Sunday, March 1, 2015

ေက်ာင္းသားသပိတ္ေ႐ွ႕ဆံုးမွတပ္ဦးေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္သရဏဂုံ လာတင္ဦးေရ ဝတ
ေက်ာင္းသားသပိတ္ေ႐ွ႕ဆံုးမွတပ္ဦးေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္
မိမိထံ သရဏဂုံ လာတင္တာ မ်က္ရည္မက်ေအာင္ မနည္းထိမ္းထားရတယ္။တည္းခိုခြင့္ျပဳေသာ ဆရာေတာ္ကုိ ကန္႔ေတာ့ၿပီး ေက်ာင္းသားေတြ ခ်ီတက္ေတာ့မယ္ ေက်ာင္းေ႐ွ႕မွာေတာ့ အတားအဆီးက ပိတ္ဆို႔ထားဆဲ...။

မိုးစက္ (ျမင္းျခံ)

2 March 2015

8:52AM

No comments: