Friday, May 30, 2014

၈၈ မ်ိဳးဆက္ (၄၃၆) ျပင္ဆင္ေရး လက္မွတ္ေကာက္ခံမႈတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္The 88 Generation Peace and Open Society
ယေန႔ ေမလ ၃ဝ ရက္ေန႔ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္
ရန္ကုန္တိုင္း၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊
ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရပ္ေက်းအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ
အဖြဲ႔ရံုးမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒ ပုဒ္မ (၄၃၆)ျပင္ဆင္းေရး လက္မွတ္
ေရးထိုး ေကာက္ခံမႈ အခမ္းအနားသို႔ ၈၈ မ်ိဳးဆက္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွ
ကိုမင္းကိုနိုင္၊ကိုဂ်င္မီ၊ မနီလာသိန္း၊ မမီးမီးႏွင့္
၈၈ မ်ိဳးဆက္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား သြားေရာက္ကာ လက္မွတ္
ေကာက္ခံေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။

၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရး ႏုိင္ငံတကာမွလည္း လက္မွတ္ထိုးႏိုင္ပါၿပီ။ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ ၈၈မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔စည္းတို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရး လူထုဆႏၵလက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းအား ျပည္ပတြင္ေရာက္ရွိေနႀကေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားလည္း မိမိဆႏၵအရ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါၿပီ။

ျပည္ပတြင္ေရာက္ရွိေနေသာျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ ၁။ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူျဖစ္ရမည္။ ၂။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္ရမည္။ ၃။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားလက္မွတ္အမွတ္(သို႔မဟုတ္)ျမန္မာႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္အမွတ္စဥ္ ထည့္သြင္းေဖၚျပႏိုင္ရမည္။ ၄။ မိမိဆႏၵအရသာ ဆႏၵျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းျဖစ္ရမည္။ ၅။ လူတစ္ဦးလွ်င္ တစ္ႀကိမ္သာ လက္မွတ္ေရးထိုးဆႏၵျပဳရပါမည္။ အထက္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေအာက္တြင္တင္ေပးထားေသာ ဆႏၵျပဳလက္မွတ္ထိုးဇယားပံုစံအတိုင္းသာ လက္မွတ္ေရးထိုးႀကၿပီးေနာက္ စကင္ဖတ္၍ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ရံုးခ်ဳပ္ အီးေမးလ္လိပ္စာ info.nldburma@gmail.com သို့ ျပန္လည္ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။

၀န္ႀကီး ဦးအုန္းျမင့္၏ေျပာစကားႏွင့္ပါတ္သက္၍ ဦးေအာင္စိုးမွ အေရးႀကီး အဆိုတင္သြင္း


National League for Democracy

၀န္ႀကီး ဦးအုန္းျမင့္၏ေျပာစကားႏွင့္ပါတ္သက္၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္စိုးမွ အေရးႀကီး အဆိုတင္သြင္း

ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား
ကၽြန္ေတာ္အခုတင္ျပမဲ့ အေရးတႀကီးအဆိုကေတာ့ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ေက်းလက္ ေဒသ၀န္ႀကီးမွ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးအုန္းျမင့္၏ကိစၥပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဥကၠႀကီးႏွင့္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ားလည္းၾကားသိၿပီးျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ကၽြန္ေတာ္တင္ျပခ်င္တာကေတာ့- တနသၤာရီ တိုင္းေဒသ ႀကီး၊ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ပုလံုးတံုတံုးေက်းရြာ ျပည္သူလူထုႏွင့္ေတြ႕ဆံုစဥ္ကလည္းေကာင္း၊ မေကြး တုိင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးၿမိဳ႕နယ္၊ သစ္ရာေကာက္ေက်းရြာမွ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ကလည္း ေကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးအုန္းျမင့္၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အျမန္ဆံုးတာ၀န္ယူ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရသို႔ တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုပဲျဖစ္ပါတယ္။
ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား
ေမြးျမဴေရး၊ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးအုန္းျမင့္ သည္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၅ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာ" တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီး၊ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ပုလံုးတံုတံုးေက်းရြာျပည္သူလူထုႏွင့္ေတြ႔ဆံုစဥ္ ေက်းလက္ေက်ာက္ခင္း လမ္းျပဳျပင္ေရး ႏွင့္ပါတ္သက္၍ ေက်ာက္ခင္း လမ္းခင္းေပးဖို႔ ၀န္ႀကီးကေျပာၾကားရာ ေဒသခံျပည္သူ တစ္ဦးက ေက်ာက္ခင္းလမ္းအစား ကြန္ကရစ္လမ္း ခင္းေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုရာမွာ- ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ကယခင္အစိုးရမွာလည္း ငါပါတယ္၊ ဒီအစိုးရမွာလည္း ငါပါတယ္၊ ဘာမွေထာ္ေလာ္ ကန္႔လန္႔ မလုပ္နဲ႔ ပါးရိုက္ ခံရမယ္၊ မေက်နပ္ရင္ေတာခို- ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထုိ႔အတူ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ဇန္န၀ါရီ ၂၈ ရက္ကလည္း မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မေကြးၿမိဳ႕နယ္ သစ္ရာေကာက္ ေက်းရြာမွ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစဥ္ ေအာက္ပါစကားမ်ားကိုလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟုသိရွိရသည္။ ၀န္ႀကီး ေျပာစကားမ်ားကို ေကာက္ႏုတ္ေဖၚျပရပါလွ်င္-
" ဘာႏိုင္ငံေရးသမားကိုမွ ဂရုမစိုက္ဘူး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အုန္းျမင့္ဆိုၿပီး နယ္တကာလွည့္ၿပီး ပါးရိုက္ရဲတယ္ကြ ဆိုၿပီး မိန္႔ခြန္းေျပာလာတာ၊ ကၽႊန္ေတာ္ေျပာတာ၊ ဘယ္ႏိုင္ငံေရးပါတီမွလည္း မေၾကာက္ဘူး"ဟုလည္းေကာင္း၊
" ႏိုင္ငံေရး စကားဆိုတာ တက္ေနတဲ့အစိုးရေပၚမွာ ေစာ္ကားတဲ့ေကာင္ တြယ္မွာဘဲ၊ ပါးစပ္နဲ႔တြယ္လို႔မရရင္ အခ်ဳပ္ထဲထည့္မွာဘဲ၊ ႏိုင္ငံတကာမွာ ဒီလိုဘဲက်င့္သံုးေနတယ္၊ အစိုးရကို ဆန္႔က်င္တဲ့ေကာင္ဆိုရင္ မင္းအခ်ဳပ္ထဲသြားေန၊ ငါတို႔အစိုးရထြက္ရင္မင္းထြက္ ဒါဘဲ၊ အဲ့တာ မင္းတို႔ တရား၀င္ေဘာင္ထဲက ေျပာႏိုင္တဲ့ ေကာင္ေတြ ေျပာ၊ ေျပာခြင့္ရွိတဲ့အတြက္ကၽြန္ေတာ္ေျပာတယ္"
" ကၽြန္ေတာ္တို႔ခါးၾကားမွာ ေသနတ္ထိုးၿပီးေတာ၊့ ပုခံုးေပၚမွာေသနတ္လြယ္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တာ ဘဲဟာ၊ ဘာမွ မတိုးတက္ဘူးေျပာ၊ ေသာက္ရူးေတြေျပာေနတာ၊ ေသာက္ရူးေတြေျပာေနတာ မယံုနဲ႔" - လည္းေကာင္း ဆိုၿပီးျဖစ္ပါတယ္။
ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကိးက ဆက္လက္ၿပီး လက္ရွိအစိုးရအေပၚ ေစတနာပ်က္ေအာင္မလုပ္ရန္ႏွင့္ ဘုဂ လန္႔မလုပ္ရန္ ေဒသခံရြာသားမ်ားကို မွာၾကားသြားၿပီး၊ ယင္းသို႕လုပ္ေဆာင္ပါက ေငြေၾကး အေထာက္အပ့ံ လံုး၀ေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာသြားခဲ့သည္။
ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား
ဒါေတြဟာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေျပာသြားတာေတြထဲကတစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ပါတယ္။ အျပည့္အစံု မွာ Unity အပတ္စဥ္ထုတ္ ဂ်ာနယ္မွာ ပါပါတယ္၊ ေျပာစကားေတြကိုၿခံဳငံု၍ ေကာက္ခ်က္ဆြဲလိုက္လွ်င္
၁။ ႏိုင္ငံေရးပါတီနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြကို ေစာ္ကားတဲ့အခ်က္။
၂။ ျပည္သူလူထုကိုၿခိမ္းေျခာက္တဲ့အခ်က္- စတဲ့
အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကိုေတြ႔ရပါတယ္။ ဒီေျပာၾကားခ်က္ဟာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးရဲ႕ ေျပာၾကား ခ်က္ျဖစ္တဲ့အတြက္ အံ့ဩတုန္လႈပ္ရပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကို္ယ္စားလွယ္တစ္ဦး ေတာင္အံ့ဩတုန္ လႈပ္ရရင္္ ေတာသူေတာင္သား ရိုးသားတဲ့ျပည္သူလူထုဆိုရင္ ဘယ္ေလာက္ ေၾကာက္လိုက္မလဲ ေတြးမိပါတယ္။
ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား
၃-ႏွစ္သားျပည့္ကာစလႊတ္ေတာ္ႀကီးဟာ ျပည္သူေတြရဲ႕အသံ၊ ျပည္သူေတြရဲ႕ဆႏၵကို အေကာင္ထည္ ေဖၚေဆာင္ရြက္ေနတာ အေတာ္အသင့္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဆက္လုပ္စရာေတြ က်န္ေသး တယ္ ဆိုတာ ဥကၠဌႀကီးဘဲ မိန္႔ၾကားခဲ့ပါတယ္ ။ ပုဂၢိဳလ္စြဲ၊ ပါတီစြဲ၊ ၀ါဒစြဲ မထားပဲျပည္သူ႔အက်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ လႊတ္ေတာ္ႀကီး မွာ တက္ေရာက္ေနၾကတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဟာ ပါတီကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး တက္ေရာက္ ေနၾကတဲ့ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္၊ တသီးပုဂၢလ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဆိုတာ အနည္း ငယ္မွ်သာပါရွိပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ႀကိးမ်ားဟာ ေကာင္းမြန္ေသာ၊တရားမွ်တေသာ ဥပေဒမ်ားကိုျပဌာန္းႏိုင္ဖို႔ႀကိဳးစားေနၾကသလို မတရားတဲ့၊အက်ိဳးမျပဳတဲ့၊ ဖိႏွိပ္တဲ့ ဥပေဒေတြ ပယ္ ဖ်က္တဲ့လုပ္ငန္းကို အစြမ္းကုန္လုပ္ေဆာင္ေနလို႔ ႏိုင္ငံတကာကခ်ီးက်ဴးေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္၊ ဒီလို အခ်ိန္မ်ိဳးမွာ အစိုးရကိုဆန္႔က်င္ရင္ အခ်ဳပ္ထဲ ထည့္မွာဘဲ၊ ႏိုင္ငံတကာမွာလည္း ဒီလိုပဲ က်င့္သံုး ေနတယ္ ဆိုၿပီးေျပာဆိုခဲ့တဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရမ်ားကိုပါ ေစာ္ကားသလို ျဖစ္သြားပါတယ္။ အာဏာ(၃)ရပ္ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းရမယ့္ မူအရလည္း လႊတ္ေတာ္မ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္နဲ႔ တရားေရးမ႑ိဳင္ တို႔ကို ေစာင့္ၾကည့္တဲ့လုပ္ငန္း မ်ားကိုလည္း ေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႕စည္းၿပီးေဆာင္ရြက္ေနၾကတာပါ။

ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဟာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒရဲ႕ မူေဘာင္တြင္းကလုပ္ေဆာင္ၿပီး အျပဳသေဘာနဲ႔ေ၀ဖန္ေထာက္ျပရင္း ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ တိုင္းျပည္ဖြ႔႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ ေအာင္ ႏိုင္ငံေရးအရ ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္မွာ ဘယ္ႏို္င္ငံေရးသမားကိုမွဂရုမစိုက္ဘူး၊ ဘယ္ႏိ္ု္င္ငံေရး ပါတီမွလည္းမေၾကာက္ဘူးဆို တဲ့ စကားရပ္ဟာ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြကို ကိုယ္စားျပဳတက္ေရာက္ ေနၾကတဲ့ လႊတ္ေတာ္ႀကီးကို ေစာ္ကားလိုက္တာပါပဲ၊ ဒီလိုေစာ္ကားခံရတာ၊လႊတ္ေတာ္ဂုဏ္သိကၡာကို ထိပါးခံရတာဟာ တတိယအႀကိမ္ရွိသြားပါၿပီ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုေစာ္ကားထိပါးတာဟာ ျပည္သူေတြကို ေစာ္ကားထိပါးသလိုပါပဲ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြဟာ ျပည္သူကိုကိုယ္စားျပဳၿပီး လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္လာၾကလို႔ပါ။

ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား
ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးရဲ႕ေျပာစကားေတြဟာ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးကိုၿငိမ္းခ်မ္းစြာ လုပ္ေဆာင္ေနမႈကို ကပ်က္ကရက္ လုပ္ေဆာင္ေနသလိုျဖစ္ေနပါတယ္၊ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ အဆိုပါေျပာစကားမ်ား ေၾကာင့္ မတည္မၿငိမ္္မႈေတြျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္၊ ဆႏၵေဖၚထုတ္မႈေတြျဖစ္လာ ႏိုင္ပါတယ္၊ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလမွာ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကုိ ဦးစားေပးလုပ္ငန္း အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ေနခ်ိန္မွာ တစ္ဦးေပၚတစ္ဦး အထင္ျမင္လြဲမွားမႈေတြျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးကို အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစပါတယ္။
ျပည္သူလူထုအေနနဲ႔လည္း မတရားမႈေတြကို ေခါင္းငံုခံ ၊အစိုးရလုပ္သမွ် ဘာမွမဆန္႔က်င္နဲ႕၊ ေခၚရင္ လာ၊ခိ္ုင္းတာလုပ္၊ ခံမေျပာနဲ႕ဆိုတဲ့ အာဏာရွင္ စနစ္ပံုစံကို ျပန္ေဖၚထုတ္ေနသလို ခံစား ရပါ လိမ့္မယ္၊ ဒီမိုကေရစီနဲ႕လည္း ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီး ဆန္႔က်င္ ေနပါတယ္၊ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမွာပါတဲ့ ႏိုင္ငံသား တစ္ဦးရဲ႕ လြတ္လပ္စြာ ေဖၚထုတ္မႈေတြကို ခ်ိဳးေဖာက္ေနသလိုျဖစ္ေနပါတယ္။
သို႔ပါ၍ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးရဲ႕ေျပာၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အျမန္ဆံုးတာ၀န္ယူေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသို႔တိုက္တြန္းေၾကာင္း ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္မွတဆင့္ အေရးတႀကီး အဆိုတင္သြင္းအပ္ပါတယ္။

သမၼတ အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ျပင္ဆင္ေရး ဇြန္လအတြင္း စတင္ေဆြးေႏြးမည္The Voice Weekly

ရန္ကုန္၊ ေမ ၂၉

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ အတားအဆီး ျဖစ္ေနေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ႏိုင္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ေကာ္မတီတြင္ ဇြန္လ ဒုတိယပတ္အတြင္း စတင္ေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ေကာ္မတီဝင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္ေမာင္ဦးက The Voice သို႔ ေျပာၾကားသည္။

ယင္းသို႔ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခ်က္မ်ား၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ဦးတည္ ျပင္ဆင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။
“ဒီပုဒ္မနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး အရမ္းတင္းက်ပ္လို႔ မရသလို၊ ေျဖေလွ်ာ့လြန္းရင္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါတယ္” ဟု ၎က ေထာက္ျပ ေျပာဆိုသည္။

အဆိုပါ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ျပင္ဆင္ေရးကို ေဆြးေႏြးေသာ္လည္း အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး အခန္းပါ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ရန္ စဥ္းစားျခင္း မျပဳပါက အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ မည္သို႔မွ် အရာမထင္ေၾကာင္း NLD ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးဉာဏ္ဝင္းက ေျပာၾကားသည္။
“အဓိကက်ေနတဲ့ ပုဒ္မ ၄၃၆ ကို ျပင္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

အေျခခံ ဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္မည္ဟု လႊတ္ေတာ္က စီစဥ္ေနျခင္းသည္ ပုဒ္မ ၄၃၆ ကို ျပင္ဆင္ေပးမည္ဟု အဓိပၸာယ္ သက္ေရာက္ေနေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဦးလွေဆြက ေျပာၾကားသည္။
“အလုပ္ မဟုတ္တာကို ေျပာေနၾကတာ။ ဒီ ၄၃၆ကို ျပင္မယ္လို႔ ဆုံးျဖတ္ၿပီးလို႔ အတြင္းက ပုဒ္မေတြျပင္ဖို႔ ေဆြးေႏြးတာေပါ့” ဟု ၎ကဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း အမတ္ေနရာ အမ်ားဆုံး ရယူထားေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖ႔ြံၿဖိဳးေရးပါတီက သမၼတ အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ကို ျပင္ဆင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ပုဒ္မ ၅၉ (စ) မျပင္ဆင္ေရး အႀကံျပဳစာ တစ္သိန္းေက်ာ္ကို ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံၿဖိဳးေရး ပါတီဝင္မ်ားက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ေလ့လာသုံးသပ္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီသို႔ တင္သြင္းထားၿပီး ပုဒ္မ ၅၆ (စ) ႏွင့္ ပုဒ္မ ၄၃၆ မျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ နယ္ေျမ အပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ႀကီးအခ်ိဳ႕တြင္ ေမလအတြင္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ား ဆက္တိုက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေဟာေျပာမႈ အခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ တည္ေထာင္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို သတိထား ေဟာေျပာရန္ ညြန္ၾကားခ်က္တစ္ေစာင္ ေပးပို႔ခဲ့ၿပီး ယင္းသို႔ သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ရန္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္တြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မရွိေၾကာင္း NLD ပါတီက ျပန္လည္ တုန္႔ျပန္ခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ အရည္အခ်င္း ကန္႔သတ္ခ်က္ အခန္း (၃) ပုဒ္မ ၅၉ (စ) တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတမ်ားသည္ မိမိကိုယ္တိုင္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ မိဘတစ္ပါးပါးေသာ္ လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ ဇနီး သို႔မဟုတ္ ခင္ပြန္းေသာ္ လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ တရားဝင္ သားသမီး တစ္ဦးဦးေသာ္ လည္ေကာင္း၊ ထိုတရားဝင္ သားသမီးတစ္ဦးဦး၏ ဇနီး သို႔မဟုတ္ ခင္ပြန္းေသာ္ လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံျခားအစိုးရ၏ ေက်းဇူးကို ခံယူေစာင့္ေရွာက္ ႐ိုေသသူ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခားသား လက္ေအာက္ခံ ျဖစ္သူ သို႔မဟုတ္ တိုင္းတစ္ပါး၏ ႏိုင္ငံသား မျဖစ္ေစရဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။

စဥ့္ကူးတြင္ ထြန္တုံးတိုက္ပြဲ ျပဳလုပ္မႈျဖင့္ ရြာလုံးကြၽတ္ တရားစြဲခံရThe Voice Weekly

မႏၲေလး၊ ေမ ၂၉

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး စဥ့္ကူးၿမဳိ႕နယ္ ကတက္ခ်ဥ္ေက်းရြာ ထုံးႀကီးကြင္းတြင္ မူလေျမသိမ္းခံ ေတာင္သူမ်ားက လယ္ယာေျမမ်ား ျပန္လည္ ရရွိေရးအတြက္ ေမလအတြင္း ထြန္တုံးတိုက္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္မႈေၾကာင့္ ေက်းရြာလုံးကြၽတ္ အမႈဖြင့္ တရားစြဲဆိုျခင္း ခံရေၾကာင္း အဆိုပါ ကတက္ခ်ဥ္ေက်းရြာ ေဒသခံမ်ားက တညီတညြတ္တည္း ေျပာၾကားသည္။

“ရြာလုံးကြၽတ္ ထြန္တုံးတိုက္ပြဲ ျပဳလုပ္လို႔ ရြာလုံးကြၽတ္ အမႈဖြင့္တရားစြဲဆို ခံရတာပါ။ ေမလ ၉ ရက္ေန႔က လက္ပံလွ ရဲစခန္းမွာ ပုဒ္မ ၄၄၇ နဲ႔ အမႈဖြင့္ခံရတာပါ” ဟု ယင္းေက်းရြာေဒသခံ ဦးမင္းမင္းက ဆိုသည္။

အဆိုပါ သိမ္းဆည္းထားသည့္ လယ္ယာေျမမ်ားေပၚတြင္ ထြန္တုံးတိုက္ပြဲ ေဆာင္ရြက္ေသာ ေက်းရြာေတာင္သူ ၅၆ ဦးကို အမႈဖြင့္ထားေၾကာင္း စဥ့္ကူးၿမဳိ႕နယ္ လက္ပံလွ ရဲတပ္ဖြဲ႕စန္း ဒုတိယ ရဲအုပ္လွႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။

ယင္းစဥ့္ကူးၿမဳိ႕နယ္ ကတက္ခ်ဥ္ေက်းရြာ ေရထြက္ႀကီးကြင္းရွိ ဧက ၅၆၀ ေက်ာ္ကို ေတာင္သူ ၅၆ ဦးက ေတာင္ယာ ခုတ္ထြင္ရွင္းလင္းကာ သီးႏွံစုိက္ပ်ဳိး လုပ္ကိုင္ခဲ့ရာ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ ၁၂၁ ေထာက္ပံ့ႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ေရးတပ္က သိမ္းယူခဲ့ေၾကာင္း ယင္းေဒသခံမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ကတက္ခ်ဥ္ ေက်းရြာတြင္ အိမ္ေျခ ၅၆ လုံးရွိၿပီး မိမိပိုင္ေျမကို သီးစားအငွားျဖင့္ ျပန္လည္ လုပ္ကိုင္ရေၾကာင္း ယင္းေဒသခံမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ေက်းရြာ၏ ထြန္တုန္းတိုက္ပြဲကို ေမလ ၄၊ ၅ ရက္ေန႔ႏွင့္ ေမလ ၂၈ ရက္ေန႔တို႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ဧက ၂၅၀ ခန္႔ ထြန္ယက္ၿပီးျဖစ္ကာ ဆက္လက္ ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

ေတာင္သူမ်ားအေနႏွင့္ မိမိလယ္ကို ျပန္လည္ ထြန္ယက္ျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ တရားမွ်တေၾကာင္း ျပင္ဦးလြင္ခ႐ိုင္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာ ေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးျမဝင္းက မွတ္ခ်က္ျပဳ ေျပာၾကားသည္။