Sunday, February 15, 2015

ဦးေအာင္ဆန္းနွစ္တရာျပည့္ေမြးေန(႔ကေနဒါ ႏိုင္ငံ,တိုရန္တိုၿမိဳ႕)

ေက်ာင္းသားေတြရန္ကုန္၀င္ဆူးေလဘုရားေရွ႕ေပါင္းဆံု
သစၥာျပဳအဓိဌာန္ရြတ္လူစုခြဲဒီေလာက္ပါပဲ..သေဘာတူညီ
မႈကရျပီးသားပဲဟာ....ပန္းတိုင္ေရာက္ေအာင္ခ်ီတက္
တာေလာက္ပဲ..မာရသြန္ျပိဳင္ပြဲတေယာက္ထဲေျပးတာမို႕လို႕
ပန္းမ၀င္ပဲဆုရတာရွိလို႕လား.....
No comments: