Friday, June 13, 2014

ေခတ္သစ္ အလိုေတာ္ရိ

r


June 11, 2014 at 11:32am

    ၾကံ႕ဖြတ္ဖက္ဆစ္စစ္အုပ္စုအလိုေတာ္ရိ

    ဆားထဲကေလာက္ေကာင္ေတြကိုတိုက္ဖ်က္ၾက


ကေန႔ဗိုလ္သန္းေရႊ ႀကိဳးကိုင္ထားတဲ့ ၾကံ႕ဖြတ္ဖက္ဆစ္ စစ္အုပ္စုရဲ႕ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒခိုင္မာၿပီး ျပည္သူ တရပ္လံုးအေပၚ ဆက္လက္ကၽြန္ျပဳထားႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားကိုအလိုတူအလိုပါ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ အမ်ဳိး သားသစၥာေဖာက္ အသားထဲကေလာက္မကတဲ့ ဆားထဲကေလာက္ေကာင္ေတြကိုအျမန္ဆံုးတိုက္ဖ်က္ပစ္ရမွာျဖစ္ တယ္။

ၾကံ႕ဖြတ္ဖက္ဆစ္စစ္အုပ္စုဆက္လက္အာဏာတည္ျမဲေရးအတြက္ အနီးကပ္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေနတာက ကမၻာ့လူ လိမ္ ႏိုင္ငံေရးပြဲစားႀကီးဟန္ေယာင္ေဝ၊ စားဖားေတြျဖစ္ၾကတဲ့ ေအာင္ႏိုင္ဦး၊ မင္းေဇာ္ဦး၊ သန္႔ျမင့္ဦး၊ ေဇာ္ဦး၊ညိဳအုန္းျမင့္၊ အင္ဒ႐ူးငြန္က်ဳံးလ်ံ၊ ေအာင္သူၿငိမ္း၊ ဝင္းမင္း တို႔နဲ႔ လက္ကိုင္ဒုတ္ေတြျဖစ္ၾကတဲ့တူးတူးေလး၊ မန္းၿငိမ္း ေမာင္၊ ေရႊခါး၊ ခြန္ဆိုင္းတို႔ျဖစ္ၾကၿပီး သူတို႔အားလံုးဟာ ေတာ္လွန္ေရးသစၥာေဖာက္၊ဒီမိုကေရစီေရးသစၥာေဖာက္၊ တိုင္း ရင္းသားသစၥာေဖာက္၊ တိုင္းျပည္နဲ႔ျပည္သူေတြအေပၚ သစၥာေဖာက္ၿပီးဖက္ဆစ္စစ္အုပ္စုနဲ႔ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ပူးေပါင္းသူေတြျဖစ္တာကို အားလံုးအသိဘဲျဖစ္တယ္။အထူးသျဖင့္ ပြဲစားႀကီးဟန္ေယာင္ေဝ ဆိုရင္ ကမၻာ့မြတ္ဆလင္ ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ေပါင္းၿပီးရခိုင္အမ်ဳိးသားသာမက ဗမာတႏိုင္ငံလံုးကိုေရာင္းစားဖို႔ ဝန္မေလးဘဲ မ်က္ႏွာမပူ ဘနဖူး သိုက္တူးမယ့္လူျဖစ္တယ္။

နအဖဖက္ဆစ္စစ္အုပ္စုက ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို အတင္းအဓမၼ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းလိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာဒီမို ကေရစီအင္အားစုနဲ႔ တိုင္းရင္းသားအင္အားစုေတြ ျဖစ္ၾကတဲ့ NDF, ENC, DAB, NCUB တို႔ကျပတ္သားစြာပယ္ခ် လိုက္ၾကတယ္။ စားေပါက္ႀကီး ႀကိဳျမင္ထားတဲ့ ဟန္ေယာင္ေဝနဲ႔ အေပါင္းအပါေတြျဖစ္ၾကတဲ့ ေဒးဗစ္ေထာ (ေသဆံုး)၊ တူးတူးေလး၊ ေရႊခါး၊ ခြန္ဆိုင္းစတဲ့အုပ္စုဟာ ကမၻာ့ႏိုင္ငံတကာေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔NGO ေတြဆီကို တိုင္းရင္းသားေတြံံ ပါတီေထာင္တာပစ္မထားဖို႔၊ ကူညီဖို႔ လွ်ဳိ႕ဝွက္စာ ဆက္သြယ္လို႔ ENC ဖ႐ိုဖရဲကြဲျပဲသြားတယ္။

ၾကံ႕ဖြတ္စစ္အုပ္စု၂၀၁၀ ခု ဟန္ျပပါတီစံုတည္ေဆာက္ေရးနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲကာလမွာ ပြဲစားႀကီးဟန္ေယာင္ေဝနဲ႔ အေပါင္းအပါေတြဟာၾကံ႕ဖြတ္အစိုးရနဲ႔ အေပးအယူလုပ္ၿပီး ျပည္တြင္းမွာ တိုင္းရင္းသားေတြက ပါတီေထာင္၊ ၾကံ႕ဖြတ္နဲ႔လက္တြဲဖို႔ လႈပ္ရွားလာတယ္။ ဒါေပမဲ့ ႏုိင္ငံေရးဝါရင့္တဲ့ UNA, UNLD ကို မခ်ဥ္းကပ္ႏိုင္ရွာဘူး။၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ ဒို႔ညီေနာင္ တိုင္းရင္းသားပါတီတခ်ဳိ႕ကို ခ်ဥ္းကပ္ႏိုင္ၿပီး နည္းနည္းပါးပါးအကူအညီေပးထားႏိုင္တာကအပၾကံ႕ဖြတ္ စစ္အုပ္စုလိုလားခ်က္ကို မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါ။

ဟန္ေယာင္ေဝနဲ႔အေပါင္းအပါတစုဟာ ၾကံ႕ဖြတ္ဖက္ဆစ္စစ္အုပ္စုနဲ႔ နားလည္မႈယူၿပီး နယ္စပ္မွာရွိတဲ့ UNFC ကိုခ်ဥ္း ကပ္လာတယ္။ UNFC ကိုဝန္းရံေပးဖို႔ိုဆိုၿပီး WGEC အလုပ္အဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔လိုက္တယ္။UNFC ကိုဝန္းရံဖို႔မဟုတ္ဘဲ UNFC ကို ျဖဳတ္ခ်ဖို႔ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ေစာေစာသိလိုက္လို႔UNFC ဟာ WGEC က ႏႈတ္ထြက္လိုက္ေတာ့ WGEC ဟာ ေက်ာ ေထာက္ေနာက္ခံ (ownership) မရွိျဖစ္သြားတယ္။အဲဒါေၾကာင့္ ပြဲစားႀကီး ဟန္ေယာင္ေဝဟာ အႀကီးအက်ယ္ မေက်မနပ္ျဖစ္ၿပီး WGEC ကို KNU တပိုင္းနဲ႔RCSS တို႔ကေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးဖို႔ အရွက္မရွိႀကိဳးစားျပန္တယ္။ ဒါေပမဲ့ KNU နဲ႔RCSS ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ဟန္ေယာင္ေဝရဲ႕ လွည့္ကြက္ကို ေကာင္းေကာင္းသိၾကတဲ့အတြက္ တာဝန္ခံေပးဖို႔လက္မခံဘဲ လိုင္ဇာကြန္ဖရင့္က ဖြဲ႔စည္းလိုက္တဲ့ NCCT မွာ လက္တြဲပါဝင္ၾကတာေၾကာင့္WGEC ဟာ ေျမာင္းပုပ္ထဲ ေရာက္သြားတယ္။

ဒီေန႔ၾကံ႕ဖြတ္ဖက္ဆစ္စစ္အုပ္စုနဲ႔ ပြဲစားဟန္ေယာင္ေဝတို႔အေပါင္းအပါေတြ ဘာေတြလုပ္ေနသလဲ။-
ဒီမိုကေရစီအင္အားစုျဖစ္တဲ့NLD ၊ ၈၈ မ်ဳိးဆက္အဖြဲ႔ နဲ႔ UNFC လံုးဝဆက္စပ္မႈမရွိေရး၊ UNFC နဲ႔ တျခားတိုင္းရင္းသားေတြျဖစ္ၾကတဲ့ ဝသပ၊ မုိင္းလားတို႔ကို ခြဲျခားၿဖိဳခြဲေရး (divide)၊ UNFC အဖြဲ႔အတြင္းၿဖိဳခြဲေရး (fragmentation) အျပင္းအထန္ လုပ္ေနတယ္။

ဟန္ေယာင္ေဝနဲ႔အေပါင္းအပါေတြျဖစ္ၾကတဲ့ တူးတူးေလး၊ ခြန္ဆိုင္း၊ ေရႊခါး၊ မန္းၿငိမ္းေမာင္တို႔ဟာWGEC ေျမာင္းပုပ္ ထဲ ေရာက္သြားကတည္းက UNFC ကို လံုးဝမေက်နပ္ဘဲ ၾကံ႕ဖြတ္ဖက္ဆစ္စစ္အုပ္စုနဲ႔ေခါင္းခ်င္း႐ိုက္ၿပီး UNFC နဲ႔ တျခားတိုင္းရင္းသားေတြ မညီၫြတ္ေရး၊ UNFC ၿဖိဳခြဲေရး၊UNFC ကို စင္ၿပိဳင္တိုက္ဖ်က္ေရး (rivalry and elimination) ေတြ ေန႔စဥ္နဲ႔ အမွ် လုပ္ေဆာင္ေနတယ္။

(၁)၂၀၁၄ ခု ဧၿပီ ၄-၅ ရက္ေန႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာ ဆိုတဲ့ေနရာမွာ UNFC နဲ႔ တျခားတိုင္းရင္းသားေတြေတြ႔ဆံုေဆြး ေႏြးခဲ့တံုးက တျခားတိုင္းရင္းသားေတြျဖစ္ၾကတဲ့ ဝသပ၊ မိုင္းလား၊ ABSDF,RCSS နဲ႔ နာဂအဖြဲ႔ေတြကို ေလ့လာသူ (observer) မဟုတ္ဘူးဆိုေပမဲ့ ေလ့လာသူပံုစံမ်ဳိးနဲ႔သီးျခားခံုေတြမွာ ထိုင္ခိုင္းလိုက္တာဟာ UNFC က တျခားတိုင္း ရင္းသားေတြကို တန္းတူအဆင့္လက္မခံသလိုျမင္လာေအာင္ တမင္ဖန္တီးလိုက္တာျဖစ္တယ္။

(၂)ၾကံ႕ဖြတ္ဖက္ဆစ္စစ္အုပ္စုနဲ႔ ဟန္ေယာင္ေဝဂိုဏ္းဟာ UNFC ကို အနီးကပ္အတိုက္အခံလုပ္ဖို႔အတြက္ျပည္ ေထာင္စုအင္စတီက်ဳ ႐ံုးကို ခ်င္းမိုင္မွာ ဖြင့္ၿပီး မန္ေနးဂ်င္း ဒါ႐ိုက္တာအျဖစ္ဘိန္းဘုရင္ခြန္ဆာရဲ႕ MTA မွာ ႏိုင္ငံျခား ေရးဝန္ႀကီးျဖစ္ခဲ့သူ ရွမ္းေသြးမပါ တ႐ုတ္စစ္စစ္(ရွမ္းစာနဲ႔စကားကၽြမ္းက်င္သူ) ခြန္ဆိုင္း၊ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႔ဝင္ေတြအျဖစ္ တူးတူးေလးနဲ႔ေရႊခါးတို႔ တာဝန္ယူတဲ့အျပင္ ႐ံုးလုပ္ငန္းေတာင္မွ ေကာင္းေကာင္းကၽြမ္းက်င္မႈ မရွိေသးဘဲအေတြ႔ အၾကံဳႏုနယ္တဲ့ တိုင္းရင္းသားလူငယ္ ၁၅ ေယာက္ကို တေယာက္တလ အနည္းဆံုး ဘတ္ ၁၈၀၀၀က ၂၅၀၀၀ အထိ ေပးထားတယ္။ ဒါ့အျပင္ (ဖက္ဒရယ္နာမယ္မခံရဲတဲ့) ျပည္ေထာင္စု အင္စတီက်ဳ (PyidaungsuInstitute) ႐ံုးဖြင့္တာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သတင္းဌာနေတြေမးတာကို မန္ေနးဂ်င္းဒါ႐ုိက္တာခြန္ဆိုင္းထုတ္ေဖာ္ေျပာတာက သမတဦးသိန္းစိန္နဲ႔ ဝန္ႀကီးဦးေအာင္မင္းတို႔က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာ ႐ံုးရွိတယ္၊ တိုင္းရင္း သားေတြမွာ အဲ့လို႐ံုးမ်ဳိးမရွိေသးဘူး၊ ဒါ့ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစင္တာ႐ံုး လိုအပ္တယ္လို႔ခြင့္ျပဳသေဘာတူတဲ့အတြက္ အခုလို ျပည္ေထာင္စုအင္စတီက်ဳ႐ံုး ဖြင့္တာျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေျပာခဲ့တယ္။တကယ္လို႔ သာ တိုင္းရင္းသားၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အမွန္တကယ္လိုခ်င္ရင္ ျပည္ေထာင္စုအင္စတီက်ဳ႐ံုးဟာUNFC အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္ မွာ ထားရမွာျဖစ္တယ္။ UNFC ကိုလံုးဝမလိုလားတဲ့ အမ်ဳိးသား သစၥာေဖာက္ေလာက္ေကာင္လက္မွာထားတာဟာ တိုင္းရင္းသားေတြ စုစည္းထားတဲ့ UNFC ကို အနီးကပ္ၿဖိဳခြဲဖို႔ျဖစ္တာ ေပၚလြင္ ထင္ရွားလြန္းတယ္။

(၃)ၾကံ႕ဖြတ္စစ္အုပ္စုနဲ႔ ပြဲစားဟန္ေယာင္ေဝတို႔ရဲ႕ အစီအစဥ္၊ အၾကံဉာဏ္၊ အေထာက္အပံ့ အစစအရာရာအကူအညီ နဲ႔ လက္ကိုင္ဒုတ္ျဖစ္တဲ့ တူးတူးေလးကို ခိုင္းေစၿပီး KNU အဖြဲ႔ကို ခုတံုးလုပ္၊ႏိုင္ငံေရးအလြန္အားနည္းတဲ့ KNU ဥကၠဌ ဗိုလ္မူးတူးနဲ႔ အေပါင္းအပါတို႔ကို ႐ုပ္ေသးအျဖစ္အသံုးခ်ကာ ဝသပ၊ မိုင္းလားေဒသကို ခရီးစဥ္တခု ေစလႊတ္ခဲ့တယ္။ အဲ့ဒီ့ခရီးစဥ္မွာ ဝသပနဲ႔ေတြ႔ဆံုတာ သိတ္ထူးျခားမႈ မရွိေပမဲ့ မိုင္းလားအဖြဲ႔နဲ႔ေတြ႔ဆံုတဲ့အခါ လက္ကိုင္ဒုတ္တူးတူးေလးက UNFC ဟာ ခင္ဗ်ားတို႔နဲ႔ ဟိုကိစၥ ဒီကိစၥ လာေတြ႔တာ လာေဆြးေႏြးတာ မရွိဘူးလား ဆိုၿပီးထပ္ခါတလဲလဲ တရားခံ ေမးသလို ေမးေနတာကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ UNFC ကို ဖ်က္ဆီးလိုၿပီးUNFC နဲ႔ ဝသပ၊ မိုင္းလားတို႔ လံုးဝ အဆက္ အစပ္မရွိဖို႔၊ တိုင္းရင္းသားေတြ စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးကိုလံုးဝမလိုလားဘူးဆိုတာ ဘာမွနားမလည္တဲ့ ကေလးေတာင္ ေကာင္းေကာင္းႀကီး သေဘာေပါက္မွာျဖစ္တယ္။KNU ေခါင္းေဆာင္ေတြျဖစ္ၿပီး ႐ုပ္ျပ႐ုပ္ေသးအျဖစ္ ျပသခံေနရတဲ့ ဗိုလ္မူးတူးတို႔ကေတာ့ ဘာတခြန္းမွေျပာတာမေတြ႔လိုက္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ စစ္အုပ္စုရဲ႕ လက္ကိုင္ဒုတ္ျဖစ္တဲ့ တူးတူးေလး ကိုေတာ့ အားလံုးသတိထားပယ္ထုတ္ရမွာျဖစ္တယ္။ ေျမေခြးအၿမီးျဖတ္ဖို႔ အေဖာ္ညႇိရေအာင္ သူတို႔ကို ေနာက္ထပ္သြားေတြ႔ဆံုခိုင္းလိမ့္ဦးမယ္၊ ဒါကို မဟာမိတ္ေတြအေနနဲ႔ အထူးသတိျပဳ ေရွာင္ဖယ္ ဝိုင္းၾကဥ္ဖို႔လိုတယ္။

(၄)စစ္အုပ္စုႏိုင္ငံေရးပြဲစား ဟန္ေယာင္ေဝ၊ လက္ကိုင္ဒုတ္ေတြျဖစ္ၾကတဲ့ တူးတူးေလး၊ ေရႊခါး၊မန္းၿငိမ္းေမာင္၊ ခြန္ဆိုင္းတို႔ဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔မွာ KNU ေလာ္ခီးလာ စခန္းကိုသြားၿပီး UNFC-NCCT နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မျဖစ္ ႏိုင္ေၾကာင္း၊ တဖြဲ႔ခ်င္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလက္မွတ္ထိုးမွေအာင္ျမင္မယ့္အေၾကာင္း၊ KNU အေနနဲ႔ လက္ဦးစံျပအျဖစ္ လုပ္ ေဆာင္ သြားသင့္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးၿပီးUNFC ၿဖိဳခြဲေရးအတြက္ လုပ္ေနတာသိရတယ္။ ဒါကိုၾကည့္လိုက္ရင္ ဟန္ ေယာင္ေဝတို႔ ဖက္ဆစ္အလိုေတာ္ ရိေတြဟာအေတာမသတ္ႏိုင္တဲ့ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးကို အရွက္မရွိ အတင္းဝင္ေရာက္ဖ်က္ဆီးေနတာေတြ႔ရမွာျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ စစ္အုပ္စုပြဲစားႀကီးနဲ႔ လက္ကိုင္ဒုတ္ေတြကို တိုင္းရင္းသား အင္အားစုအားလံုးက အျမန္ဆံုးတိုက္ဖ်က္ၾကရမွာျဖစ္တယ္။

(၅)ပြဲစားဟန္ေယာင္ေဝရဲ႕ လက္ကိုင္ဒုတ္ေတြျဖစ္ၾကတဲ့ တူးတူးေလး၊ မန္းၿငိမ္းေမာင္တို႔ဟာ တိုင္းရင္းသားေတြေတာင္းဆိုေနတဲ့ တျပည္ေထာင္စနစ္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို တန္းတူေရးနဲ႔ ဖက္ဒရယ္စနစ္ျဖစ္ေအာင္ျပင္ဆင္ေရး၊ ျပည္သူတရပ္လံုးေတာင္းဆိုေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီအစစ္အမွန္ျဖစ္ေအာင္နဲ႔ စစ္တပ္လႊမ္းမိုးမႈမရွိေအာင္ျပင္ဆင္ေရးကိုလဲ လ်စ္လ်ဴ႐ႈၿပီး ဖက္ဆစ္စစ္အုပ္စုအႀကိဳက္ ေခါင္းၿငိမ့္ေပးေနတယ္။၁၀ ႀကိမ္ေျမာက္  ကရင္အမ်ဳိးသားစည္းလံုးညီညြတ္ ေရးႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ (Karen Unity Seminar) ရဲ႕ ညီၫြတ္ေရး၊ ျပည္တြင္းျပည္ပကရင္အလႊာစံုပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ ေရးဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကိုလဲ ေဘးခ်ိတ္ၿပီး ထင္ရာစိုင္းေနတယ္။

 (၆) ပြဲစားဟန္ေယာင္ေဝ၊ လက္ကိုင္ဒုတ္ေတြျဖစ္ၾကတဲ့တူးတူးေလး၊ ေရႊခါး၊ မန္းၿငိမ္းေမာင္၊ ခြန္ဆိုင္းတို႔ ေအာင္သြယ္ မႈနဲ႔ KNU ဥကၠဌ ဗိုလ္မူးတူးနဲ႔အေပါင္းအပါတစု ဟာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ရန္သူ လူသတ္သမားေတြျဖစ္ၾကတဲ့ ဗိုလ္သိန္းစိန္၊ မင္းေအာင္လႈိင္တို႔နဲ႔၈ ႀကိမ္တိုင္ ခတ္စိတ္စိတ္သြားေတြ႔ရတာကို ဂုဏ္ယူဝင့္ႂကြားစရာလို႔ ယူဆရင္ေတာ့ KNU အတြင္းျပႆနာအႀကီးအက်ယ္ ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့အျပင္ ကရင္ျပည္သူ ေအာက္ေျခထုရဲ႕ ေအာ့ႏွလံုးနာ ပစ္ပယ္ျခင္းခံရမွာေသခ်ာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ KNU နဲ႔ ကရင္ျပည္သူေတြက ႐ုပ္ေသးျပခံေနရတဲ့ ဗိုလ္မူးတူးနဲ႔ အေပါင္းအပါမ်ားကိုအခ်ိန္မွီ ထိန္းထားရန္ လိုအပ္မွာျဖစ္တယ္။ တကယ္လို႔ ေနာက္မဆုတ္ရင္ ကရင္ျပည္သူ႔သမိုင္းတရားခံျဖစ္႐ံုမက ဗမာျပည္သူ တရပ္လံုးရဲ႕ ပစ္ပယ္ခံၾကရမွာသာ ျဖစ္တယ္။

ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ၾကံ႕ဖြတ္ဖက္ဆစ္စစ္အုပ္စုအလိုေတာ္ရိ ပြဲစားဟန္ေယာင္ေဝ၊ စားဖားေတြျဖစ္ၾကတဲ့ ေအာင္ႏိုင္ဦး၊မင္းေဇာ္ဦး၊ သန္႔ျမင့္ဦး၊ ေဇာ္ဦး၊ ညိဳအုန္းျမင့္၊ အင္ဒ႐ူး ငြန္က်ဳံးလ်ံ၊ ေအာင္သူၿငိမ္း၊ဝင္းမင္းတို႔နဲ႔ လက္ကိုင္ဒုတ္ေတြ ျဖစ္ၾကတဲ့ တူးတူးေလး၊ မန္းၿငိမ္းေမာင္၊ ေရႊခါး၊ ခြန္ဆိုင္းစတဲ့ စစ္အုပ္စုအလိုေတာ္ရိ အမ်ဳိးသားသစၥာေဖာက္ အသား ထဲကေလာက္မကတဲ့ ဆားထဲကေလာက္ေကာင္ေတြကိုအျမန္ဆံုးဝိုင္းဝန္းတိုက္ဖ်က္ဖို႔ အခ်ိန္ေရာက္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။


(တိမ္ၾကားမင္းေခါင္ တင္ျပသည္။)

ႀကိဳက္တဲ့ေနရာသြား...တရားစြဲ .....ရွင္းၿပီလား (ဦးအံ့ေမာင္) တရား၀င္စာရင္းမွာပါမပါမသိရေပမယ့္သမၼတသာသနာေရးအႀကံေပးလို႔ဆိုသူ ဦးအံ့ေမာင္

'' ပိုင္ဆိုင္မႈနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဒီကိစၥေတြက ၀ိနည္းတက္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြက ဆံုးျဖတ္ရပါတယ္။ သတင္းစာဆရာေတြက ဆံုးျဖတ္လို႔ မရပါဘူး။ အသိအမွတ္လည္း မျပဳပါဘူး။ ၀ိနည္းတတ္မွဆိုတာ ၀ိနည္းေတာ္နဲ႔ ဆံုးျဖတ္ရမွာ။ ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကဆိုတာ လမ္းေဘးမွာရွိတဲ့ သာမန္ပုဂၢိဳလ္ေတြမဟုတ္ဘူး။ ခင္ဗ်ားတို႔ သိထားရမွာ သံဃာ ၅၀၊ ၁၀၀၊ ၁၀၀၀၊ ၁၀၀၀၀ အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ ဆရာေတာ္ေတြက တင္ေျမာက္ထားတာပါ။ ခင္ဗ်ားတို႔က ဒါေတြဆံုးျဖတ္လို႔မရဘူး။ အေၾကာင္းအရာေတြက နားလည္တဲ့သူေတြနဲ႔ ေျပာမွရတာ။ ၀ိနည္းမတတ္တဲ့သူေတြနဲ႔ ေျပာလို႔က ေတာ့ ခင္ဗ်ားေျပာလို႔နားလည္မွာ မဟုတ္ဘူး။ ကိုယ္ထင္ရာ ေျပာေနမွာပဲ။ ရွင္းခ်င္ရင္ ဦးပညာ၀ံသကိုယ္တိုင္ရွင္း.....။။

ျမန္မာပို႔စ္ဂလိုဘယ္အႀကီးတန္းသတင္းေထာက္ ဟိန္းထက္

''၀ိနည္းအရဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္၀ိနည္းအရေျပာပါ့မယ္။ အခုပိုင္ဆိုင္မႈအျငင္းပြားေနတဲ့ ကိစၥဟာ ႏုိင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕နဲ႔ျဖစ္တဲ့ကိစၥသည္ သံဃ၀ိနိစ ၦယ လက္စြဲစာအုပ္ပါ အခန္း (၄)၊ ပုဒ္မ (၂၂) အရ ' ၀ိနည္းဓမၼကံ အဓိကရုဏ္းမႈခင္းတစ္ခုျဖစ္ပြားလွ်င္ ဤလုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ သံဃ၀ိနိစၦယ အဖြဲ႕၏ စစ္ေဆးဆံုးျဖတ္ျခင္းကိုသာ ခံယူရမယ္။ အျခားမည္သည့္တရားရံုးမွ တရားမေၾကာင္းအရ စြဲဆိုခြင့္မရွိေစရ ' လို႔ ျပဌာန္းထားတဲ့ အတြက္ ဆံုးျဖတ္ရမယ့္အဖြဲ႕သည္ ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယက (မဟန) ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ကိုယ့္အမႈကိုယ္ျပန္ေျဖရွင္းတဲ့အခါမွာ တရားမွ်တမႈရွိႏုိင္ပါမလား...? လူေတြတရားစီရင္တဲ့အခါမွာ တရားသူႀကီးက ကိုယ့္အမႈကိုယ္တိုင္ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ မရွိဘူးဆိုတာရွိပါတယ္ ''

ဦးအံ့ေမာင္

'' ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာနယက က ဆံုးျဖတ္တာမမွန္ဘူးလို႔ထင္ရင္ ခင္ဗ်ားတို႔ ႀကိဳက္တဲ့ေနရာသြား...တရားစြဲ .....ရွင္းၿပီလားးးးးးး "

ပုလဲကလာတဲ့သတင္း“ပါတီေထာင္ျပီး ဘယ္မွတင္စရာမလိုဘဲ ေဟာေျပာလိုင္စင္ရထားတယ္ဆိုတဲ့ ေနမ်ိဳးေဝ ကို စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ ပုလဲျမိဳ႕ ေထြ/အုပ္က ကားနဲ႔လိုက္ပို႔ေပးတဲ့ျပင္၊ ရဲဌာနကို ခြင့္ျပဳမိန္႔မတင္ဘဲ၊ ပုလဲျမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ခြင့္ေပးခဲ့သည္။
မင္းတိုင္ပင္ရြာ (ကြ်န္ေတာ့္ အေမရဲ့ရြာ) က သံဃာေတာ္ေတြြ၊ ေဒသခံေတြက ကန္႔ကြက္ျပီး ပြဲပိတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေက်းရြာပိုင္ အားကစားကြင္းမွာ ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက နာရီပိုင္းအတြင္း ေျပာင္းေရႊွ႕ခြင့္ျပဳခဲ့ရာႀကံ့ဖြံ႔ ၃ဝ ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ႀကံ႕ဖြံ႕ႏွင့္ ေထြ/အုပ္တို႔ရဲ႕ မေလ်ာ္ႀသဇာသုံး ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းကို ရႈတ္ခ်ကန္႔ကြက္ႀကသည္။ မဘသ နဲ႔ ႀကံ႕ဖြ႕ံကို ခုတုံးျပဳျပီး၊ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံု မျပင္ေရး၊ မဲမေပးေရး ေဟာေျပာျခင္းအေပၚ ရႈတ္ခ်ကန္႔ကြက္သည္။ ရိုးသားစြာ မယွဥ္ျပိဳင္ရဲသူတို႔ ေကာက္က်စ္မႈ စတင္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ မွ်ေဝေပးျပီး ဆန္႔က်င္ရန္လိုပါသည္။”

• မေလွ်ာ္ၾသဇာသံုးမႈေတြဟာ ေနျပည္ေတာ္မွာသာရွိတာမဟုတ္။ ျမန္မာျပည္တနံတလ်ား၊ အလႊာတိုင္းမွာ ရွိေနတယ္။
• လူေတြထဲမွာ မေၾကာက္သင့္တာကို ေၾကာက္ေနသူေတြ၊ ေငြနဲ႔ အခြင့္အေရးရရင္ ကဆိုကတဲ့သူေတြ၊ ခ်ဆို ခ်တဲ့သူေတြ၊ ေျမႇာက္ေပးရင္ ေျမာက္တဲ့သူေတြ၊ အစိုးရအလုပ္လုပ္ေနရရင္ အစိုးရပါတီအလိုက်သာလုပ္ရမယ္လို႔ အရိုးစြဲေနသူေတြ ရွိေနေသးတယ္။
• မတရားတာကို လက္မခံခ်င္းသူေတြက ပိုမ်ားတာ အားရစရာပါ။ မတရားတာကို ဖီဆန္တာလဲ တာဝန္အရပါ။ အဲလိုလူေတြကိုသာ ေလးစား၊ အားထားပါရေစ။ ။

ေဒါက္တာတင့္ေဆြ
၁၃-၆-၂ဝ၁၄

နီေပါျမိဳ႕ေတာ္ခတၱမႏၵဴ ေလဆိပ္မွာေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေသာင္းေသာင္းျဖျဖၾကိဳဆို


BBC

မဟာသႏၲိသုခမဂၤလာအခမ္းအနားမႈး


မဟန နဲ႔ သာသနာေရးအတြက္ သက္ေသ တခု

အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္၏ နီေပါႏိုုင္ငံခရီးစဥ္


၂၀၁၄ ခုုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၁၃) ရက္

အမ်ိဳးသားဒီမိုုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္သည္ နီေပါႏိုုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္
Mr. Sushil Koirala ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ နီေပါႏိုုင္ငံ၊ ခတၱမႏၶဴၿမိဳ႕သိုုသြားေရာက္ရန္အတြက္ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆုိငရာေလဆိပ္သို၂၀၁၄ ခုုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၁၃) ရက္ေနနံနက္ ၆း၁၅ မနစ္တြင္ေရာက္ရွိလာျပီး ၊ေလဆိပ္မွ ဒီခ်ဳပ္နာယကျကီး ဦးတင္ဦး၊နီေပါနိုင္ငံဆိုင္ရာသံအမတ္ျကီးႏွင္အဖြဲခ်ဳပ္မွတာ၀န္ရွိသူမ်ားမွျကိဳဆိုျကျပီး ၊
အဖြဲခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္ႏွင္.အဖြဲ သည္ နီေပါနုိင္ငံသိုထုိင္းေလေျကာင္းလိုင္း မွTG 703 ျဖင္. ႔ နံနက္ ၆း၃၀ မိနစ္တြင္ ရန္ကုန္ေလဆိပ္မွထြက္ခြါျပီးအဆိုုပါခရီးစဥ္တြင္ နီေပါႏိုုင္ငံသမၼတ Rt. Hon. Dr. Ram Baran Yadav, ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Rt. Hon. Mr. Sushil Koirala တိုု႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုုမည့္အျပင္ နီေပါႏိုုင္ငံ လႊတ္ေတာ္ (Baneshwar) သိုု႔ သြားေရာက္ေလ့လာကာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ Mr. Subash Chandra Nembang ႏွင့္လည္း ေတြ႔ဆံုုမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုု႔အျပင္ နီေပါႏိုုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း Mr. B.P. Koirala ႏွစ္ (၁၀၀) ျပည့္အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားသိုု႔ တက္ေရာက္၍ ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာၾကားျခင္းႏွင့္ လုုမၺနီဥယ်ာဥ္ (Lumbini) သိုု႔သြားေရာက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုုပ္ရန္ စီစဥ္ထားရွိပါသည္။ ၁၆၊ ၆၊ ၂၀၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုုင္ငံသိုု႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာမည္ျဖစ္ၿပီးအဆိုုပါေန႔ညပိုုင္းတြင္ရန္ကုုန္၊မဂၤလာဒံုုအျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာေလဆိပ္သိုု႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိ
မည္ျဖစ္ေျကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။

ခရီးစဥ္တြင္ ပါဝင္သူမ်ား

၁။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ - ဥကၠ႒ (အမ်ိဳးသားဒီမိုုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္)
၂။ ေဒါက္တာတင္မာေအာင္ - Chief of staff & Personal assistant to Chairperson
၃။ ဦးၿဖိဳးေဇယ်ာေသာ္ - Member of the Parliament & Parliamery Private Secretary
၄။ ဦးမိုုးေဇာ္ဦး - Communication Officer of Chairperson’s Office

National League for Democracy

သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ ဇ/ေျမာက္၇ပ္ကြက္အား၇ဲအင္အားအလံုးအ၇င္းျဖင့္ဖယ္႐ွား၇န္ဝင္ေ၇ာက္

၇ပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ား၏ေတာင္းပန္မႈေၾကာင့္ ေန႔လည္၁၂နာ၇ီတြင္ျပန္လည္ထြက္ခြာ

တ႐ုတ္ရဲေမမ်ားကို ရန္ကုန္ စားေသာက္ဆိုင္အခ်ိဳ႕တြင္ စားပြဲထိုး အသြင္ျဖင့္ေတြ႕ေနရ11 June 2014
တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံ၊ ယူနန္ျပည္နယ္မွ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ အမ်ိဳးသမီး ရဲေမအခ်ိဳ႕ကို ရန္ကုန္ရွိ စားေသာက္ဆိုင္ႀကီးမ်ား၌ ညပိုင္းတြင္ စားပြဲထိုးမ်ား အသြင္ျဖင့္ သံုးေယာက္တစ္တြဲ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနသည္ကို ျမင္ေတြ႕ေနရေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ တ႐ုတ္ရဲေမမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ႏိုင္ငံျခား ဘာသာ တကၠသိုလ္တြင္ ျမန္မာ ဘာသာႏွင့္ စကားလာေရာက္ သင္ၾကားေနသည့္ သူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း လက္ရွိတြင္ တ႐ုတ္ ရဲေမ ၂၉ ဦးသည္ ႏိုင္ငံျခားဘာသာ တကၠသိုလ္တြင္ ျမန္မာဘာသာ သင္ၾကားလ်က္ရွိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

အဆိုပါ ရဲေမမ်ား ျမန္မာ စကားကို ပိုမို ကၽြမ္းက်င္စြာ တတ္စြမ္းရန္ အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ တ႐ုတ္ တာ၀န္ရွိ သူမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာ Singapore Kitchenကဲ့သို႔ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားတြင္ စားပြဲထိုး အျဖစ္ ၀င္ေရာက္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေစျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း စာေသာက္ဆိုင္ ပိုင္ရွင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။ ယင္းရဲေမမ်ားသည္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားတြင္ အက်ၤီအျပာႏုႏွင့္ စကတ္အျပာ ရင့္ေရာင္ ယူနီေဖာင္းမ်ား ၀တ္ဆင္ထားေလ့ရွိေၾကာင္း စားပြဲထိုး အလုပ္ကုိ မလုပ္ပဲ ဆိုင္မွ စားပြဲထိုးမ်ားကိုသာ သူတို႔ သိလိုသည့္ ျမန္မာစကားမ်ားကို ေမးျမန္း ေလ့ရွိေၾကာင္း စားပြဲ၀ိုင္းမ်ားမွ အစားအေသာက္ မွာလွ်င္ သူတို႔က လိုက္လံနားေထာင္ေလ့ရွိေၾကာင္း ညေန ၆နာရီခန္႔တြင္ လာေရာက္ၿပီး ည ၉နာရီ ခန္႔တြင္ ျပန္ေလ့ရွိေၾကာင္း အဆိုပါ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားသို႔ သြားေရာက္ စားသံုးသူ တစ္ဦးထံမွ သိရသည္။

Tomorrow

ဒီေန႕ကာတြန္း