Sunday, February 22, 2015

သပိတ္စစ္ေၾကာင္းကိုေႏွာက္ယွက္ဖ်က္ဆီးမယ့္စြမ္းအားရွင္ေတြ


Thant Nyi Nyi Win  လက္ပံတန္း.
သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ မိဘျပည္သူမ်ားသတိျပဳနိုင္ရန္

သပိတ္စစ္ေၾကာင္းကိုေႏွာက္ယွက္ဖ်က္ဆီးမယ့္ အစိုးရကလက္သပ္ေမြးထားတဲ့ စြမ္းအားရွင္ေတြပါ (ပုံေတြက ေထာက္လွမ္းေရးတေယာက္က်က်န္ခဲ့တဲ့ SD ကဒ္ထဲက ရထားတာပါ)

No comments: