Wednesday, April 2, 2014

ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ဗမာလို႔ပဲေျပာလိုက္ပါတယ္။呉國榮

သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္တဲ့အထဲမွာက ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုတာထက္ မိမိပတ္ဝန္းက်င္မွာသံုးစြဲေနတဲ႔အသံုးအေဆာင္ေတြ
ကိုပဲေမးသြားတာျဖစ္ပါတယ္။အခ်က္အလက္သေဘာေတြတာေမးသြားတာျဖစ္ပါတယ္။
ဂ်ပန္မွာ ျမင္းပြဲတို႔ေလးလံုးတိုက္သံုးလံုးတိုက္ထီတို႔ထိုးသလိုမ်ိဳး စာရြက္အျဖဴေပၚမွာပန္းေရာင္ကာလာနဲ႔ရိုက္ထားတဲ့အခ်က္အလက္ေတြကို
ေဘးကကြက္လပ္မွာခဲတံေလးနဲ႔အျခစ္ကေလးေတြျခစ္သြားတာပါပဲ။
နဲနဲေလးထူးျခားတဲ့ေမးခြန္းကေတာ့ လူမ်ိဳးဆိုတဲ့ေနရာပါပဲ ကျပားဆိုတာမပါဘူးတဲ့
တရုတ္ယူမယ္ဆိုတရုတ္ ဗမာယူမယ္ဆိုဗမာပဲေျပာပါတဲ့။
ေနွာေနတဲ့ေသြးကိုေတာ့ဖ်က္မရပါဘူးဗ်ာ။မွတ္ပံုတင္ထဲကလိုမ်ိဳး
တရုတ္-ဗမာ၊ဗမာ-တရုတ္၊ရွမ္း-ကုလား၊ကုလား-ရွမ္းေတြနဲ႕ရွဳတ္ယွက္ခတ္ေအာင္ေတာ့လုပ္မထားပါဘူး။
ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ဗမာလို႔ပဲေျပာလိုက္ပါတယ္။
အားလံုးျခံဳၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ခုသန္းေခါင္စာရင္းဟာ ေယဘူယ်သေဘာနဲ႔
တနိုင္ငံရွိ က်ား/မ အေရအတြက္စာရင္းေလာက္ပဲအတိအက်ျဖစ္နိုင္ေလာက္မယ္ထင္ပါတယ္။

ျဖိဳးေငြစုိး ႏွင့္ ဇင္ဇင္တုိ႔၏ မဂၤလာညစာစားပြဲ
သရုပ္ေဆာင္ ျဖိဳးေငြစုိး ႏွင့္ ဇင္ဇင္ က ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔ ည ၇ နာရီတြင္ ျမ ရိပ္ညဳိဟုိတယ္ျမက္ခင္းျပင္တြင္ မဂၤလာညစားပြဲကုိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

လူမ်ိဳးအတြက္ ရုိဟင္ဂ်ာဟု ေျဖၾကားမႈ ရခိုင္သာမက ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေနရာအခ်ိဳ႕တြင္ပါရွိေန

ဗဟိုဘဏ္တြင္ အစုိးရပိုင္ အရန္ေငြေၾကး ေဒၚလာသံုးဘီလ်ံသာရွိEleven Media Group

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္တြင္ အစုိးရပိုင္ အရန္ေငြေၾကး ေဒၚလာသံုးဘီလ်ံသာရွိၿပီး ပုဂၢလိကတြင္ ေလးဘီလ်ံေက်ာ္ရွိေနေၾကာင္း IMF သံုးသပ္

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္တြင္ အရန္ေငြေၾကး (reserve money) နည္းေနေသးေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ IMF ၏ short term အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပလိုက္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္တြင္ စုေဆာင္းထားေသာ အရန္ေငြေၾကး ၇ ဒသမ ၈ ဘီလ်ံရွိေၾကာင္းႏွင့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ယင္းအနက္ ႏိုင္ငံပိုင္အရန္ေငြေၾကး သံုးဘီလံ်ေက်ာ္သာရွိၿပီး က်န္သည့္ပမာဏမွာ ပုဂၢလိကက႑မွ ေငြေၾကးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိသည္။

"ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွာ ဗဟိုဘဏ္အေနနဲ႔ အရန္ေငြေၾကးစုေဆာင္းထားဖို႔ ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းေတြက တိုက္တြန္းေလ့ရွိတယ္။ အနည္းဆံုးသြင္းကုန္ သံုးကုန္ သံုးလစာနဲ႔ ညီမွ်တဲ့ေငြေၾကး သူ႔မွာရွိမယ္။ ဒါထက္ ပိုစုေဆာင္းႏိုင္ရင္ ပိုေကာင္းပါတယ္"ဟု ကမၻာ့ဘဏ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ စီးပြားေရးပညာရွင္က မၾကာေသးခင္ကပင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကုန္သြယ္ေရးကိုေလ့လာၾကည့္ပါက ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္မႈပမာဏမွာ စုစုေပါင္းအေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၅ ဘီလ်ံရွိေၾကာင္း၊ ယင္းအနက္ ပို႔ကုန္ထက္ သြင္းကုန္တန္ဖိုး ပိုမ်ားေနေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သံုးဘီလံ်ေက်ာ္ဆိုေသာေငြေၾကးမွာ စုစုေပါင္းသြင္းကုန္ သံုးလစာ ပမာဏသာရွိေၾကာင္းလည္း သံုးသပ္မႈမ်ားရွိသည္။

လက္ရွိထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ IMF ၏ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ external balance တြင္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ တည္ၿငိမ္ေနၿပီး ေငြေရးေၾကးေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ယႏၲရားမ်ား အားနည္းေနေသးေၾကာင္း၊ ေနာက္သံုးလႏွင့္ကိုးလအတြင္း Telecommunication licenses မ်ားေရာင္းခ်ရမႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးမ်ား ၀င္ေရာက္မႈ ျမင့္တက္လာႏိုင္ေၾကာင္း၊ အလားတူ အျခားႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွလည္း ၀င္ေငြမ်ား၀င္ေရာက္လာႏိုင္ေၾကာင္း သံုးသပ္ထားသည္။ ယင္းအေနအထားမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အရန္ေငြေၾကးအား ျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္ အားေကာင္းေသာ အေထာက္အပံ့မ်ားျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သံုးသပ္ထားသည္။

"အစိုးရေတြက ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျပတိုင္းျပတိုင္း treasury bond က ထုတ္ေရာင္းရတယ္။ မေရာင္းရင္ ေငြ႐ိုက္ထုတ္ၾကတယ္။ ဗဟိုဘဏ္ပိုင္ဆိုင္မႈထဲမွာ အစိုးရပိုင္တာရွိသလို ၊ ပုဂၢလိက ပိုင္ဆိုင္တာလည္းရွိတယ္" ဟု စီးပြားေရးပညာရွင္တစ္ဦးကဆိုသည္။

IMF မွေထာက္ျပသည့္အထဲတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ အရန္ေငြေၾကးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း၊ ေငြေၾကးလဲလွယ္ႏႈန္းအေပၚ အမ်ားႀကီးအာ႐ံုစိုက္ေနျခင္းအား ေလ်ာ့ခ်သင့္ေၾကာင္း၊ ဗဟိုဘဏ္အေနျဖင့္ ယင္းအေနအထားေပၚတြင္ ေကာင္းမြန္စြာ ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္မွသာ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္ထားသည္။

အလားတူ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေငြေၾကးက႑ႏွင့္ ဘ႑ာေရးမူ၀ါဒမ်ားကို ျပဳျပင္ရန္လိုအပ္ေနေသးေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဘဏ္မ်ား၏ အခန္းက႑ကိုလည္း ျပန္လည္အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း သံုးသပ္ထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံျခားသံုးသီးသန္႔ ေငြစာရင္းတြင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔အထိစာရင္းအရ ႏိုင္ငံေတာမွ ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ ေရြပမာဏ တန္ခ်ိန္ ၇ ဒသာမ ၁၅၃၃ တန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသံုးေငြပိုင္ဆိုင္မႈ ပမာဏစုစုေပါင္း ၈ ဒသမ ၁၃ ဘီလ်ံခန္႔ရွိသည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္က ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံျခားသံုးသီးသန္႔ ေငြစာရင္းတြင္ ေရႊစာရင္းကို ႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္က ထိန္းသိမ္းထားရွိျပီး ႏိုင္ငံျခားသံုးေငြကိုမူ ဗဟိုဘဏ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘဏ္မ်ားတြင္ ေငြသားအျဖစ္ ထိန္းသိမ္းထားကာ ျပည္ပတြင္ရွိသည့္ အဆက္အသြယ္ဘဏ္မ်ားတြင္ ေငြစာရင္းဖြင့္လွစ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

အပူခ်ိန္ႀကီး၍ အပူရွပ္ (Heat Stroke) အသက္ေသဆံုးသည့္ ျဖစ္စဥ္အခ်ိဳ႕ရွိလာ
Eleven Media Group
(ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ေနပူရွိန္ေအာက္တြင္ သြားလာေနၾကေသာ ျပည္သူမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ၾကည္ႏိုင္))

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေႏြရာသီကာလတြင္ မတ္လဆန္းမွစ၍ အပူခ်ိန္တျဖည္းျဖည္း ျမင့္တက္လာၿပီး လက္ရွိကာလတြင္ အပူခ်ိန္အျမင့္ဆံုးမွာ ၄၄ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္အထိရွိၿပီး အပူရွပ္ျခင္းေၾကာင့္ အသက္ေသဆံုးသည့္ ျဖစ္စဥ္အခ်ဳိ႕လည္း ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိ အပူခ်ိန္အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေနသည့္ေဒသမွာ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္ျဖစ္ၿပီး အပူခ်ိန္ ၄၄ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္အထိ ရွိေနေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံအလယ္ပိုင္းေဒသမ်ားျဖစ္သည့္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ျမင္းျခံၿမိဳ႕တြင္ ၄၃ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္၊ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးေအာက္ပိုင္း မံုရြာၿမိဳ႕တြင္ ၄၂ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္အထိ အျမင့္ဆံုးအပူခ်ိန္မ်ားတြင္ ရွိေနေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေအာက္ပိုင္းေဒသမ်ားျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရွိ ေမွာ္ဘီ၊ မဂၤလာဒံုတို႔တြင္ ၃၈ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္၊ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕တြင္ ၃၈ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္၊ မြန္ျပည္နယ္ေရးၿမိဳ႕တြင္ ၃၈ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္အထိ အသီးသီးရွိေနေၾကာင္း မိုးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

"အခုႏွစ္မွာေညာင္ဦး၊ ေက်ာက္ေတာ္၊ ကေလး၀ၿမိဳ႕ေတြမွာ အပူခ်ိန္ကမိုးေလ၀သဖြင့္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ ၅၀ ေက်ာ္ကာလအတြင္းမွာ မတ္လတိုင္းအပူခ်ိန္ေတြရဲ႕ အျမင့္ဆံုးအပူခ်ိန္ျဖစ္ခဲ့တယ္။ အဲဒီအပူခ်ိန္ေတြက အခုဧၿပီလကို ကူးလာရင္ေတာ့ အျမင့္ဆံုးအပူခ်ိန္မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ဒါဟာ ပံုမွန္အပူခ်ိန္ပဲျဖစ္သြားတယ္။ ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာမႈေၾကာင့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတိုင္းအတာအေနနဲ႔ အပူခ်ိန္က ဆက္လက္ျမင့္တက္ဖို႔ ရွိပါတယ္"ဟု မိုးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္မိုးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အပူခ်ိန္ဆက္တိုက္ျမင့္တက္ခဲ့မႈမ်ားႏွင့္အတူ အပူေၾကာင့္ျဖစ္တတ္သည့္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ေနာက္ဆက္တြဲျပႆ မ်ား၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေဒသတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အနည္းႏွင့္အမ်ား တူညီစြာၾကံဳေတြ႔လာရၿပီး တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ အပူခ်ိန္ျမင့္မားလာမႈမ်ားေၾကာင့္ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ သက္ႀကီးပိုင္းမ်ားတြင္ ေဆး႐ံုတက္ေရာက္ကုသမႈမ်ားအျပင္ အသက္ေသဆံုးမႈမ်ားလည္း ရွိလာေၾကာင္းႏွင့္ ယခုႏွစ္တြင္လည္း ယခင္ႏွစ္မ်ားကဲ့သို႔ အပူရွပ္ကာ အသက္ေသဆံုးသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားလည္းရွိလာၿပီျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္ ၂၆ ရက္က သဃၤန္းကြၽန္းစံျပေဆး႐ုံတြင္ အမ်ဳိးသားတစ္ဦး ေသဆုံးေရာက္ရွိလာေၾကာင္း သိရသျဖင့္ စုံစမ္းရာ ေသဆုံးသူမွာ ၅၄ ရပ္ကြက္၊ ဒဂုံေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ေန ကုိ.....(၂၁)ႏွစ္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၎မွာ အျပင္မွျပန္လာၿပီး ၎၏ အလုပ္ရွင္ေနအိမ္သုိ႔ ၀င္ေရာက္ကာ ေရခဲေသတၱာအတြင္းမွ ေရခဲေရယူေသာက္ၿပီး အနည္းငယ္ၾကာတြင္ ႏႈတ္ခမ္းမ်ားျပာလာကာ စကားေမးမရသျဖင့္ ေဆး႐ုံသုိ႔ပုိ႔အပ္စဥ္ ေသဆုံးသြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဆး႐ုံမွအေလာင္းအား တာ၀န္က်ဆရာ၀န္မွ စစ္ေဆးရာေသြးတုိးေရာဂါေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာျပတ္ကာ ေသဆုံးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ေဆးသိရွိရၿပီး သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕မရဲစခန္းက ေသမႈေသခင္းဖြင့္လွစ္ကာ ဆက္လက္စစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

"အခုအပူခ်ိန္က အရင္ကထက္ တျဖည္းျဖည္း ျမင့္လာတာနဲ႔အမွ် သတိျပဳဆင္ျခင္ဖို႔ လိုလာပါၿပီ။ အျပင္ထြက္အလုပ္လုပ္ေနတဲ့သူေတြ၊ ကာယလုပ္သားေတြအေနနဲ႔ အပူထဲကျပန္လာတာမ်ဳိးမွာ ေရေသာက္ေရခ်ဳိးတာကအစ ဆင္ျခင္ရေတာ့မွာပါ။ အခုအခ်ိန္က အပူရွိန္ျပင္းလာၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ အပူေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ေရာဂါေတြကို ဂ႐ုျပဳၾကပါ။ မလိုလားအပ္ဘဲ ဘယ္အသက္အရြယ္မဆို အသက္ေသဆံုးတာေတြျဖစ္ႏိုင္တာေၾကာင့္ က်န္းမာေရးဗဟုသုတရွိဖုိ႔နဲ႔ ႀကိဳတင္ကာကြယ္နည္းေတြကို ေသခ်ာလိုက္နာဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္"ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံဆရာ၀န္အသင္းမွ ေဒါက္တာစည္သူကဆိုသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားကို ရင္ဆိုင္လာရၿပီး ယင္းတို႔မွာ ရာသီဥတု ပိုမိုပူျပင္းေျခာက္ေသြ႕လာျခင္း၊ မုတ္သုံ၀င္ေရာက္ခ်ိန္ ေနာက္က်ျခင္း၊ မုတ္သုံအထြက္ ေစာလာျခင္း၊ ေဆာင္းရာသီမ်ားတြင္ ယခင္ေအးျမေသာေဒသမ်ား ပူေႏြးလာျခင္း၊ မုိးရက္နည္းပါးလာျခင္း၊ မိုးေခါင္ေသာႏွစ္မ်ား ၾကံဳေတြ႕လာျခင္း၊ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကို ဆက္တိုက္ၾကံဳေတြ႕လာျခင္း စသည္တို႔ျဖစ္လာေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားက ႏွစ္ႏွစ္ဆက္တိုက္ အယ္လ္နီညိဳရာသီဥတုႏွစ္မ်ားကို ေတြ႕ၾကံဳခဲ့ရကာ စံခ်ိန္တင္ပူျပင္းမႈမ်ား၊ ျမစ္မ်ားတြင္ ေရနည္းပါးကာ စိုက္ပ်ဳိးေရ၊ ေသာက္သုံးေရအခက္အခဲ ၾကံဳရျခင္းမ်ား၊ က်န္းမာေရးခ်ဳိ႕တဲ့ျခင္းမ်ား၊ လူေသဆုံးရျခင္းမ်ားပင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဒီေန႕ကာတြန္း

DKBA ကရင္တပ္မေတာ္ျဖင့္လိုက္ပါသြားၾကေသာသမိီးေလးရြာသားမ်ားကိုဒံုကပိတံတားထိပ္တြင္ပိတ္ဆို႕ထား


 Kyaw Lwin

DKBA ကရင္တပ္မေတာ္ျဖင့္လိုက္ပါသြားၾကေသာသမိီးေလးအပါအဝင္ေဒၚကာလီ၊အင္းမတီး
ရြာသားမ်ားကို၊ကရင္ျပည္နယ္အဝင္ဒုန္ကပိတံတားထိပ္တြင္ကရင္ျပည္နယ္မွ
ဗိုလ္မႈးၾကီးေအာင္လြင္ဆိုသူကတားဆီးပိတ္ပင္ထားသျဖင့္လိုက္ပါလာၾကေသာဒုကၡသည္မ်ားကိုထပ္ျပီးေတာ့
ဒုကၡေတြေပးေနသျဖင့္ဒုကၡသည္မ်ားထမင္းငတ္၊ေရငတ္နွင့္ၾကံုေတြေနရသည္။
ယင္းဒံုကပိတံတားထိပ္တြင္၁၂နာရီ၁၀မိနစ္ခန္႔ကဗိုလ္မူးၾကီးေအာင္လြင္ျပည္နယ္ဝန္ၾကီး
အမိန္႔ျဖင့္တားဆီးထားသျဖင့္DKBAၾကီးအကဲမ်ားနွင့္ည္ိွနိုင္းေနသည္မွာ၃နာရီေက်ာ္
ၾကာေသာ္လည္းညိွနိုင္းလို႕မရေသးေပ၊ကေလးငယ္မ်ားဆာေလာင္မြတ္သိတ္ေနၾကသည္။
DKBA နဲ႕ကရင္ျပည္နယ္ကိုလိုက္ပါလိုက္ပါသြားမည့္စာရင္းကေတာ့
သမီးေလးေက်းရြာမွအိမ္ေထာင္စုေပါင္း၅၂ စု..လူဦးေရ..၁၄၇ေယာက္
ေဒၚကာလီရြာမွအိမ္ေထာင္စုေပါင္း၃၀စု...လူဦးေရ၁၁၀ ေယာက္
အင္းမတီးရြာကအိမ္ေထာင္စုေပါင္း၉ ..လူဦးေရ၂၈ေယာက္တို႕ျဖစ္ၾကပါတယ္
ဆယ္ဘီးကား၄စီျဖင့္ဒုကၡသည္မ်ားကိုသယ္ေဆာင္ျပီး၊စုစုေပါင္ကားဆယ္စီးျဖင့္
နိုင္ငံေရးတတ္ၾကြသူမ်ား၊စာနာသနားေသာျပည္သူမ်ားဝန္းရံျပီးလိုက္ပါပို႔ေဆာင္ၾကသည္။
ဒီသတင္းကိုလိုက္ပါပို႔ေဆာင္ေပးေသာနိုငငံေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူဦးေဇာ္ဝင္းမွသတင္းေပးပို႔ထားပါသည္။

ေက်ာ္လြင္3း13PM

အဘ ဦး၀င္းတင္ (ေသြး၀မ္းသြားသျဖင့္) ေသြးသြင္းကုသေပးလ်က္ ရွိ


၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂ ရက္၊ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီ ၄၀ မိနစ္ အဘဦး၀င္းတင္၏ ေသြး၀မ္းသြားမႈကို အစြမ္းကုန္ကုသေပးလ်က္ရွိၿပီး၊ ေသြး၀မ္းဓာတ္ခြဲစစ္ေဆး မႈကို အေရးေပၚျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။ ေသြးထြက္ရသည့္အေၾကာင္းအရင္းကို ရွာေဖြေနဆဲျဖစ္ သည္။ အဘဦး၀င္းတင္အတြက္ ၀ိုင္း၀န္းဆုေတာင္းေပးၾကပါရန္ ေဆာ္ၾသလိုက္ပါသည္။ ဒီခ်ဳပ္နာယကႀကီး ဦးတင္ဦး ထပ္မံလာေရာက္ သတင္းေမး၊ အားေပး ခဲ့သည္။ ျပည္သူလူထု၏ ဆုေတာင္းသံမ်ား ပိုမိုက်ယ္ေလာင္လာရန္ လိုအပ္လ်က္ ရွိေနသည္။
(( Yan Myo Thein ))


အဘဦး၀င္းတင္အားဆရာ၀န္ႀကီး၏ၫႊန္ၾကားခ်က္ေၾကာင့္လူနာေတြဆံုရန္အခ်ိန္ေက်ာ္လြန္ေနေသာေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေတြခြင့္မရေသးပါ။
လူနာကို လူခ်င္းမေတြ႕ရေသာ္လည္းတယ္လီဖုန္းျဖင့္အဆက္မျပတ္ေမးျမန္းေနခဲ့ေႀကာင္းသိရိွရပါသည္။ လတ္တေလာ အဘဦးဝင္းတင္အားေသြး၃ပုလင္းသြင္းထားရပါသည္။
လူနာသတိျပန္ရမယ့္အခ်ိန္ကို ေတြဆံုရန္ ဆရာဝန္မ်ား၏ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ေၾကာင့္ေတြဆံုရမည့္အခ်ိန္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနပါသည္။
 Kyaw Swar Myint


ဘဘဦးဝင္းတင္၏ က်န္းမာေရးကို ကြပ္ကဲေစာင့္ေရွာက္ေသာေကာ္မတီ အစည္းအေဝး တတိယအႀကိမ္တြင္ ပါေမာကၡ အထူကုဆရာဝန္ႀကီးမ်ားက အသက္ရွူစက္ ကို မနက္ျဖန္(သို႔) သဘက္ခါ အထိထားရွိရန္ ဆံုးျဖတ္ၾကသည္။
Zaw Myo Aung (DWave)
ဧၿပီ ၁ရက္ ညေန ၄း၃၀


ဘဘ ဦးဝင္းတင္ အျမန္ဆံုး ျပန္လည္ က်န္းမာလာေစရန္ ဒီမိုကရက္တစ္ အင္ အားစုမ်ားမွ ေမာင္ ႏွမ မ်ားႏွင့္ ဘဘအား ခ်စ္ခင္ ၾကသူျပည္သူမ်ား ဆုေတာင္းပြဲ အခမ္းအနား(ရန္ကုန္ ေဆးရံုၾကီးေရွ႕)
Aye Kyaw


ယေန႔ 2-4-2014 ရက္ေန႔ ည 7 00 နာရီခန္႔တြင္ ဘဘဦး၀င္းတင္ အျမန္ဆုံးေနေကာင္းလာေစရန္ မုံရြာၿမိဳ႕ ေရႊစည္ခုံဘုရားႀကီးႏွင့္ ဆုေတာင္းျပည့္ဘုရားတုိ႔တြင္ ၀တ္ျပဳဆုေတာင္းပြဲ ျပဳလုပ္ၾက
Aung Nay Myo

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ သဘာပတိ,ဝါရင့္သတင္းစာပညာရွင္ႀကီးဘဘ ဟံသာဝတီ ဦးဝင္းတင္ အားက်န္းမာေစေႀကာင္း ဆုမြန္ေကာင္း
ကို ယေန႔မနက္ ၁၀နာရီအခ်ိန္တြင္ ေရြွတိဂုံဘုရား ၌ဤသို႔ေတာင္းဆုျပဳခဲ့ႀကပါသည္၊၊
 အဂၢမဟာ ဒီမို ဘလက္ခ္


ဒီမုိ ဖက္တီး
အဘေနမေကာင္းတဲ့အခ်ိန္ စကားမျပန္ႏုိင္ စာေတြမေရးႏုိင္တဲ့ အခ်ိန္မွာ သပ္ရႈိေသြးခဲြခ်င္သူေတြ ရွိေနပါတယ္။ အဘ ေနျပန္ေကာင္းၿပီး သိတဲ့ အခ်ိန္က်ရင္ အဲသည္လုိ လုပ္ရပ္မ်ိဳးေတြ အေျပာမ်ိဳးေတြကုိ ပတ္ၾကမ္းတုိက္မွာ။ဒီေန႔ဆုိရင္ အဘဆီလာတဲ့ လူေတြမွ မနည္းဖူးဗ်။ အထဲေတာ့ မ၀င္ရပါဘူး။ ေလ်ာက္လမ္းတစ္ေလ်ာက္ လူကုိ ပိတ္လုိ႔။