Sunday, March 22, 2015

နံပါတ္တုတ္ေတြနဲ႔ အၾကမ္းဖက္ ရိုက္ႏွက္ခံခဲ့ရတဲ့ ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြ မၾကာခဏေခါင္းကိုက္


နံပါတ္တုတ္ (Baton)
===============
ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ရဲ႕ လက္ပံတန္း ျဖစ္စဥ္မွာ နံပါတ္တုတ္ေတြနဲ႔ အၾကမ္းဖက္ ရိုက္ႏွက္ခံခဲ့ရတဲ့ ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြ မၾကာခဏေခါင္းကိုက္ေနၾကတယ္ ဆိုတဲ့ စကားကို ၾကားမိလို႔
စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ခဲ့မိပါတယ္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ပဲခူးတိုင္း ရဲမႈးၾကီး ဝင္းစိန္ေျပာသြားတဲ့ "တို႔ကိုင္တဲ့ တုတ္ေတြကလည္း ေပ်ာ့ေပ်ာ့ေလးေတြပါ။ သစ္သားတုတ္ေတြ၊ ဝါးတုတ္ေတြ မဟုတ္ဘူး။ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ဥပမာအရ ငယ္ငယ္တုန္းက ေက်ာင္းဆရာေတြ ရိုက္တဲ့ ၾကိမ္လံုးမ်ဳိးေတာင္ မဟုတ္ပါဘူး။
ဘာမွမထိပါဘူး" ဆိုတဲ့ ဖာေထး ေျပာဆိုခဲ့တဲ့စကားကို ဆက္စပ္လိုက္ေတာ့ အလြန္ပဲ စိုးရိမ္ပူပန္စရာ ျဖစ္သြားပါေတာ့တယ္။

နံပါတ္တုတ္ကို ကမာၻ႕ႏိုင္ငံ အေတာ္မ်ားမ်ားက ရဲတပ္ဖြဲ႕ေတြဟာ အၾကမ္းဖက္မႈ အထိကရုဏ္း
နိွမ္နင္းၾကတဲ့ေနရာေတြမွာ သံုးၾကပါတယ္။
နံပါတ္တုတ္ကို အဂၤလိပ္လို (baton, truncheon, cosh, billystick, billy club, nightstick, sap, blackjack, stick) လို႔ေခၚပါတယ္။ နံပါတ္တုတ္ေတြကို သစ္သား၊ ရာဘာ၊ ပလပ္စတစ္၊ သံ စတာေတြနဲ႔ ထုတ္လုပ္ပါတယ္။ နိုင္ငံတကာက ရဲတပ္ဖြဲ႕ေတြအေနနဲ႔ နိွမ္နင္းရတဲ့ အေျခအေနေတြေပၚမွာ မူတည္ျပီး
အသံုးျပဳတဲ့ အမ်ဳိးအစားက ကြဲျပားပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕က အသံုးျပဳတဲ့ နံပါတ္တုတ္ေတြဟာရာဘာနဲ႔ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ အမ်ဳိးအစားကို အသုံးျပဳ ၾကတယ္ဆိုတာ ရဲမႈၾကီး ဝင္းစိန္ကသူ႕စကားမွာ သက္ေသခံခဲ့ျပီးပါျပီ။ ရာဘာနဲ႔ ျပဳလုပ္ထားတဲ့အတြက္ ရိုက္နွက္ခံရသူေတြဟာ က်ဳိး၊ပဲ့၊ကြဲၿပဲျခင္း စတဲ့ အျပင္ပန္း ဒဏ္ရာလကၡဏာေတြ မျဖစ္ေပၚပါဘူး။
ဒါေပမဲ့ internal bleeding လို႔ေခၚတဲ့ ခႏၶာကိုယ္တြင္းေသြးယိုျခင္း၊ bruise လို႔ေခၚတဲ့
အတြင္းေၾကျခင္း၊ အညိဳ အမဲစြဲျခင္း၊ blood clots လို႔ေခၚတဲ့ ေသြးခဲျခင္း စတဲ့
ေနာက္ဆက္တြဲ ဒဏ္ရာေတြ ျဖစ္ေပၚလာေစပါတယ္။

၎ေနာက္ဆက္တြဲ ဒဏ္ရာေၾကာင့္ ျဖစ္လာတဲ့ ေရာဂါလကၡဏာေတြဟာ ခႏၶာကိုယ္အတြင္းပိုင္းမွာ
ျဖစ္တဲ့အတြက္ ခ်က္ျခင္းမသိသာပဲ အခ်ဳိ႕ဟာ ေနာက္ ၄၊ ၅၊ ၆ လ ေနမွ ေရာဂါေဝဒနာ ခံစားရပါတယ္။
ဥပမာအေနနဲ႔ နံပါတ္တုတ္နဲ႔ ေခါင္းကို မေသမျခင္း အရိုက္ခံရတဲ့ သူတစ္ေယာက္ဟာ သြက္သြက္ခါေအာင္သာ ရူးသြားမယ္။ ေခါင္းမကြဲပါဘူူး၊ ေသြးတစ္စက္ မထြက္ပါဘူး။

ယခု ေခါင္းမၾကာခဏ ကိုက္တယ္လို႔ ညည္းညဴ ေနရတဲ့ ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြဟာ အမွန္တကယ္ စိုးရိမ္စရာ အေျခအေန ျဖစ္ေနပါျပီ။ အရိုက္နွက္ခံရစဥ္က ကြ်ဲရိုက္၊ ႏြားရိုက္ အရိုက္ခံခဲ့ရေပမဲ့ အျပင္ပန္း
ေဆးကုသမႈ သာရရိွခဲ့ျပီး အတြင္းဒဏ္ရာေတြကို ဓါတ္မွန္ရိုက္ စစ္ေဆးျခင္း မရိွတာဟာ တာဝန္ရိွသူေတြ
အေနနဲ႔ တမင္ဖံုးကြယ္ လိုတဲ့အတြက္ဆိုတာ သိသာေစပါတယ္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားမိဘေတြနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းေတြ အေနနဲ႔ ကေလးငယ္ေတြရဲ႕
ဒဏ္ရာအေျခအေနကို လိုအပ္တဲ့ စစ္ေဆးကုသမႈေတြလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေတာင္းဆို၍ လိုအပ္ပါက ႏိုင္ငံတကာ NGO မ်ား၏ အကူအညီအား ရယူ၍ လူမဆန္စြာ အၾကမ္းဖက္ ႏိွပ္စက္မႈအား ေစခိုင္းခဲ့ၾကေသာ တာဝန္ရိွသူမ်ားအား ဆက္လက္အေရးယူနိုင္ရန္ တင္ျပလိုက္ပါသည္။

စာၾကြင္း .... ႏိုင္ငံတကာ စည္းမ်ည္းအရ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕အေနနဲ႔ ေနာက္က ရိုက္ခြင့္ မရိွပါ။ ဦးေခါင္းကို ရိုက္ခြင့္ မရိွပါ။ ေအးေဆးစြာ အဖမ္းခံသူအား ဆက္လက္ရိုက္နွက္ခြင့္ မရိွပါ။ ဥေရာပ သမဂၢ EU အေနနဲ႔ ျမန္မာနိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕အား ႏိုင္ငံတကာ စံသတ္မွတ္ခ်က္ေတြနဲ႔ အညီ ဆႏၵျပလူစုလူေဝး ျဖိဳခြဲျခင္းအား က်င့္သံုးႏိုင္ေစရန္ အတြက္ ေဒၚလာ ၁၀ သန္း အကုန္အက်ခံျပီး ၂ ႏွစ္နီးပါး သင္ၾကားလာခဲ့ေပမဲ့ အာဏာရွင္ဆန္ဆန္ စည္းမ်ည္းဥပေဒမ်ားအား ခ်ဳိးေဖာက္ျပီး လူမဆန္စြာ နွိမ္နင္းခဲ့တဲ့ အစိုးရ တာဝန္ရိွသူေတြအေနနဲ႔ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အက်ဳိးဆက္အား လံုးဝတာဝန္ရိွေၾကာင္း အသိေပးလိုက္ပါသည္။

Zarni Htike

No comments: