Saturday, January 31, 2015

ပုသိမ္အထက(၁)မွေက်ာင္းသူမေခ်ာစုစံကိုေက်ာင္းထုတ္

Zaw Yann
ဧရာဝတီေက်ာင္းသားသပိတ္စစ္ေက်ာင္းနွင့္ယေန့ဝန္းရံခ်ီတက္ေသာပုသိမ္အထက(၁)မွေက်ာင္းသူမေခ်ာစုစံကိုေက်ာင္းထုတ္လိုက္ျပီျဖစ္ေႀကာင္းဆရာတစ္ဦးဆရာမ(၃)ဦးကမေခ်ာစုစံ၏မိဘမ်ားကိုလာေရာက္ေျပာဆိုသြားျပီးယခု (၄)နာရီ တြင္မိဘမ်ားနွင့္မေခ်ာစုစံကိုအထက(၁)သိုေခၚထားသည္။Khant Thu
ဝန္ထမ္းေတြကိုအတင္းအက်ပ္ဖိအား
ေပးမွဳေတြရွိေနတာလား
ပုသိမ္ျမိဳ႕ အထက (၁)မွ
၁၀ တန္းေက်ာင္းသူေလး မေခ်ာစုစႏၵီသည္
ယေန႔ ဧရာဝတီ ဒီမိုကေရစီေက်ာင္းသားသပိတ္စစ္ေျကာင္း
တြင္ ပါဝင္ခ်ီတက္ခဲ႕ပါသည္

ေန႔လည္ ၁ နာရီ ၃၀ တြင္
အ ထ က (၁) မွ ဆရာမသံုးဦးသည္
မေခ်ာစုစႏၵီ၏ အိမ္သို႕ေရာက္ရွိလာျပီး
မေခ်ာစုစႏၵီအားေက်ာင္းေခၚခ်ီန္မျပည့္သည့္
အတြက္ေက်ာင္းမွထုတ္ပယ္လိုက္ေျကာင္း
အေျကာင္းျကားသည့္အသင့္ရိုက္ႏွိပ္ထား
ေသာစာရြက္တြင္ သိရွိေျကာင္း သေဘာတူ
ပါေျကာင္း လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ မေခ်ာစုစႏၵီ
၏ဖခင္အားလက္မွတ္ေရးထိုးေပးရန္ေတာင္း
ဆိုခဲ႕ပါသည္
မေခ်ာစုစႏၶၱီ၏ ဖခင္မွ သမီးကို
ေက်ာင္းထုတ္တာကိုလက္မခံနိုင္ေျကာင္း
လက္မွတ္မထိုးနိုင္ေျကာင္းျပန္လည္ေျပာ
ေသာအခါ ထိုဆရာမ ၃ ဥိးက ညေန၄ နာရီ
တြင္ေက်ာင္းအုပ္ဆရာျကီးရံုးခမ္းသို႕လာ
ေရာက္ေတြ႕ဆံုရန္ေျပာပါသည္
ထိုအခ်ိန္၌ မေခ်ာစုစႏၵီသည္
ဧရာဝတီသပိတ္စစ္ေျကာင္း၌ခ်ီတက္ေနခ်ိန္
ျဖစ္ပါသည္
ယေနပိုင္းတြင္ မေခ်ာစုစႏၵီ
၏မိဘမ်ားမွ သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသားမ်ား
ဦးေဆာင္ေကာ္မတီသို႕လာေရာက္အေျကာင္းျကားအကူအညီေတာင္းခံပါသည္
ညေန ၄ နာရီတြင္ အထက
(၁) ေက်ာင္းအုပ္ျကီးရ့ံုးခမ္းတြင္ မေခ်ာစုစႏၵီ
ႏွင့္မီဘမ်ား သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသား
မ်ားဦးေဆာင္ေကာ္မတီတို႕ေတြ႕ဆံုခဲ႕ျကပါ
သည္။
အထက (၁) ေက်ာင္းအုပ္ဆရာ
ျကီး မွ မေခ်ာစုစႏၵီကို ေက်ာင္းထုတ္ဖို႕ေခၚ
တာမဟုတ္ပါေျကာင္း
စာေမးပြဲနီးလာ၍ အိမ္တြင္စာ
က်က္ရန္ခိုင္းရန္မွာျကားဖို႕ျဖစ္ပါေျကာင္း
စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ေဖါင္တင္
သြင္းျပီးပါသျဖင့္ စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ရရွိပါ
ေျကာင္း
ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျပာဆို
ပါသည္


ေက်ာင္းတြင္ယခုအခ်ိန္၌
၁၀ တန္းေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားအားလံုး
ေက်ာင္းတက္ေနသည္မဟုတ္ပါေျကာင္း
အိမ္တြင္ မိဘအုပ္ထိမ္းသူမ်ားမွ မိမိတို႕
သားသမီးမ်ားကို အနီးကပ္ဆရာမ်ားႏွင့္
စာျကည့္ေနသည့္အခ်ိန္ျဖစ္သည္ကိုလည္း
သိပါေျကာင္းေက်ာင္းအုပ္ဆရာျကီးမွ
ေျပာပါသည္

ထိုသို႕ဆိုပါလ်ွင္
အျခားေက်ာင္းမတက္ေသာေက်ာင္းသား
ေက်ာင္းသူမ်ားထံသို႕
ယေန႕ကဲ႕သို႕ေက်ာင္းပိတ္
ရက္ျဖစ္ေသာ စေနေန႕တြင္ မည္သည့္အထကဆရာ ဆရာမ မ်ားမွ
''ေက်ာင္းပ်က္သည့္အတြက္
ေက်ာင္းထုတ္လိုက္ေျကာင္း''
အေျကာင္းျကားစာကို ဆရာမ မ်ားကိုယ္
တိုင္ လာေရာက္ျပီး မိဘမ်ားကိုလက္မွတ္
ထိုးခိုင္းျခင္းမရွိပါဘဲ
ဧရာဝတီ ဒီမိုကေရစီပညာေရးသပိတ္
ေမွာက္စစ္ေျကာင္းတြင္ပါဝင္သပိတ္ေမွာက္
ေနေသာေက်ာင္းသူမေခ်ာစုစႏၵီတစ္ဦးထဲကို
သာ ေက်ာင္းထုတ္ရန္ျကိဳးစားျခင္းသည္

သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသားမ်ား
အေပၚ ဟန္႔တား ပိတ္ပင္ရန္

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင္မ်ားမွ
သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚ

ဖိအားေပးမွဳမ်ားရွိေနသည္ဆိုသည္မွာ
အထင္အရွားျဖစ္ေပသည္

No comments: