Monday, March 16, 2015

လႊတ္ေတာ္ၾကားနာပြဲ မစခင္မွာ၁ မိနစ္ ၿငိမ္သက္လႊတ္ေတာ္ၾကားနာပြဲ မစခင္မွာ တက္ေရာက္လာတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြကေတာ့ လက္ပံတန္းသပိတ္ကုုိ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲတာကုုိ ၀မ္းနည္းတဲ့ အထိမ္းအမွတ္အေန နဲ႔ ၁ မိနစ္ ၿငိမ္သက္ခဲ့ပါတယ္- DVB

No comments: