ဖြင့္ ေပးပါဆိုတာ  ဘူးဆို ဖရံု မသီးေတာ့တဲ ့ ျမန္မာဆက္သြယ္ေရးက
ဘယ္လို မွ ေတာင္းပန္ လို ့မရဘဲ အျပီး အပိုင္ လိုင္းပိတ္လိုက္တာ ခံလိုက္ရပါတယ္၊
စာရင္းခ်ဳပ္လိုက္ေတာ့ အေမ့ မွာ ၃၂-သိန္း ပလံုသြားပါတယ္၊
ဒီဇာတ္လမ္း ကို ဒီမွာ ရပ္ျပီး ေမ့ ထားခဲ့တာ ျကာပါျပီ။
ေနာက္ထပ္လည္း ဖုန္းေတြ မ၀ယ္ရဲေတာ့ပါဘူး။

အခု ျမန္မာျပည္မွာ ဟန္းဖုန္းေတြ က်ပ္ ၁၅၀၀ နဲ ့ ရေနျပီ၊
သိပ္မျကာခင္ ေနာ္ေ၀ က တယ္လီေနာ နဲ ့ ကာတာ က အူရဒူး တို ့
ကလည္း ဖုန္းေတြ စေရာင္းေတာ့မယ္
ဆိုေတာ့မွ ဇာတ္လမ္း ျပန္စလာတယ္၊ ဆက္ဖတ္ျကည့္ပါ၊
ဘယ္ေလာက္ ခ်စ္စရာေကာင္းျပီး ၀န္ေဆာင္မွဳ ့ေကာင္း တဲ့
ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး ဆိုတာ သိရေအာင္လို ့ပါ၊

လြန္ခဲ့တဲ့ တပါတ္ေလာက္က ဆက္သြယ္ေရးက ပို ့လိုက္တဲ့ စာေရာက္လာျပန္တယ္၊
အထဲမွာ ေရးထားတာက ေပးေဆာင္ရန္ က်န္ေနတဲ့ ဖုန္းေဘလ္ ၈-သိန္း ကိုေဆာင္ရင္
အဲဒီ လိုင္းပိတ္ထားတဲ့ ဖုန္းကို ျပန္ေပးမယ္လို ့ ဆိုထားပါတယ္။
ဒီေန ရာမွာ ထျပီး ျဖည့္စြက္ ေျပာျခင္တာက ေတာ့
ဖုန္းနာမည္ေပါက္တဲ့ ဦးေလး လည္း ကြယ္လြန္သြားပါျပီ၊
သူ ့ဆီက ေန တဆင့္ ၀ယ္တဲ့ အေမ လည္း ကြယ္လြန္သြားပါျပီ။

က်ေနာ္ ေျပာျခင္တာလည္း ဒါပါဘဲဗ်ာ
ကိုင္း - ခင္ဗ်ား သာ က်ေနာ့ ေနရာမွာ ဆိုရင္ ဘာလုပ္မလဲ

မွတ္ခ်က္။ စာေလးေနမည္ စိုးသျဖင့္ ဖုန္းေဘလ္ေတြ သိန္းခ်ီ ေအာင္
ဘာေျကာင့္ ဘာေတြ ျဖစ္ျကသည္ ဆိုတာ ကို ခ်န္ထားခဲ့ပါသည္။
သို ့ေသာ္ ဖုန္းမ်ားမ်ား ဆက္ျခင္းသည္ အမွားက်ဴးလြန္သည္ဟု မထင္ပါ၊
နိဳင္ငံျခား တြင္ ဖုန္းမ်ားမ်ား ေခၚပါက လက္ေဆာင္မ်ားပင္ ေပးျကပါသည္၊
မ်ားမ်ား ဖုန္းေျပာေလ ပိုျကိဳက္ေလ ျဖစ္ရမွာကို  ျမန္မာျပည္မွာေတာ့
ဖုန္း အေျပာ မ်ားလို ့ လိုင္းပိတ္ တာ ခံရပါေျကာင္း ေ၀မွ်လိုက္ရပါသည္၊

တကယ္လို ့ ဖုန္းေဘလ္ မ်ားမ်ားမေခၚေစျခင္ရင္လည္း
တစ္လအတြက္ ဖုန္းေခၚခ်ိန္ မိနစ္ေပါင္း ဘယ္ေလာက္ဆိုျပီး
သတ္မွတ္၊ ဒီထက္ပို ေခၚလာ ရင္ လူျကီးမင္း ဒီလအတြက္
အခ်ိန္ျပည့္သြားျပီ ေနာက္လမွ ေခၚပါ ဆိုရင္လည္း ျပီးတာမဟုတ္လား၊
ဘာကိစၥ - ဖုန္းလိုင္း ကို အျပီး ပိတ္ရမွာလဲ၊