Monday, February 23, 2015

အစိုးရ အေနနဲ႔ မူလဥပေဒကို အျပည့္အစံု ျပန္ေဖာ္ျပေပးပါ။

2 comments:

Anonymous said...

တိုင္းျပည္နဲ ့လူမ်ဳိး ေက်ာင္းသားထုတရပ္လံုးအတြက္ဘာမွေကာင္းတာမလုပ္ေပးဘူးတဲ ့လူေတြကတင္သြင္းတဲ့ ဥပေဒကိုလက္မခံပါျပင္လည္းမျပင္သင္ ့ပါ။

waiwai said...

သူတို႕ကိုယ္တိုင္မသိမတတ္နားမလည္ေတာ႕ေယာင္ဝါးဝါးနဲ႕ေပါ့ သိတာကႏိုင္ငံတစ္ကာေခ်းေငြ ဘာလိုအေႀကာင္းျပ ခ်ီးရမလဲ ရရင္
ဇီးသီးဗန္းေမွာက္ေအာင္လုပ္မယ္ ေမွာက္ရင္ ေခါင္းေပါင္းစတစ္လႊင့္
လႊင့္နဲ႕ ေရႊသာေလ်ာင္းလက္ႀကီးနဲ႕ႏႈိက္ႀကမယ္ ဒါဘဲႀကံဘို႕သိတယ္။