Monday, March 9, 2015

တသက္စာအလဲြမ်ားနဲ႕ လူ႕ဗာလနံမ်ားျဖစ္ေပတယ္


ေက်ာင္းသားျပည္သူလမ္းေပၚတက္တာေပါသြပ္ကေၾကကြဲေနရွာတယ္
ေဒၚစုပါတီတက္လဲအလုပ္သမားကသူလိုအပ္ခ်က္အတြက္တက္မွာပဲ
ေက်ာင္းသားလဲအဲ့လိုပဲ..သူတို႕ေတာင္းတာရန္ကုန္ေရာက္ရင္ေအးခ်မ္း
စြာလမ္းခြဲမွာလို႕ေျပာျပီးျပီအပ္နဲ႕ထြင္းရမွာပုဆိန္သံုးခ်င္ေနတယ္။

တသက္စာအလဲြမ်ားနဲ႕ လူ႕ဗာလနံမ်ားျဖစ္ေပတယ္။

No comments: