Wednesday, February 11, 2015

ျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီးဦးရဲထြဋ္ ၏ေျပာၾကားခ်က္ကို သံုးသပ္တင္ျပျခင္း

February 11, 2015 at 9:50pm
ျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီးဦးရဲထြဋ္ ၏ေျပာၾကားခ်က္ကို သံုးသပ္တင္ျပျခင္း။
ဇန္နဝါရီလ ၁၃ရက္ေန႔က ျပည္သူ႔ေခတ္ဂ်ာနယ္ရဲ႕ေဆြးေႏြးခန္းမွာ ျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီးဦးရဲထြဋ္က ေအာက္ပါ အတိုင္း ေျပာသြားခဲ့ပါတယ္။
“၆ ပြင့္ဆိုင္နဲ႔ပတ္သက္ျပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔ သမၼတၾကီးအေနနဲ႔ တကယ္တန္းေျပာရရင္ (Dialogue  culture) ဒိုင္ယာေလာ့ကယ္လခ်ာ (ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းတဲ့ယဥ္ေက်းမႈ - စာေရးသူျမန္မာျပန္ခ်က္) ကို လုပ္ေနတာကို စိတ္ပါလက္ပါ အလုပ္နဲ႔သက္ေသျပေနတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဘယ္အဆိုကိုမွ မပစ္ပယ္ဘူး၊ သို႔ေသာ္ အဆိုတစ္ခုကို သြားတဲ့အခ်ိန္မွာ တတ္ႏိုင္သမွ် ျပည့္စံုရမယ္။ ဒီကေန႔ အမ်ားႀကီး ေခၚတယ္ဆိုတာ ဘာလဲ? အမ်ားၾကီးေခၚမွ လူေတြရဲ႕အၾကံျပဳခ်က္ေတြ အမ်ားၾကီးရမယ္၊ အဲဒီအဆိုျပဳခ်က္ေတြမွာ Key Players (Key Players = အဓိကေခါင္းေဆာင္သူမ်ား) ေတြက အဲဒီအၾကံျပဳခ်က္ေတြကို နားေထာင္တဲ့အခါ အေပၚကို တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ က်ဥ္းက်ဥ္းသြားတဲ့အခါမွာ အခ်က္အလက္ ပိုစံုမွာေပါ့။ အေပၚမွာရွိတဲ့လူကပဲ တစ္ေယာက္ခ်င္း အသိနဲ႔ဆံုးျဖတ္လိုက္ရင္ တကယ္က်ေတာ့ ေအာက္မွာလုပ္တဲ့အခါ မေျပာင္းႏိုင္ဘူးဆိုရင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ” ဟု ဦးရဲထြဋ္ ေျပာသြားသည္မွာ “သူတို႔အစိုးရလုပ္တာမွန္တယ္အဓိပၸါယ္ရွိရွိလုပ္တာပါ” ဟု ကာကြယ္သြားျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ လာမည့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေရးက အဓိကက်ေနေသာေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၄ ပြင့္ဆိုင္ေတာင္းသည္။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက ဘာျပင္ဆင္ခ်ိန္မွမေပးဘဲ ၁၄ ပြင့္ဆိုင္ ေဆြးေႏြးပြဲကုိ အေမရိကန္သမၼတ မေရာက္ခင္ ျဗံဳးစားၾကီး ေခၚလိုက္သည့္အတြက္ အဖိတ္ခံရသူမ်ား ဖုတ္ပူမီးတိုက္ သြားေတြ႔ခဲ့ရသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲဟု ကင္ပြန္း တပ္ထားေသာ္လည္း တစ္ေယာက္ ၁၀ မိနစ္ခန္႔ စကားေျပာရသည့္ လုပ္ပြဲအျဖစ္ ေဝဖန္ခံခဲ့ရသည္။
ထိုေဝဖန္မႈမ်ား ျပင္းထန္လာျခင္းႏွင့္အတူ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ၾကံခိုင္ျဖိဳးပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တဦး မွ ၆ ပြင့္ဆိုင္ေတြ႔ဆံုေရးကို အဆိုျပဳျပီး အားလံုးက ေထာက္ခံအတည္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ၊ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ၊ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ၊ တုိင္းရင္းသားအစုအဖဲြ႔ကိုယ္စားလွယ္ ၁ ဦးႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တုိ႔ ပါ၀င္သည့္ ၆ ပြင့္ဆုိင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပဲြမွ ဖဲြ႔စည္းပံုျပင္ေရးအတြက္ ဆိုၿပီး တိုက္တြန္းအတည္ျပဳခဲ့သည့္အထဲတြင္ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားျပဳကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲမွ ရွမ္း တိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (က်ားျဖဴ) ဥကၠ႒ ဦးအိုက္ေပါင္းႏွင့္ ရခိုင္အမ်ိဳးသား ပါတီ (Arakan National Party) ဥကၠ႒ ေဒါက္တာေအးေမာင္တို႔ ႏွစ္ေယာက္ကို လိႈ႔ဝွက္မဲျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ေစခဲ့ရာ ေဒါက္တာေအးေမာင္ကို တုိင္းရင္းသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ လွ်ဳိ႕၀ွက္မဲေပးစနစ္ႏွင့္ ေရြးခ်ယ္လိုက္ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ ဦးအိုက္ေပါင္း ၏က်ားျဖဴပါတီသည္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္တျပည္လံုးတြင္ အမတ္အမ်ားဆံုး ရရွိခဲ့သည့္ ရွမ္းျပည္က်ားေခါင္းပါတီ ေခါင္းေဆာင္ဦးခြန္ထြန္းဦးတို႔ပါတီ ပိတ္ပင္ခံထားရခ်ိန္ ၂၀၁၀ တြင္ ဝင္ေရာက္ အေရြးခံခဲ့ျပီး ရွမ္းျပည္တြင္ အမတ္မ်ားဆံုးရရွိသည့္ ပါတီျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ က်ားေခါင္းပါတီကို ျပန္လည္ ဖြဲ႔စည္းခြင့္ရသည့္အခါ  ရွမ္းပါတီတစ္ခုတည္းအျဖစ္ ပူးေပါင္းရန္က်ားေခါင္းပါတီမွ အဆိုျပဳမႈကို ျငင္းပယ္ခဲ့သည့္ အတြက္ သူ႔ပါတီဝင္လႊတ္ေတာ္အမတ္တခ်ိဳ႕က ညီညြတ္ေရးလိုလားသည့္ က်ားေခါင္းပါတီဖက္သို႔ ကူးေျပာင္း သြားခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ျပင္ ဦးအိုက္ေပါင္းသည္ လက္ရွိအစိုးရအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္လည္း ပလဲနံပသင့္သူျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အကယ္၍ ေဒါက္တာေအးေမာင္ကို မေရြးခ်ယ္ဘဲ ဦးအိုက္ေပါင္းကို ေရြးခ်ယ္လိုက္ပါက အစိုးရမွ ၆ ပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးေရးကို ျပဳလုပ္ေကာင္းျပဳလုပ္လာႏိုင္ေပသည္။ ဦးအိုက္ေပါင္းသည္ ဦးခြန္ထြန္းဦးႏွင့္ ျပိဳင္ဖက္ျဖစ္သည္။ ဦးခြန္ထြန္းဦးပါတီသည္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ မဟာမိတ္ျဖစ္သည္။ ထိုအခါ ဦးအိုက္ေပါင္း၏ က်ားျဖဴပါတီသည္ ၾကံခိုင္ျဖိဳးအဖြဲ႕ႏွင့္ မဟာမိတ္လုပ္ရန္ တစ္လမ္းသာရွိသည့္အတြက္ ဦးအိုက္ေပါင္းကို တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ားက လႊတ္ေတာ္တြင္ ေရြးခ်ယ္လိုက္ပါက အစိုးရအေနႏွင့္ ၆ ပြင့္ဆိုင္ ေဆြးေႏြးေရးတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တစ္ေယာက္တည္းကို ေခ်ာင္ပိတ္ျပီး ၅း၁ ခ်ိဳးျဖင့္ ထိန္းထား ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဦးအိုက္ေပါင္း အေရြးမခံရဘဲ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ႏွင့္ တန္းတူညီမွ်မႈ၊ တပ္မေတာ္သည္ တိုင္းျပည္ကာကြယ္ေရးကိုသာ ေဇာင္းေပးလုပ္သင့္ျပီး လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပည္သူမ်ားက ေရြးခ်ယ္သူမ်ားသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ တက္ေရာက္သင့္သည္ဟု ျပတ္သားစြာ ေတာင္းဆိုခဲ့သည့္ ေဒါက္တာေအးေမာင္ကို ေရြးခ်ယ္လိုက္သည့္အခါ ၆ ပြင့္ဆိုင္တြင္ ေဒၚစုေနာက္တြင္ ခိုင္မာေသာ မဟာမိတ္ တစ္ဦးအေနျဖင့္ ရွိေနခဲ့ျပီး သူတို႔ခ်ယ္လွယ္ခ်င္သလို မျဖစ္ႏိုင္ဘဲ ၄း၂ ျဖစ္ေနခဲ့သည့္အတြက္ ၆ပြင့္ဆိုင္မွာ အေကာင္အထည္ေပၚမလာခဲ့ဘဲ ဗ်ဴဟာေျပာင္းျပီး ၄၈ပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးမႈကိုဖန္တီး၍ စင္တင္လာျခင္းျဖစ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အစိုးရသည္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ၄ ပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးရမည္ကို စိုးရြံ႕ေနသလို ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္လည္း သူ႔လူမ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္ပါတီဝင္မ်ားကို အမ်ားစုထည့္သြင္းထားျပီး အင္အားႏွင့္ ေဒၚစု ေတာင္းဆိုျခင္းမ်ားကို ဖိအားေပးဆန္႔က်င္ထားရန္ပင္ ျဖစ္ေနသေလာဟု ေတြးထင္စရာရွိသည္။ လႊတ္ေတာ္မွ ေဒၚစု ေတာင္းဆိုထားေသာ ၄ ပြင့္ဆိုုင္အစား ၆ ပြင့္ဆိုင္အတည္ျပဳေပးမႈကို ေဒၚစုကသေဘာတူလက္ခံခဲ့သည္။ ရန္ကုန္တိုင္း ကရင္တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး ေစာထြန္းေအာင္ျမင့္ တင္သြင္းခဲ့တဲ့ ၁၂ ပြင့္ဆိုင္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးေရးအဆိုကို ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္က ေထာက္ခံမဲအမ်ားစုႏွင့္ ဒီဇင္ဘာ ၁ဝရက္ေန႔က အတည္ျပဳ လိုက္ျပန္သည္။ ယင္းသို႔ ၁၂ပြင့္ဆိုင္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးရာတြင္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ပင္မလူမ်ိဳး ခုနစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ ရခိုင္ႏွင့္ ရွမ္းတို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးစီျဖင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပမည္ဟု ဆိုသည္။ ထိုသို႔ ရွဳပ္ရွဳပ္ေထြးေထြး ျဖစ္ေနရာမွအစိုးရက ရုတ္တရက္ ၄၈ ပြင့္ဆိုင္ကို ေခၚယူခဲ့ျပီး ျပည္နယ္အသီးသီးမွ ကရင္တိုင္းရင္းသား ေရးရာဝန္ႀကီး ေစာထြန္းေအာင္ျမင့္ အပါအဝင္ တိုင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ၾကီးမ်ားကိုပါ တက္ေရာက္ေစခဲ့သည္။
ထိုအဆင့္ဆင့္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေလ့လာလွ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ ျပည့္ဝသည့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကို အာမခံမည့္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆြဲေရးမွာ ေဆြးေႏြးပြဲခံုေပၚသို႔ မေရာက္ႏိုင္ဘဲ ေဖါင္းပြလာေသာေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျဖင့္သာ အႏွစ္သာရမရွိဘဲ အခ်ိန္ကုန္ေနမည့္သေဘာ သက္ေရာက္လ်က္ ရွိသည္။
ဦးရဲထြဋ္က “ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးအေျဖရွာသည့္ယဥ္ေက်းမႈကို သမၼတၾကီးက စိတ္ပါလက္ပါ အလုပ္ႏွင့္ သက္ေသ ျပေနပါတယ္” ဟု ေျပာပင္ေျပာျငားေသာ္လည္း ထိုေတြ႔ဆံုမႈတို႔သည္ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိရန္ထက္ ဒီမိုကေရစီေျပာင္းလဲေရးကို အေထာက္အကူမျပဳသည့္ အခ်ိန္ဆြဲေရးဗ်ဴဟာတစ္ရပ္အျဖစ္ ျမင္ေတြ႔ေနရသည္။
ဦးရဲထြဋ္က “ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔က ဘယ္အဆိုကိုမွ မပစ္ပယ္ဘူး၊ သို႔ေသာ္ အဆိုတစ္ခုကို သြားတဲ့အခ်ိန္မွာ တတ္ႏိုင္သမွ် ျပည့္စံုရမယ္၊ ဒီကေန႔အမ်ားၾကီးေခၚတယ္ဆိုတာဘာလဲ၊? အမ်ားၾကီးေခၚမွ လူေတြရဲ႕ အၾကံျပဳ ခ်က္ေတြ အမ်ားၾကီးရမယ္” ဟု ဆိုသည္၊
တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ၾကီးမ်ားသည္ အစုိးရခန္႔အမႈထမ္းမ်ားျဖစ္သည္ ထိုသူမ်ားထံမွ အၾကံဥဏ္မ်ားကို အစိုးရမွ ျပည္နယ္အလိုက္ ေတာင္းခံလိုက္လွ်င္ရသည္။ အဓိကလိုအပ္ေနသည္မွာ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ား ရိုးသားစြာ မိမိအာဏာတည္ျမဲေရး၊ အာဏာရယူေရးအတြက္မစဥ္းစားဘဲ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈကင္းသည့္ ျမန္မာ့ လူ႔ေဘာင္ေလာကၾကီးကို မည္ကဲ့သို႔ညီညီညြတ္ညြတ္ ဖန္တီးၾကမည္နည္းဟု တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး အေျဖရွာေရး ပင္ျဖစ္သည္။၊ လူအမ်ားၾကီးေခၚျပီး လူမ်ားစကားေတြေဖာင္းပြျပီး လိုရင္းကိုေရာက္မည္ မဟုတ္သည္ကေတာ့ ေသခ်ာသည္။ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ေသာအင္အားရွိေသာ လူၾကီးမ်ားေဆြးေႏြးပြဲမွ ရလာေသာ သေဘာတူညီခ်က္က သာတုိင္းျပည္အနာဂါတ္ကို တိုးတက္လာရန္ျပဳလုပ္ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။
အရာရာတြင္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားက ထိပ္တြင္ေနရာယူ၍ ဒီမုိကေရစီေပးပါမည္ဆိုသည္မွာ ယံုတမ္းစကားတခုလိုပင္ ျဖစ္လ်က္ေနေသးသည္။ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွစ္ဦးလံုးသည္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ားျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒သည္လည္း စစ္ဗုိလ္ခ်ုဳပ္ေဟာင္းတစ္ဦးပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လြတ္လပ္ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေစလိုလွ်င္ စစ္အာဏာရွင္ အေငြ႔အသက္မကင္းေသာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကို စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေဟာင္းတစ္ဦးက ၾကီးၾကပ္ေပးရမည္ဆိုသည့္ အေနအထားကို ေျပာင္းသင့္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးက စစ္အာဏာရွင္အဆက္ဆက္ မမွားခဲ့ေၾကာင္းကို ကာကြယ္ ေျပာဆို သြားခဲ့ ျခင္းသည္ အႏၱရာယ္ ၾကီးသည္။ သူသည္ ဘက္လိုက္မႈရွိသူျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ေစခ်င္လွ်င္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေဟာင္းဦးတင္ေအး ေနရာတြင္ လူရိုေသရွင္ရိုေသ သမာသမတ္ရွိေသာ အရပ္သား ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးကို ေျပာင္းလဲခန္႔ထားဖို႔လိုေပသည္။
ဦးရဲထြဋ္က “အဲဒီအဆိုျပဳခ်က္ေတြမွာ Key Players (အဓိက ေခါင္းေဆာင္သူမ်ား) ေတြက အဲဒီ အၾကံျပဳခ်က္ေတြကို နားေထာင္တဲ့အခါ အေပၚကို တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ က်ဥ္းက်ဥ္းသြားတဲ့အခါမွာ အခ်က္အလက္ ပိုစံုမွာေပါ့” ဟု ဆိုခဲ့သည္၊အမွန္တကယ္ျဖစ္ေနသည္က အေပၚသို႔တေျဖးေျဖးက်ဥ္းမသြားဘဲ ၄ ပြင့္မွ ၁၄ ပြင့္ ေနာက္ဆံုး ၄၈ ပြင့္ႏွင့္ တျဖည္းျဖည္း က်ယ္က်ယ္လာျခင္းက ဦးရဲထြဋ္က အေျပာႏွင့္လက္ေတြ႕ျဖစ္ရပ္က ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေနေၾကာင္း သက္ေသျပခ်က္ တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။
သူက “အေပၚမွာရွိတဲ့လူကပဲ တေယာက္ခ်င္း အသိနဲ႔ဆံုးျဖတ္လိုက္ရင္ တကယ္က်ေတာ့ ေအာက္မွာ လုပ္တဲ့အခါ မေျပာင္းႏိုင္ဘူးဆိုရင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ” ဆက္ေျပာခဲ့သည္။ အေပၚကလူေတြက တစ္ေယာက္ျခင္း အသိနဲ႔ဆံုးျဖတ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပါဟု ေဒၚစုႏွင့္ ျပည္သူေတြက ေတာင္းဆိုေနျခင္းျဖစ္သည္။ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပါဟုဆိုျခင္း၏အဓိပၸါယ္သည္ စုေပါင္းအေျဖရွာျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အစိုးရေထာက္ခံသူ လက္ညွိဳးေထာင္ ေခါင္းျငိမ့္မ်ား အမ်ားအျပား စားပြဲတြင္ဝင္ထိုင္ျပီး အစိုးရမင္းမ်ား ေျပာသမွ်ကုိ ေထာက္ခံေနျခင္းျဖင့္ အဓိပၸါယ္ရွိေသာ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျဖစ္မလာႏိုင္ေပ။ ရလာဒ္ေကာင္းမ်ားလည္း မရရွိႏိုင္ေပ။
ထို႔ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္မွဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုအေကာင္အထည္ေဖၚ၍ ၆ ပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးပြဲကုိ လက္တြန္႔မေနဘဲ ရဲရဲေတြ႕ဆံုျပီး တပ္မေတာ္ႏွင့္ အတိုက္အခံတို႔ သေဘာတူညီခ်က္ရရန္ သမၼတမွ ကမကထျပဳ၍ တိုင္းျပည္ေရရွည္အက်ိဳးအတြက္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းလိုက္ရေပသည္။ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး ဆိုသည္မွာ မိမိလိုလားခ်က္မ်ားကို တရားေသ ဆုတ္ကိုင္ထား၍ မရဘဲ အေလ်ာ့အတင္း ရွိမွသာ ေအာင္ျမင္မည္ကို သိထားျခင္းသည္ ေဆြးေႏြးပြဲေအာင္ျမင္ျခင္း၏ အဓိကေသာ့ခ်က္ျဖစ္သလို ႏွစ္ဖက္လံုး ေအာင္ပန္းပန္ဆင္ႏို္င္ေသာ အေျခအေန (Win-Win situation)  လည္းျဖစ္ေပမည္။
ထြန္းေအာင္ေက်ာ္ (၇၄ မ်ဳိးဆက္)

No comments: