Monday, February 16, 2015

ကိုးကန္ ့ေဒသနွင့္ ပါတ္သက္ျပီး ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္မ်ား


ကိုးကန္ ့ေဒသ တြင္ ယခုရက္အတြင္း ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ
 နယ္စပ္ စစ္ပြဲ မ်ားနွင့္ ပါတ္သက္ျပီး RFA သတင္း႒ာန ၏
ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္မ်ား

No comments: