Sunday, March 22, 2015

၂၀၁၅ သိၾကားမင္း လူေယာင္ဖန္ဆင္းၿပီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးက ၀င္ေရြးလည္း ႐ံႈးမွာပဲ===================================================

ျပည္ ေထာင္စုျမန္မာျပည္ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ ေျမအသံုးခ်မႈစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ လယ္ယာေျမႏွင့္အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္း ခံရမႈေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား နစ္နာမရွိေစေရးအတြက္ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္တို႔၏ ေျမအသံုးမႈဆိုင္ရာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပခဲ့သည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အစိုးရဘက္မွ ဒုတိယသမၼတ ဦးၪာဏ္ထြန္း၊ ျပည္ထဲ ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးတို႔ တက္ေရာက္ၾကသလို လႊတ္ေတာ္ဘက္ က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္း အပါအ၀င္ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးေအာင္သိန္းလင္းတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ဒုတိယသမၼတ ဦးၪာဏ္ထြန္းက လယ္ယာေျမမ်ားကို ဥပေဒအရ သိမ္းဆည္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းေျပာသလို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္းက ျပႆနာမ်ားေျဖရွင္းႏုိင္ဖို႔ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ေျပာဆိုေနစဥ္မွာပဲ ခန္းမအတြင္း ေရာက္ရွိေနၾကေသာ မီဒီယာအဖြဲ႕ ကို ဘယ္သူ႔ၫႊန္ၾကားခ်က္နဲ႔မသိဘဲ အျပင္ကို ထြက္ခိုင္းပါေတာ့သည္။

ဤေနရာတြင္ အစိုးရအဖြဲ႕ ဘာကိုေၾကာက္ေနတာလဲ ေမးစရာျဖစ္ လာပါသည္။ ေကာင္းမြန္ေသာ အစိုးရ၊ သန္႔ရွင္းေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏႈတ္က တဖြဖြေျပာေနၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိသည္ကိုေတာ့ အံ့ၾသရပါသည္။ သက္တမ္းဘာမွမၾကာေတာ့သည့္ကာလအတြင္း အစိုးရအတြက္ ႏုိင္ငံေရး အက်ပ္အတည္းမ်ား ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းေနရပါသည္။ ေက်ာင္းသား၊ အလုပ္ သမား၊ လယ္သမား၊ ဆႏၵျပမႈမ်ား ယင္းတို႔ထက္ ဆိုး၀ါးသည္မွာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ေရး ျဖစ္ပါသည္။

စာေရးသူတို႔ႏိုင္ငံတြင္ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အေျခခံလူတန္းစားျဖစ္ပါ သည္။ ႏုိင္ငံတြင္ ဆင္းရဲသူႏွင့္ ခ်မ္းသာသူ လူတန္းစား ၂ မ်ဳိးသာ လက္ရွိမွာ ရွိေနပါသည္။ ယင္းတို႔အနက္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ဦးႀကီးမ်ား လို႔ သံုးႏႈန္းေခၚဆိုခဲ့ၾကေသာ လယ္သမား၊ ကိုင္းသမား၊ ယာသမားက အမ်ားစု ျဖစ္ပါသည္။ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလတြင္ ဘာေၾကာင့္မွန္းမသိ၊ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းေတြ မ်ားစြာရွိေနပါလ်က္ႏွင့္ လယ္ယာေျမ အေျမာက္အမ်ားကို သိမ္းယူၾကပါသည္။

လယ္သမားဦးႀကီးမ်ားသည္ ေျမ႐ိုင္းမွ ေျမယဥ္ျဖစ္ေအာင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ရပါသည္။ လယ္ သမားမ်ား လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနၾကသည့္ လယ္ေျမမ်ားကို စီမံကိန္း အေၾကာင္းျပေလ်ာ္ေၾကး မစို႔မပို႔ေပးၿပီးသိမ္း၊ အာဏာပိုင္မ်ားက ခ႐ိုနီမ်ား ကို ျပန္ေရာင္းစား၊ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းခံ လယ္သမားမ်ားေရွ႕တြင္ မရွက္မေၾကာက္ ဟိရိၾသတၱပ တရားကင္းမဲ့စြာ လုပ္ၾကပါသည္။

၁၀-၃-၂၀၁၅ ရက္ေန႔က က်င္းပတဲ့ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္း အေ၀းတြင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က လယ္ယာေျမ ဆံုး႐ံႈးမႈေၾကာင့္ နစ္နာသူ ျပည္သူမ်ားကို နစ္နာေၾကးေပးေဆာင္ႏုိင္ရန္ အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘတ္ဂ်က္ေတာင္းရာမွာ တိုးေတာင္းသင့္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့ပါသည္။
ျပႆနာတခုေျဖရွင္းရာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူအဆင္ေျပသြား ေအာင္ၾကည့္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ဖို႔လိုေၾကာင္း၊ ဘတ္ဂ်က္ေတာင္းလိုက္ပါ။ ၿပီးရင္ေလ်ာ္လိုက္ေစလိုေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကလည္း ယင္းကိစၥကို ကန္႔ကြက္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က ေျပာၾကား သည္။

တကယ္ဆိုလွ်င္ ေလ်ာ္ေပးဖို႔ ဘတ္ဂ်က္ ေတာင္းစရာမလိုပါ။ ေနျပည္ေတာ္လိုေနရာမ်ဳိးတြင္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီက ဒက္ၡိဏသီရိ (လယ္ေ၀း)ဘက္မွာ လယ္သမားမ်ား ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ ေနေသာ လယ္ေျမဧက ရာေက်ာ္ကို သိမ္းၿပီး အသိမ္းခံလယ္သမားေတြကို သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကးသာသာေပးၿပီး ခ႐ိုနီမ်ားကို တဧက သိန္း ၁၂၀၀ ျဖင့္ ေရာင္းထားပါသည္။ ယင္းေငြမ်ားျဖင့္ လယ္သမားမ်ား ေက်နပ္ေလာက္ ေသာ ေနစရာတခုႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပး၍ ရပါသည္။ လယ္ယာေျမသိမ္း ၿပီး ေရာင္းစားသည့္ေငြမ်ား ဘယ္ေရာက္သြားသလဲ။ ေသရင္ ယူသြားဖို႔ လား၊ အသိမ္းခံလယ္သမားေတြကိုေတာ့ ေနစရာ အစားမေပးဘဲ ဖယ္ မေပးေတာ့ က်ဴးေက်ာ္သူဆိုၿပီး တရားစြဲ ေထာင္ခ်၊ အရပ္ဖက္တရား႐ံုး မဟုတ္ပါဘူး။ စည္ပင္ကဖြင့္ထားတဲ့ တရား႐ံုးမွာ ျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ္လုပ္ ကိုင္စားေသာက္ေနတဲ့ လယ္ေျမလည္း အသိမ္းခံရတယ္။ ေထာင္ခ်လဲ ခံေနရပါသည္။

သမၼတႀကီးက မိဘျပည္သူမ်ားလို႔ေခၚဆို သံုးႏႈန္းေနပါသည္။ သို႔ရာ တြင္ ေအာက္ေျခတြင္ အသက္ (၈၀)ေက်ာ္ အေမအိုႀကီးမ်ားကို ေထာင္ထဲပို႔ ေနသည္။ အေ၀းႀကီးမွာ မဟုတ္ပါ။ သမၼတႀကီး တိုက္႐ိုက္အုပ္ခ်ဳပ္မႈရွိေန ေသာ ေနျပည္ေတာ္လို ေနရာမ်ဳိးမွာ ျဖစ္ပါသည္။ မိဘခ်င္း မစာနာ ေထာင္ ခ်သူမ်ားက ခ်ေနေပမယ့္ စာနာတတ္သူေတြက ေငြေၾကးလွဴဒါန္းမႈေတြ လုပ္ေနတာ၊ ေန႔စဥ္ထုတ္ဂ်ာနယ္၊ သတင္းစာမ်ားတြင္ မ်က္ႏွာဖံုးဓာတ္ပံု မ်ားျဖင့္ ပါေနပါၿပီ။ မသိတာလား၊ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနသလား။
မိဘျပည္သူေတြကို ဥေပကၡာျပဳထားေလသလား၊ ေမးစရာေတြ ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ေနျပည္ေတာ္မွာ အခုျဖစ္ပ်က္ေနတာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေခတ္ က မဟုတ္ပါ။ ျပည္သူေတြ ေရြးေပးလို႔ အစိုးရဖြဲ႕ခြင့္ရတဲ့ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးက အမတ္မ်ား အာဏာပိုင္အဖြဲ႕ထဲေရာက္သြားၿပီးမွ လယ္သိမ္းယာသိမ္းလုပ္ ေနတာ ျဖစ္ပါသည္။

ႀကံ့ခိုင္ေရးအတြက္ ေနာက္ဆံုးယူရမည့္ အမွတ္က လယ္သမားမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ အခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးသည့္ နည္းလမ္းသာရွိပါ ေတာ့သည္။ ေနျပည္ေတာ္တြင္ စည္ပင္တရား႐ံုး ဖ်က္သိမ္းေပးလိုက္လွ်င္ ၂၀၁၅ တြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအေျခအေန ျပန္ေကာင္းလာမည္ ျဖစ္ပါသည္။
မေျပာင္းဘူး၊ မျပင္ဘူးဆိုရင္ သိၾကားမင္းႀကီးဆင္းၿပီး ႀကံ့ခိုင္ေရးက ၀င္ၿပိဳင္ရင္လည္း ႐ံႈးမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပးလိုက္ရပါသည္။

ထြန္း(ေနျပည္ေတာ္)


News Watch Journal

No comments: