Monday, February 16, 2015

ျမန္မာျပည္ေျမပုံ အေရွ႕ျခမ္းကို တရုတ္လက္သို႔ ေသျခာေပါက္၈၈၈၈ အေရးအခင္းမျဖစ္ခင္က ျမန္မာျပည္မွာ ကိုးကန္႔လူမ်ိဳးဆိုတာက တစ္ေသာင္း ( ၁၀၀၀၀ ) မျပည္ခဲ့ပါဘူး ဒါေပမယ့္ တရုတ္ျပည္မွာေတာ့ သိန္းဂဏန္းေက်ာ္ ရွိေနခဲ့ပါတယ္ ။ အဲ့ဒီလိုပဲ ဝ ဆိုတာက သုံးေသာင္း ( ၃၀၀၀၀ ) ေလာက္ပဲရွိခဲ့ပါတယ္ ဒါေပမယ့္ တရုတ္ျပည္မွာကေတာ့ ဆယ္သိန္းခန္႔ေက်ာ္ ( ၁၀ ) သိန္းခန္႔ ရွိခဲ့ပါတယ္ ။

အေရးအခင္ျပီးေတာ့ ျမန္မာစစ္အစိုးရက အေနာက္ႏိုင္ငံႀကီးမ်ား၏ ဖိအားကိုဆန႔္က်င္ႏိုင္ရန္ ဗြီတိုအာဏာရွိေသာ တရုတ္ကို ေျပးကပ္ျပီး အေဖေတာ္ခဲ့ပါတယ္ ။ အဲ့ဒီ သခင္အေဖေတာ္စပ္မႈ႕က အေပးအယူအားျဖင့္ ကိုးကန္႔နဲ႔ ဝ တို႔ကို ေျမေနရာခြဲေဝေပးေရး တိုင္းရင္းသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳေပးေရးတို႔ ပါဝင္ပါတယ္ ။

အဲ့ဒီသေဘာတူညီခ်က္ေၾကာင့္ တရုတ္က ႏိုင္ငံတကာ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အေရးယူေရးကိစၥေတြကို ဗြီတိုအာဏာျဖင့္ ကုလသမဂၢမွာ ပယ္ခ်ေပးခဲ့သလို႔ လိုအပ္ေသာ လက္ႏွက္အင္အားမ်ားကိုလဲ တရုတ္ျပည္ကေန အေၾကြးစနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးပါတယ္ ။

အေၾကြးဆိုတာက သိၾကတဲ့အတိုင္ အတိုးႀကီးစြာ အရစ္က်ေပးဆပ္ရတာ သဘာဝျဖစ္ပါတယ္ ၊ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္ဟာ တရုတ္ထံသို႔ ျပန္ေပးစရား သန္းေပါင္းေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ အေၾကြတင္ရွိသြားပါေတာ့တယ္ ။

ထို႔အတူ တရုတ္ကို မ်က္ႏွာလုပ္ေနရသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အဖိုးတန္ တြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ား ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား ေရထြက္ပစၥည္မ်ား ဓာတ္ေငြ႕မ်ားစသည္တို႔ကိုလဲ ေစ်းေပါေပါႏွင့္ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ရပါတယ္ ။ အဲ့ဒီ ေရာင္ခ်မႈ႕ေတြအတြက္ စစ္အာဏာရွင္မ်ားက အရုိးစုတ္ရတဲ့ အျမတ္ေငြရရွိျပီး တရုတ္ေတြကေတာ့ အသားစားသြားခဲ့တာ ျပည္သူအမ်ား သိၾကတဲ့အတိုင္း ေတာေျပာင္ ေတာင္ျပဳန္းျပီး ျမန္မာျပည္ႀကီးမွ ထြက္သမွ်အဖိုးတန္မ်ားကို ေက်းဇူးရွင္ႀကီးအျဖစ္ ေပးဆပ္လိုက္ရပါေတာ့တယ္ ။

အခုက်န္ေနတာက အေတာ္အတန္ဖဲ့ယူထားျပီးသားျဖစ္တဲ့ ျမန္မာေျမပုံျဖစ္ပါတယ္ ။ အဲ့ဒီေျမပုံကို ေခါင္းပိုင္းထပ္ခ်ိဳးဖို႔အတြက္ အေရွ႕ပိုင္းကို ျဖတ္ယူဖို႔အတြက္ ကိုးကန္႔နဲ႔ ဝ အမည္ခံေတြကို စစ္လက္ႏွက္ အျပည့္အဝ ေထာက္ပံေပးျပီး ယူကရိမ္းက ခရိုင္မီယာကဲ့သို႔ ျဖစ္ပြားလာေအာင္ ဖန္တီးေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္ ။

ဝ ႏွင့္ ကိုးကန္႔တို႔က ခြဲထြက္ေရးေၾကျငာျပီး တရုတ္ကေထာက္ခံ၍ ရုရွားကဲ့သိုနည္းတူ ဝ ေဒသ ကိုးကန္႔ေဒသတို႔တြင္ တရုတ္စစ္တပ္ထိုင္လိုက္ျပီဆိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စစ္အင္အားသည္ မည္သို႔ပင္ အေသခံႏိုင္ပါသည္ သတၱိရွိပါသည္ဟု ေျပာေနေစကာမူ အေသသာအဖတ္တင္၍ ျပန္၍ရႏိုင္ေတာ့မည္မဟုတ္ပါ ။ ( ယူကရိမ္း ခရိုင္မီယာ အေရးအခင္ကို နမူနာ ယူေစလိုသည္ ) ။

ထို႔ေၾကာင့္ ယခုအေျခအေနတြင္ ျပစ္ေပၚခဲ့ေသာ စစ္ေၾကာင္းအေနအထားႏွင့္ ျပင္ဆင္ထားေသာ စစ္ေရးအေျခအေနမ်ားအရ လက္ဦးမႈ႕ရယူ၍ ကိုးကန္႔ႏွင့္ ဝ နယ္ကို မိမိ၏ ႏိုင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ၏ လက္ေအာက္သို႔ အျမန္ဆုံး ျပန္လည္ေရာက္ရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္ ။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ မူလက ေသာင္းဂဏန္မျပည့္ေသာ ကိုးကန္လူဦးေရသည္ တရုတ္မ်ားဝင္ေရာက္လာျပီး သိန္ဂဏန္း ျဖစ္သြားခဲ့ျပီး ၊ မူလက ေသာင္ဂဏန္းရွိေသာ ဝ လူဦးေရသည္ တရုတ္မ်ားဝင္ေရာက္လာျပိး ငါသိန္းခန္႔ေရာက္ရွိေနျပီးျဖစ္သလို တိုင္းရင္းသားဆိုသည္မွာလည္း ျမန္မာျပည္မွာ ေမြးသူတိုင္းကို တိုင္းရင္းသာအျဖစ္ သတ္မွတ္၍ မရသလို၊ က်ဴးေက်ာ္လာသူေတြ မ်ားတိုင္းလည္း တိုင္းရင္းသားျဖစ္ခြင့္မရွိပါ ။

ထို႔ေၾကာင့္ ယခုျဖစ္ေပၚဆဲ အေျခအေနေပၚတြင္မူတည္ျပီး ျပတ္သားစြာ အေရးယူျခင္း မျပဳလုပ္ပါက ထိုသူတို႔အား သတ္မွတ္ေပးထားေသာ ျပည္နယ္ဧရိယာအတိုင္း ျမန္မာျပည္ေျမပုံ အေရွ႕ျခမ္းကို တရုတ္လက္သို႔ ေသျခာေပါက္ အပိုင္ေပးလိုက္ရေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာတႏိုင္ငံလုံးအား ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအား အသိေပး ေျပာၾကားလိုက္ရပါေၾကာင္း ။

( ဦးနိုင္ဝင္း လန္ဒန္ )

No comments: