Monday, February 16, 2015

ကိုးကန္႔ေဒသမွ တေက်ာ့ျပန္ တိုက္ပြဲမ်ားByေအးသူစံOn  Sat, 2015-02-14
http://www.7daydaily.com

တိုက္ပြဲျဖစ္ရာျပ ေျမပံုႏွင့္ ကိုးကန္႔တိမ္းေရွာင္တပ္မ်ား ရွိခဲ့ေသာေနရာျပဓာတ္ပံု (ဓာတ္ပံု - MOI)ဖုန္ၾကားရွင္

ျမန္မာႏုိင္ငံ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသ သံလြင္ျမစ္ အေရွ႕ဘက္ျခမ္းတြင္ တည္ရိွသည့္ ကိုးကန္႔နယ္ေျမ၌ ျပန္လည္အေျခခ်ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ ဖုန္ၾကားရွင္၏ တပ္ဖဲြ႕ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတပ္တို႔ၾကား တုိက္ပဲြမ်ား ယခုရက္ပုိင္းအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။


ေက်ာင္းသားသပိတ္အရိွန္ ျမင့္ေနခ်ိန္၊ လူထုက ေက်ာင္းသားသပိတ္ကို တစ္ခဲနက္ ေထာက္ခံခ်ိန္၊ ယာယီႏုိင္ငံသား လက္မွတ္ကုိင္ေဆာင္သူမ်ားကုိ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ မဲေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလုိက္ခ်ိန္ စသည့္ ေပါက္ကြဲရန္ တာစူေနေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ ဖုန္ၾကားရွင္ႏွင့္ အစိုးရတပ္တုိ႔ တုိက္ပြဲသတင္းမ်ားက ဖံုးလႊမ္းသြားခဲ့သည္။

သံလြင္အေနာက္ျခမ္းရိွ KIA ထိန္းခ်ဳပ္ထားရာဆက္စပ္ နယ္ေျမထဲတြင္ ယခုဇန္န၀ါရီ လဆန္းပုိင္းက ျမန္မာအစိုးရတပ္ ႏွင့္ ဖုန္ၾကားရွင္တို႔ ငါးႏွစ္အတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ တုိက္ပဲြမ်ား စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ထုိုတုိက္ပြဲ အၿပီးတြင္ ဖုန္ၾကားရွင္က KIAႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ကိုးကန္႔ေဒသကို ျပန္ လည္သိမ္းယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအာေဘာ္ သတင္းစာ The Global Times တြင္ ေျဖဆုိခဲ့သည္။ ယခုဒုတိယ အႀကိမ္ထပ္ျဖစ္ေသာ တုိက္ပြဲမွာ သံလြင္အေရွ႕ဘက္ျခမ္းရိွ ကိုးကန္႔ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ တာေရႊထန္းတြင္ ျဖစ္ပြားရာ ေလာက္ကိုင္တြင္ ႀကိဳတင္စိမ့္၀င္ေနရာယူ ထားသည့္ ဖုန္ၾကားရွင္တပ္ဖြဲ႕က အလစ္အငိုက္ယူ တိုက္ခိုက္ျခင္း ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္က တိုက္ခိုက္ ေရးရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ပါ ပစ္ကူေပး ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။

ကိုးကန္႔တပ္ဖြဲ႕ ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္ ဦးထြန္းျမတ္လင္းက သံလြင္အေနာက္ျခမ္းမွာ ေနသည့္ ၎တို႔ကို ျမန္မာတပ္က ၀င္တိုက္ ျခင္းေၾကာင့္ ကိုးကန္႔ေဒသအထိ ထြက္ေျပးရျခင္းဟု ေျပာဆိုေသာ္ လည္း သံုးရက္အတြင္း တိုက္ပြဲ အားလံုးတြင္ ကိုးကန္႔တိမ္းေရွာင္ အဖြဲ႕က ေစာ့င္ႀကိဳတိုက္ခိုက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရႏွင့္ တပ္မ ေတာ္ပိုင္ သတင္းစာတို႔က ထုတ္ ျပန္ခဲ့သည္။

ဖုန္ၾကားရွင္ဘာလဲ

ကိုးကန္႔ေဒသမွာ ကုိလိုနီ ေခတ္ကတည္းက အဂၤလိပ္တုိ႔ လက္လွမ္းမမီသျဖင့္ ရွမ္းျပည္ ေစာ္ဘြားမ်ားကဲ့သုိ႔ အဂၤလိပ္အစိုး ရကို သစၥာခံေသာ ေဒသခံ ကုိး ကန္႔ေစာ္ဘြားမ်ားအား ဆက္လက္ ထားရိွအုပ္ခ်ဳပ္ေစခဲ့သည္။ လြတ္ လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ကုိးကန္႔လူ မ်ိဳးစုေခါင္းေဆာင္ စစ္ဘုရင္ အသီးသီးက ဆက္လက္အုပ္ခ်ဳပ္ ခဲ့ၿပီး ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ေဒသခံ ကုိးကန္႔ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ကုိးကန္႔ကာကြယ္ေရးတပ္ဖဲြ႕ဖဲြ႕စည္းခဲ့သည္။  ထုိတပ္ဖဲြ႕ကုိ ကုိးကန္႔စစ္ ဘုရင္မ  ေအာလစ္ယန္းက ေခါင္း ေဆာင္ခဲ့သည္။  ေအာလစ္ယန္းကို မူးယစ္ေဆး၀ါးေမွာင္ခိုထုတ္ လုပ္မႈျဖင့္ အစိုးရက ဖမ္းဆီးလုိက္ ခ်ိန္မွစ၍ ေအာလစ္ယန္း၏ လက္႐ံုးတပည့္ျဖစ္သူ ဖုန္ၾကားရွင္က ကာကြယ္ေရးတပ္ဖဲြ႕ကုိ ဆက္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၉၆၆ တြင္ ဖုန္ၾကားရွင္ကို အစိုးရက ဖမ္းဆီး သျဖင့္ တ႐ုတ္သုိ႔ထြက္ေျပးရာ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ဆက္သြယ္ေပးမႈျဖင့္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴ နစ္ပါတီ (ဗကပ) ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မိ ခဲ့သည္။

၁၉၆၈ တြင္ ဗကပတို႔က ဖုန္ၾကားရွင္ကိုစည္း႐ံုးၿပီး ကိုးကန္႔အပါအ၀င္ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ ေျမာက္ပုိင္းကုိသိမ္းယူခဲ့သည္။ ဖုန္ၾကားရွင္သည္ ဗကပတုိ႔၏ အားကိုးမႈကိုရရိွခဲ့ၿပီး ဗကပတပ္ရင္း (၄၀၄)ကိုးကန္႔ေဒသခံတပ္ ရင္း၏ တပ္ရင္းမွဴးအထိေနရာ ေပးခံခဲ့ရသည္။ သုိ႔ေသာ္တစ္ဖက္ တြင္ ဗကပတုိ႔က ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈကုိ အျပတ္အသတ္ ေခ်မႈန္းမည္ဟု စီစဥ္လာခ်ိန္တြင္ ေတာ့ ဘိန္းႏွင့္မကင္းသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ေန သည့္ ဖုန္ၾကားရွင္ႏွင့္ဗကပေခါင္း ေဆာင္ပုိင္းတုိ႔ၾကား အကဲြအၿပဲ မ်ားျဖစ္လာခဲ့သည္။

ဗကပကုိ ၁၉၈၈ အာဏာ သိမ္းစစ္အစိုးရက အျပဳတ္တုိက္ ခ်ိန္တြင္ ဖုန္ၾကားရွင္ကလည္း ဗကပေအာက္က ခဲြထြက္ကာ ၎၏ MNDAA တပ္ကို ဖဲြ႕စည္းလုိက္ ၿပီး ျမန္မာစစ္အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္း ခဲ့သည္။ ၁၉၈၉ တြင္ နဝတအစိုးရက ကိုးကန္႔ေဒသကုိ ကုိးကန္႔ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသ (အထူးေဒသ ၁)အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးလိုက္ၿပီး ဖုန္ၾကားရွင္ကုိ ကုိး ကန္႔ေဒသ၏ နံပါတ္တစ္ေခါင္း ေဆာင္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ သည္။ ၁၉၈၉ ဧၿပီလက ဗုိလ္ ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ၫြန္႔ပင္လွ်င္ ကိုးကန္႔ေဒသသို႔ သြားေရာက္၍ ဖုန္ၾကားရွင္ကို တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ အသိအမွတ္ ျပဳေၾကာင္း ထုိစဥ္က ႏုိင္ငံပုိင္သတင္းစာမ်ားတြင္ သတင္းမ်ား ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ ဖုန္ၾကားရွင္၏ MNDAA  တပ္မွာ န၀တႏွင့္ ပထမဆံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီး အေစာ ဆံုးၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူခဲ့သည့္အဖဲြ႕ ျဖစ္သည္။

ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေရး ဆဲြေရးအတြက္ ၁၉၉၃ တြင္ စစ္ အစိုးရက ဦးစီးက်င္းပခဲ့သည့္ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ေညာင္ႏွစ္ပင္ ညီလာခံသို႔ပင္ ကုိးကန္႔အထူး ေဒသ (၁)မွ ဖုန္ၾကားရွင္၏ ညီ ျဖစ္သူ ဖုန္ၾကားဖူေခါင္းေဆာင္ ေသာ ကုိးကန္႔ကုိယ္စားလွယ္ အဖဲြ႕ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ တစ္ ဖက္တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ဘိန္းဘုရင္အျဖစ္ ဖုန္ၾကားရွင္ကို သတ္မွတ္ဆုေငြထုတ္ေသာ္လည္းန၀တအစိုးရႏွင့္ ဖုန္ၾကားရွင္တို႔က ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးမႈ ပေပ်ာက္ေရးကုိ ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း အျပန္အလွန္ အားေပးေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

ကုိးကန္႔မွာ ျမန္မာတုိင္းရင္း သား ၁၃၅ မ်ိဳးထဲတြင္ပါ၀င္ေသာ္ လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ထက္ တ႐ုတ္ျပည္ ယူနန္ျပည္နယ္ႏွင့္ သာ အကူးအသန္းအဆက္အ သြယ္မ်ားခဲ့သည္။ ၁၉၅၀ ေက်ာ္ျပည့္ႏွစ္မ်ားက တ႐ုတ္ျဖဴကူမင္ တန္တပ္မ်ား အေျခခ်ခဲ့သည့္ ေဒသလည္းျဖစ္ရာ ျမန္မာျပည္မ ႏွင့္ အလွမ္းေ၀းလြန္းသည္က တစ္ ေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ျပည္နယ္စပ္ႏွင့္ နီးစပ္လြန္းသည္က တစ္ေၾကာင္း၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲၿပီး ကူမင္တန္တ႐ုတ္ျဖဴတုိ႔ အေမြခ်န္ ထားရစ္ခဲ့သည့္  ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳး ကုန္ကူးစီးပြားေရးျဖင့္ ေငြအလြယ္တကူရွာႏုိင္သည္က တစ္ေၾကာင္း ကုိးကန္႔ဘာသာစကား သီးသန္႔ရိွေသာ္လည္း ယခုအခါ တ႐ုတ္စကားႏွင့္ တ႐ုတ္ယဥ္ေက်းမႈတုိ႔သာ လႊမ္းမိုးေနၿပီျဖစ္သည္။

ဖုန္ၾကားရွင္ဘာေၾကာင့္ ျပည္ေျပး ျဖစ္ရသလဲ

၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒအရ ႏုိင္ငံအတြင္း အပစ္ရပ္အဖဲြ႕အားလံုး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ၏ ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အသြင္ေျပာင္းလဲရန္ နအဖေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ ဖုန္ၾကားရွင္က လက္မခံခဲ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဖုန္ၾကားရွင္၏ ကိုးကန္႔ေဒသကုိ ၂၀၀၉ ၾသဂုတ္တြင္ မူးယစ္ေဆး ၀ါးထုတ္လုပ္သည့္အေၾကာင္းျပ ခ်က္ျဖင့္ ျမန္မာစစ္တပ္က အလံုး အရင္းျဖင့္ ၀င္တုိက္ခဲ့ရာ ထိုစဥ္ကဖုန္ၾကားရွင္တပ္ဖဲြ႕ဒုဥကၠ႒ ပုိင္စိုး ခ်ိန္က ျမန္မာစစ္တပ္ကုိ ကူညီ၍  ဖုန္ၾကားရွင္ကုိ တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္အထိတိုက္ထုတ္ခဲ့သည္။ ကုိးကန္႔ေဒသကုိ စစ္အစိုးရသိမ္း ယူလုိက္ခ်ိန္တြင္ ဒုဥကၠ႒ပုိင္စုိးခ်ိန္ ကို ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္  ျပန္လည္ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၉ မွစ၍ ကိုးကန္႔တြင္ ပုိင္စုိးခ်ိန္ဦးေဆာင္သည့္ ျပည္သူ႔စစ္တပ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္ကုိ လက္မခံသည့္ ဖုန္ၾကားရွင္တပ္ တို႔ ႏွစ္ျခမ္းကဲြသြားသည္။

၂၀၁၄ စက္တင္ဘာတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ညီၫြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒ ရယ္ေကာင္စီညီလာခံက ဖုန္ၾကားရွင္၏ MNDAA တပ္ဖဲြ႕ကို အဖြဲ႕ ၀င္အသစ္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ ခဲ့သည္။

ဖုန္ၾကားရွင္ျပည္ေျပးျဖစ္ရ ျခင္းမွာ အစိုးရက ဖုန္ၾကားရွင္ တုိ႔အဖဲြ႕ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြး ရန္ လံုး၀လိုလားလက္ခံမႈမရိွျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္အေရးကြၽမ္းက်င္တစ္ဦးက ဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ လက္ရိွ ကိုးကန္႔ေဒသ၏ အစိုးရျပည္သူ႔စစ္ေခါင္းေဆာင္ပုိင္စုိးခ်ိန္က ဖုန္ၾကားရွင္ ကုိးကန္႔ေဒသသို႔ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာမည္ကို လံုး၀လက္မခံလိုေၾကာင္းႏွင့္ ဖုန္ၾကားရွင္အား အာဏာခဲြေ၀ေပးလိုစိတ္မရိွေၾကာင္း အထက္ပါပုဂၢိဳလ္က ေထာက္ျပသည္။

‘‘ဖုန္ၾကားရွင္က သူ႔အိမ္သူ ျပန္လာတာပဲ။ တ႐ုတ္အစိုးရရဲ႕ မူ၀ါဒကေတာ့ နယ္စပ္ေဒသကို တည္ၿငိမ္ေစခ်င္တယ္။ ေသြးစည္း ညီၫြတ္တဲ့ ကိုးကန္႔ေဒသအျဖစ္ ျမင္ခ်င္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဖုန္နဲ႔ ပုိင္မိသားစုၾကား ေဆြးေႏြးမႈ၊ ညိႇ ႏႈိင္းမႈလုပ္ေစခ်င္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ပုိင္စုိးခ်ိန္က အာဏာခြဲေ၀ေပးေရး ကို လံုး၀မလိုလားဘူး’’ ဟု တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ အေရး ကြၽမ္းက်င္သူတစ္ဦးက သူ၏အျမင္ကို ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာအစိုးရ ထိပ္တန္း အ ရာရိွႀကီးကမူ ေနာက္ကြယ္က အားေပးမႈႏွင့္ ျပန္လည္၀င္ေရာက္ လာသည့္ ဖုန္ၾကားရွင္အဖြဲ႕ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရန္ အ ေၾကာင္းမရိွေၾကာင္း 7Day Daily အား ျပတ္ျပတ္သားသားပင္ ေျဖ ၾကားသည္။

ဖုန္ၾကားရွင္တပ္ဖဲြ႕ကုိ ဘယ္သူ ေတြက ကူညီေပးေနလဲ

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၉ ရက္ကစတင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တုိက္ပြဲမ်ားအ တြင္း ႏွစ္ဖက္အက်အဆံုးမ်ားခဲ့ သည္ဟု ဖုန္ၾကားရွင္တပ္ဖဲြ႕ကုိ ကူညီတုိက္ေပးေနသည့္ တေအာင္း (ပေလာင္)တပ္ဖဲြ႕မွ ႏုိင္ငံျခားေရး ဌာနမွဴး ဦးတာပန္လကေျပာ သည္။ တိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း တပ္ မေတာ္သား ၄၇ ဦးက်ဆံုးၿပီး ၇၃ ဦး ဒဏ္ရာရခဲ့ေၾကာင္း ေဖေဖာ္ဝါရီ၁၂ ရက္တြင္ အစိုးရကတရားဝင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ဖုန္ၾကားရွင္ အင္တာဗ်ဴး တ႐ုတ္မီဒီယာတြင္ ေဖာ္ျပစဥ္ ေနျပည္ေတာ္အစိုးရ အသိုင္းအဝိုင္းက တိုက္ပြဲျဖစ္ပြား ႏုိင္ေၾကာင္း စိုးရိမ္ယူဆခဲ့ေသာ္ လည္း တပ္မေတာ္ကမူ တုိက္ပြဲ ကို ကိုးကန္႔တပ္ဖြဲ႕ျပန္ေပၚလာ ကတည္းက ႀကိဳျပင္ထားသင့္ ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးေဆာင္းပါးရွင္ စည္သူေအာင္ျမင့္က ေျပာသည္။ ဖုန္ၾကားရွင္တပ္ဖြဲ႕မွာ ကိုးကန္႔ေဒသသို႔ ႀကိဳတင္စိမ့္ဝင္ေရာက္ရွိေနျခင္း၊ သစ္လြင္ေသာ ယူနီေဖာင္းမ်ားဝတ္ဆင္ထားၿပီး အသြင္သဏၭာန္အရ ခရီးေဝးမွလာခဲ့ဟန္မရွိျခင္း၊ ဒံုးပစ္ေလာင္ခ်ာႏွင့္ လက္ပစ္ဗံုးမ်ားစြာ သံုးႏုိင္ၿပီး ေလယာဥ္ပစ္ စက္ေသနတ္ႀကီးမ်ားကိုလည္း အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ တိုက္ပြဲကို စနစ္တက် ျပင္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရက ထုတ္ျပန္သည္။ လက္ရိွတြင္ ဖုန္ၾကားရွင္တပ္ဖဲြ႕ကုိ KIA၊ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ႏွင့္ ၎တို႔ TNLA ကကူညီတုိက္ေပးေနၿပီး KIA ကမူ  တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားသည့္ေနရာတြင္ မပါ၀င္ေၾကာင္း ဦးတာပန္လက ေျပာသည္။

‘‘ကုိးကန္႔တပ္မေတာ္နဲ႔ ကြၽန္ ေတာ္တို႔က စစ္ေရး၊ ႏုိင္ငံေရးအ ရ မဟာမိတ္ေတြျဖစ္တယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ အကူအညီေပးေနတာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ မဟာမိတ္ကုိး ကန္႔ဟာ သူ႔အိမ္သူျပန္လာတာ ပါ။ သူတို႔က အိမ္ရွင္ေတြပါ။ ၂၀၀၉ တုန္းက အစိုးရတပ္က အၾကမ္းဖက္ႏွင္ထုတ္လို႔ အခုလို ျဖစ္တာ။ ဒါေၾကာင့္ သူတုိ႔ရည္ မွန္းခ်က္ကုိ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ကူ ညီတာပါ’’ဟု ၎ကဆုိသည္။

ထို႔အျပင္ ဖုန္ၾကားရွင္ ေနာက္ကြယ္တြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက အား ေပးအားေျမႇာက္ျပဳေနေၾကာင္း ျမန္မာအစိုးရအရာရွိႀကီးမ်ားက ယူဆမႈရွိေၾကာင္း စစ္ေရးေလ့လာ သူအခ်ဳိ႕က သုံးသပ္သည္။ ေဖ ေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္က တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က တ႐ုတ္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန အထူး ကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာ၀မ္ရင္း ဖန္းကို နယ္စပ္ေဒသအခ်ဳိ႕ကိစၥ မ်ားတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက မူ၀ါဒအ ရ ကန္႔သတ္ထားေသာ္လည္း ေအာက္ေျခအဆင့္၌ လုပ္ပိုင္ ခြင့္မ်ားရေနေၾကာင္း ေထာက္ျပ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

‘‘ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဘာကိုဆိုလုိတယ္ဆိုတာ မွန္းဆ ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ တ႐ုတ္အစုိးရ အ ေနနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ျပည္တြင္း ေရးမွာ ၀င္ေရာက္မစြက္ဖက္ေရး ဆုိတဲ့ မူ၀ါဒကို ကိုင္စဲြထားတယ္ ဆုိေပမယ့္ အခုလို နယ္စပ္ေဒသ မွာ လႈပ္ရွားေနတဲ့ ေကအုိင္ေအ၊ တေအာင္း(ပေလာင္)၊ ကိုးကန္႔ တိမ္းေရွာင္အဖဲြ႕ေတြအေနနဲ႔ လက္နက္ခဲယမ္းေတြရေနတာ၊ နယ္စပ္ေဒသမွာ သစ္ခိုးထုတ္ေနတာေတြေၾကာင့္ ေဒသအဆင့္ အာဏာပိုင္ေတြအေနနဲ႔ ဗဟိုအစိုးရရဲ႕ မူ၀ါဒကို ဘယ္ေလာက္အထိ လုိက္နာမႈရွိသလဲဆိုတာ ျပည္သူ ေတြက ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ လာလိမ့္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္’’ ဟု သမၼတေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္ဦးရဲထြဋ္ က ေျပာသည္။

ဖုန္ၾကားရွင္အဖြဲ႕သည္ ကိုးကန္႔တိမ္းေရွာင္အဖြဲ႕၊ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ဖုန္ၾကားရွင္သည္ ေလာက္ကိုင္ရွိ မ်ိဳးႏြယ္တူေနထုိင္သူမ်ားကို အခြင့္ေကာင္းယူ၍ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈျပဳရန္ ေဖာက္ထားသည့္လမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး တိုက္ပြဲကိုစနစ္တက် ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း အစိုးရက ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က က်ဴး ေက်ာ္တာမဟုတ္ဘူး။ သံလြင္ အေနာက္ျခမ္းမွာ ေအးေအးေဆး ေဆးေနေနတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကို တပ္ကလာတိုက္လို႔ ေျပးရင္းလႊား ရင္း သံလြင္အေရွ႕ျခမ္း (တာေရႊ ထန္)ကိုေရာက္လာတာ’’ဟု ကိုး ကန္႔အဖြဲ႕ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဦးထြန္းျမတ္လင္းက ဆိုသည္။

တပ္မေတာ္၏ ဌာနခ်ဳပ္တစ္ ခုကို လာေရာက္ပစ္ခတ္တုိက္ ခုိက္သိမ္းပိုက္ရန္ လုပ္ေဆာင္ ျခင္းမွာ စိန္ေခၚျခင္းျဖစ္ၿပီး ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးကိုေျပာေနေသာ္လည္း ယခုလိုတိုက္ခိုက္ျခင္းမွာ သစၥာမဲ့ ကတိမတည္ရာေရာက္ၿပီး ကိုး ကန္႔တိုက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား တာဝန္ယူ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ‘ဝ’၊ မိုင္းလား အပါအဝင္ တုိင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႕တို႔ႏွင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ရက္တြင္ေတြ႕ဆံုစဥ္ ကာ ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ျပတ္ျပတ္ သားသားေျပာၾကားခဲ့သည္။

လူမႈေရးအရ ဆက္ဆံမႈသာ ရိွၿပီး ႏွစ္ဖက္စလံုးမွ ဒဏ္ရာရသူ မ်ားကို ‘ဝ’ႏွင့္ မုိင္းလားနယ္တုိ႔ကို ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳေသာ္လည္း တိုက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္မႈမရွိ ေၾကာင္းႏွင့္ တပ္မေတာ္က ႀကိဳက္ သလိုေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေၾကာင္း ‘ဝ’ ႏွင့္ မိုင္းလားအဖြဲ႕မ်ားက ကာခ်ဳပ္ ကို ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

‘‘ဝ နယ္ထဲ ရံဖန္ရံခါသြား လိုက္ လာလိုက္လုပ္ပါတယ္။ အခု တုိက္ပြဲကို ‘ဝ’က မသိဖို႔မ်ား ပါတယ္’’ဟု ဦးထြန္းျမတ္လင္းက ေျပာၾကားသည္။

‘‘တ႐ုတ္ကေတာ့ သူမပါဘူး ေျပာတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒါကို ကြၽန္ေတာ္ ယုံၾကည္လက္ခံဖို႔ ေတာ္ေတာ္ခက္တယ္’’ဟု ဆြီဒင္ သတင္းစာဆရာ ဘာေတးလ္လင့္ တနာက ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ဖုန္ၾကားရွင္တပ္ဖဲြ႕ က လက္နက္ကိုင္ တုိက္ေနျခင္း၏ တစ္ခုတည္းေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ မွာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မ တီက NCA တြင္ ကုိးကန္႔အဖဲြ႕လက္မွတ္ပါ၀င္ေရးထိုးျခင္းကို လက္မခံျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္အေရးကြၽမ္းက်င္သူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

အေမရိကန္အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတကာက ဘိန္းဘုရင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး အစိုးရကျပည္ပအာ းကိုး ျပည္ေျပးအဖဲြ႕ဟု ေျပာၾကား ေနသည့္အေပၚ ‘‘၀ တပ္ဖဲြ႕မွာ ေပါက္ယူခ်န္း အပါအ၀င္ မူးယစ္ရာဇာဆုိၿပီး ေခါင္းေဆာင္ခုနစ္ဦး ကို အေမရိကန္က ၀ရမ္းထုတ္ ထားတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဖုန္ၾကားရွင္ က သူတုိ႔လို နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖဲြ႕႔ကို လက္မခံဘူး။ ဒါေၾကာင့္ သူတုိ႔လူ ပိုင္စိုးခ်ိန္(လက္ရွိ အစိုးရ ျပည္သူ႔စစ္ေခါင္းေဆာင္)ကို ကိုးကန္႔ေခါင္းေဆာင္လုပ္ထားတာေပါ့’’ဟု အထက္ပါ စစ္ေရးေလ့လာသူက ဆုိသည္။

လက္ရွိတြင္ ပိုင္စိုးခ်ိန္ႏွင့္ ဖုန္ၾကားရွင္တို႔ကို ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး မႈျပဳရန္ က်န္ကိုးကန္႔ေဒသေခါင္း ေဆာင္ပိုင္း အမ်ားစုက လက္ခံ ၾကေသာ္လည္း ပိုင္စိုးခ်ိန္ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကမူ လက္မခံ သည့္အတြက္ ကိုးကန္႔တြင္ အ ေျခအေနမ်ား ပိုမို႐ႈပ္ေထြးလာ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က သူ၏အ ျမင္ကို ေျပာသည္။

တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ တန္း တူညီမွ် အခြင့္အေရးကို ျမန္မာအ စုိးရက အသိအမွတ္မျပဳသေရြ႕၊ ျမန္မာတပ္မေတာ္က ႏုိင္ငံေရး ျပႆနာကို အင္အားသုံးေျဖရွင္း ေနသေရြ႕ လက္နက္ကိုုင္တုိက္ပဲြ မ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြားေနမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း တေအာင္း(ပေလာင္)တပ္ဖဲြ႕ (TNLA) ႏွင့္ ယခုကိုးကန္႔ တပ္ဖဲြ႕ (MNDAA) တို႔က သက္ ေသျဖစ္ေၾကာင္း စည္သူေအာင္ ျမင့္က ေျပာသည္။

ဘိန္းဘုရင္ဟု စြပ္စဲြခ်က္ မ်ားအေပၚ ဖုန္ၾကားရွင္ဘက္က ကူတုိက္ေပးေနသည့္ တေအာင္း (ပေလာင္)အဖဲြ႕ကမူ ၎တို႔မွာ ပုဂိၢဳလ္ေရးအရ ဆက္ဆံေနျခင္း မဟုတ္ဘဲ မဟာမိတ္သေဘာအ ရ အဖဲြ႕အစည္းအေနျဖင့္သာ ဆက္ဆံေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တုံ႔ျပန္ေျပာၾကားသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၁ ရက္ ညေနတြင္ ကိုးကန္႔ေဒသေလာက္ကိုင္သို႔ ဖုန္ၾကားရွင္ကုိ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္က အၿပီးတုိင္တုိက္ထုတ္ လုိက္သည့္ တပ္မ (၃၃) ေရာက္ရွိလာရာ ေလာက္ကိုင္ၿမိဳ႕ခံအားလုံး နီးပါးမွာ တ႐ုတ္ျပည္နယ္စပ္သို႔ အလုံးအရင္း၀င္ေရာက္ခုိလႈံသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေလာက္ကိုင္ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။

‘‘တပ္မ (၃၃) ကို အရမ္း ေၾကာက္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ မေန႔ညကတည္းက က်န္တဲ့ေဒသ ခံေတြ အကုန္လုံးနီးပါး ဟိုဘက္ (တ႐ုတ္)ကိုသြားၾကၿပီ။ ပစၥည္း ေတြေတာ့ ႏုိင္သေလာက္ပဲယူႏုိင္ တာေပါ့။ ခန္႔မွန္းလူ ၃,၀၀၀ ေလာက္ရွိတယ္’’ဟု ၎က 7Day Daily အား ဖုန္းျဖင့္ ဆက္ သြယ္ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာအစိုးရေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္ဦးရဲထြဋ္က တ႐ုတ္ အစုိးရ၏ ေျပာၾကားခ်က္ႏွင့္ ဖုန္ၾကားရွင္၏ နယ္ေျမျပန္လည္ရယူမႈ စစ္ဆင္ေရးကို ယခုကဲ့သို႔တုံ႔ျပန္သည္။

‘‘ကိုးကန္႔ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ ခြင့္ရ ေဒသတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ၊တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ရွိသည္အထိ  တပ္မေတာ္က လုိအပ္တဲ့ နည္း လမ္းမွန္သမွ် သုံးၿပီးေဆာင္ရြက္ မွာပါ။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအေနနဲ႔ နယ္ စပ္အေရးကို စိုးရိမ္ဖုိ႔ မလိုဘူး။ နယ္စပ္ေဒသမွာ အေျခခံျဖစ္ေပၚ ေနတဲ့ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား၊ သစ္နဲ႔ သတၱဳေမွာင္ခိုလုပ္ငန္းမ်ား မွာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက သိသိႀကီးနဲ႔ ခြင့္ျပဳထားတယ္၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ေနတယ္လို႔ ျမန္မာျပည္သူ ေတြ အထင္မွားမွာကိုပဲ ပိုၿပီး စုိး ရိမ္သင့္တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ အဲဒီလို အထင္မွားမႈေတြကေန ကာကြယ္ႏုိင္ဖို႔က တ႐ုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕ အေရးႀကီး လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္လာ ေနၿပီလုိ႔ ထင္ပါတယ္။ ဒါမွလည္း ႏွစ္ႏုိင္ငံခ်စ္ၾကည္ ရင္းႏွီးမႈ၊ ျပည္ သူခ်င္းခ်စ္ၾကည္ရင္းႏီွးမႈ တည္ တ့ံခုိင္ၿမဲမွာ ျဖစ္ပါတယ္’’

(ကိုးကား- ဘာေတးလ္လင့္တနာ ေရးသားေသာ ေက်ာက္စိမ္းေျမ၊ ၀င္းတင့္ထြန္း ေရးသားေသာ ျမန္မာျပည္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ အဖဲြ႕ အစည္းႏွင့္ အသင္းအပင္းမ်ား လမ္းၫႊန္)

No comments: