Monday, February 23, 2015

ေက်ာင္းသားေတြဘက္ကတင္တဲ့ပညာေရးဥပေဒမူၾကမ္း

ေက်ာင္းသားေတြဘက္ကတင္တဲ့ပညာေရးဥပေဒမူၾကမ္းကိုေသေသခ်ာခ်ာဖတ္ၾကည့္ပါ။ဘယ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းကိုမွမပိတ္ခိုင္းတဲ့အျပင္အစိုးရထံကတိုးၿပီးေတာင္းဆိုထားတဲ့ပညာေရးကဏၭ၂၀%တိုးျမႇင့္သံုးစြဲဖို႔ေတာင္းဆိုထားတဲ့ပညာေရးအသံုးစရိတ္မွာပါအက်ံဳးဝင္ေထာက္ပံ့လို႔ရေအာင္ထည္႔သြင္းထားပါတယ္။အျခားဘာသာဝင္မ်ားကဖြင္႔ထားတဲ့ေက်ာင္းေတြမွာဘယ္ဘာသာကဖြင္႔တဲ့ေက်ာင္းျဖစ္ျဖစ္ဘာသာေရးကိုသင္တဲ့ေက်ာင္းဆိုရင္ဒီဥပေဒနဲ႔လံုးဝအက်ံဳးမဝင္မသက္ဆိုင္ေၾကာင္းပုဒ္မ(၆၈)အပိုဒ္ခြဲ(က)မွာအတိအလင္းပါရွိပါတယ္။ ဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္

No comments: