Saturday, December 20, 2014

ကေလးေတြစာသင္ေက်ာင္းမွာလားဘစိန္

r

တသက္တာ အလြဲ မ်ား


မူရင္း/တေန႔စာ အလြဲ မ်ား
.
V-1 ♫ ♫ ♫ ♫
ေနာ္ေ၀ က ဘုရင္ဗ် တိုင္းခန္း လွည့္လည္ မဟ
သြားမယ္ ေဂါ၀ိန္ ဆိပ္ကမ္းကိုဗ်ားး
က်ဳးေက်ာ္တဲေတြ အမ်ားၾကီး
မေတြ ့ေအာင္ ႐ွိသမွ် ဖ်က္ဆီး...
ဒီဘက္ကို ၾကြပါ မိတ္ေဆြေကာင္းၾကီးေရ
ၿဖိဳ ဖ်က္ပစ္ႁပီေပါ့…ဆိတ္သေရ အုပ္ဖို႔ၾကံေတာ့
ဖြတ္..ထံုးစံအတိုင္းကို ယုတ္ၿပီေပါ့...
ေၿမ..ထိုးမယ္ လွန္ပစ္မယ္လုပ္ရင္း
အကုန္လံုး “ဘတ္ဖိုး”...နဲ႔သာ ထိုးၿပစ္္ေတာ့...

CHO-1 ♫ ♫ ♫ ♫
နဲနဲေလးေတာ့ လြဲေနမယ္...
မ်ားမ်ားလြဲေတာ့ မေထာင္းသာတယ္
စိတ္အခ်ဥ္ေပါက္ၿပီ ဆိုးတာပဲ
မေနတတ္တာ အဆိုးဆံုးေဟးး
နည္းနည္းေလးလည္း ယုတ္ပါတယ္
မ်ားမ်ားႀကီးလည္း....ယုတ္မာတယ္
ယုတ္သမွ်ထုတ္ျပ ပါးစပ္အေဟာင္းသားပဲ
တစ္ေထာင့္တစ္ည... နားလိုက္အံုး

♫ ♫ ♫ ♫
♫ ♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫ ♫
♫ ♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫ ♫

V-2 ♫ ♫ ♫ ♫
က်ဴးေက်ာ္တဲေတြအစ...ဒီဆင္းရဲမႈမ်ား
အေျဖ တစ္ခုခု ေတာ့ လိုက္႐ွာေပါ့
လုပ္ေနတာ ျဖစ္ေနတာ ေဆးအနာ တျခားစီ
ဘတ္ဖိုးႀကီးသာ အားကိုးေတာ့
က်ဴးေက်ာ္တဲေတြထိုး ဘုရား ပုထိုးေတြထိုး
ေတြ႔ျမင္သမွ် လွိမ့္ ထိုးေနေတာ့
ေၿပးသူေၿပးကာ လမ္းေပၚ လဲတဲ့သူလဲကာ
စိတ္ေခ်ာက္ခ်ားလိုက္တာ
ဖြတ္က်ားမ်ားရယ္ ယုတ္လိုက္ထွာ

CHO-2 ♫ ♫ ♫ ♫
နဲနဲေလးေတာ့ လြဲေနမယ္...
မ်ားမ်ားလြဲ ေတာ့ မေထာင္းသာတယ္
စိတ္အခ်ဥ္ေပါက္ၿပီ ဆိုးတာပဲ
မေနတတ္တာ အဆိုးဆံုးေဟးး
နည္းနည္းေလးလည္း ယုတ္ပါတယ္
မ်ားမ်ားႀကီးလဲ ယုတ္မာတယ္
ယုတ္သမွ်ထုတ္ ျပ ပါးစပ္အေဟာင္းသားပဲ
တစ္ေထာင့္တစ္ည... နားလိုက္အံုး

CHO-3 ♫ ♫ ♫ ♫
နဲနဲေလးေတာ့ လြဲေနမယ္...
မ်ားမ်ားလြဲ ေတာ့မေထာင္းသာတယ္
စိတ္အခ်ဥ္ေပါက္ၿပီ ဆိုးတာပဲ
မေနတတ္တာ အဆိုးဆံုးေဟးး
နည္းနည္းေလးလည္း ယုတ္ပါတယ္
မ်ားမ်ားႀကီးလည္း....ယုတ္မာတယ္
ယုတ္သမွ်ထုတ္ ျပ ပါးစပ္အေဟာင္းသားပဲ
တစ္ေထာင့္တစ္ည... နားလိုက္အံုး

0ူးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
♫ ♫ ♫ ♫
♫ ♫ ♫ ♫ Solo
♫ ♫ ♫ ♫

V-3 ♫ ♫ ♫ ♫
ၿပည္သူမ်ား အကုန္ ဆင္းရဲရ...
ဒုကၡေတြ ေဖ်ာက္မတဲ့ဗ်
လုပ္မယ္ေနာက္သက္တမ္း ထိ “ဘေၿပာင္” က
ေအးဗ်ာ ဖြတ္ပါတီ က ၀င္ၿပိဳင္ဦးမွာေပါ့
ဟ သြားၿပီ မိဘၿပည္သူမ်ားခံဟ
ဘာတတ္နိုင္ေသးလို ့လဲ
ၿဖီးတာ “အဘ”တို ့ပါ ပဲ
ေန ့စဥ္ ရႊီး ေနၾကတာ ထံုးစံပဲ
ေရြးေကာက္ပြဲရွဳံးမွ ေအးမွာပဲ
အေမစု သာ ေခါင္းေဆာင္ပဲ
ေနာက္နွစ္မွာ အဆံုးအၿဖတ္ကြယ့္

CHO-4 ♫ ♫ ♫ ♫
နဲနဲေလးေတာ့ လြဲေနမယ္...
မ်ားမ်ားလြဲေတာ့ မေထာင္းသာတယ္
စိတ္အခ်ဥ္ေပါက္ၿပီ ဆိုးတာပဲ
မေနတတ္တာ အဆိုးဆံုးေဟးး
နည္းနည္းေလးလည္း ယုတ္ပါတယ္
မ်ားမ်ားႀကီးလည္း....ယုတ္မာတယ္
ယုတ္သမွ်ထုတ္ ျပ ပါးစပ္အေဟာင္းသားပဲ
တစ္ေထာင့္တစ္ည... နားလိုက္အံုး

CHO-5 ♫ ♫ ♫ ♫
နဲနဲေလးေတာ့ လြဲေနမယ္...
မ်ားမ်ားလြဲ ေတာ့ မေထာင္းသာပဲ
စိတ္အခ်ဥ္ေပါက္ၿပီ ဆိုးတာပဲ
မေနတတ္တာ ဘ၀မွာ အဆိုးဆံုးေဟးး
နည္းနည္းေလးေတာ့ ယုတ္တာ႐ွိမယ္....ဟုတ္ရဲ႕လား
ယုတ္မာမႈေတြ မကုန္ႏိုင္ေသး
စိတ္အခ်ဥ္ေပါက္ႁပီ ဆိုးတာပဲ
မေနတက္တာ အဆိုးဆံုးေဟးး

CHO-6 ♫ ♫ ♫ ♫
နဲနဲေလးေတာ့ လြဲတာရွိမယ္...
မ်ားမ်ားလြဲေတာ့ မေထာင္းသာဘူးကြယ္
စိတ္အခ်ဥ္ေပါက္ၿပီ ဆိုးတယ္ အားလံုးဆိုးတယ္
အဆိုးဆံုးပါ အဆိုးဆံုးေလးးး

ဟုတ္ရဲ႕လားေဟ့...

မားးးမားးးမားးး၀ိုးးးး၀ိုးးးး၀ိုးးးး၀ိုးးးး

စိတ္အခ်ဥ္ေပါက္ပီ...ဆိုးတယ္ေဟ့
မေနတက္ရင္ အဆိုးဆံုးေဟ့

နားးး နားးး နားးး နားးး နားးး
ေရးးး ေရးးး ေရးးး ေရးးးေရးးး
၀ိုးးးး၀ိုးးးး၀ိုးးးး၀ိုးးးး၀ိုးးး

မားးးမားးးမားးး၀ိုးးးး၀ိုးးးး၀ိုးးးး၀ိုးးးး

စိတ္အခ်ဥ္ေပါက္ပီ.... ဆိုးတယ္ အားလံုးပဲ
ေကာင္းကြက္မ႐ွိ အဆိုးဆံုးေလးးး
.
ေရး/နတ္မင္းေလး ၊ ဘႀကီးေစာ
ဆို /ဘႀကီးေစာ(Ba Gyi Saw)

ပိုက္ေက်ာ္ျခင္းသမားၾကိဳး၀ိုင္းထဲ၀င္ေတာ့့......

ဘယ္ေနရာမွာကစားရတာလဲ

. ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ ဥကၠဌ မအိေဆြၿမတ္္

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းဝင္းအတြင္းမွာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား သမဂၢ ဖဲြ႔စည္းတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေက်ာင္းသားေတြ သတင္းစာရွင္းလင္းခဲ့ပါတယ္။

မႏၲေလးျမိဳ ့က်ံဳးေဘးပတ္လည္တရုတ္ဘာသာစကားဘုတ္မ်ားစိုက္ထူ


စစ္အစိုးရလက္ထက္ တရုတ္ျပည္မၾကီး၏ျပည္နယ္တစ္ခုအသြင္တေျဖးေျဖးေဆာင္လာေသာ မႏၲေလးျမိဳ ့တြင္ မႏၲေလးျမိဳ ့ခံမ်ားနားမလည္နိုင္ေသာ တရုတ္ဘာသာစကားဘုတ္မ်ားအမ်ားအျပားစိုက္ထူလာျခင္းကို မႏၲေလးျမိဳ ့သူျမိဳ ့သားမ်ားမွစိုးရိမ္စိတ္ပ်က္အလြန္ေဒါသထြက္ေနၾကေၾကာင္းသိရွိရသည္။
နာက္ဆံုးမင္းေနျပည္ေတာ္မႏၲေလးျမိဳ ့ ‪#‎မန္းတရုတ္ျမိဳ‬ ့ ျဖစ္လာေနရျခင္းကို ကန္ ့ကြက္သည့္အေနျဖင့္ ‪#‎Share‬ ေပးၾကပါ
ဒီမိုကိုကို

ေက်ာ္ဘသားမိုးေပၚေထာင္ပစ္တယ္တဲ့

ပညာေရး ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြက ဒံေပါက္ ၂ ထုပ္စာ

Thiha Min Wai
ဦးေအာင္ေသာင္း ပညာရည္ခၽြန္ဆုေၾကးေငြမွာ အလြန္နည္းပါးၿပီး

ပြဲသို႔တက္ေရာက္ရန္အတြက္ အက်ီၤခ်ဳပ္လုပ္ခ ပင္မရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ား ေျပာၾကား
*********************

စုစုေပါင္း ၂၅၆ ဦးအတြက္ ဆုခ်ီးျမင့္ ေငြက်ပ္ ၉၁၄၅၀၀ (ကိုးသိန္း တစ္ေသာင္း ေလးေထာင့္ငါးရာ) တဲ့

အဲ့ေတာ့ တြက္ၾကည့္ရင္ ပ်မ္းမၽွ ၁ေယာက္ကို ၃၅၇၃ က်ပ္ (သုံးေထာင့္ ငါးရာ ခုႏွစ္ဆယ့္ သုံးက်ပ္)

ဆိုေတာ့ ....ပညာေရး ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြက

ဒံေပါက္ ၂ ထုပ္စာေပါ့

ညာျပီးဖမ္းတဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံ တရားရုံး

Myo Kyaw Khaing

တရားရုံးအမိန္႔ဆင့္ေခၚစာမွာ ထုေခ်ရွင္းလင္းဖို႔ဖိတ္ေခၚျပီး
ညာျပီးဖမ္းတဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံ တရားရုံးပါလား

တရားဥပေဒအတိုင္းဆိုျပစ္မႈ မထင္ရွားရင္ လုံးဝဖမ္းဆီးခြင့္မရွိတာကို
ဖမ္းဆီးတာဟာ ျမန္မာျပည္မွာ တရားဥပေဒစိုးမို႔ မရွိဘူးဆိုတာကိုျပလိုက္တာပါပဲ

ၾကံ႕ဖြတ္ကိုသာလူထင္တဲ့ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္၀န္

Thetdwe Aung

အထက-ဆြာ မွ နံရံကပ္ေႀကၿငာခ်က္။( Lamin Ma Ma )