Thursday, March 12, 2015

ဆႏၵျပေက်ာင္းသားထုအေပၚ ညႇင္းဆဲႏွိပ္စက္ဖမ္းဆီးျခင္းကို ျပင္းထန္စြာကန္႔ကြက္ ရႈတ္ခ်ပြဲ


ဆႏၵျပေက်ာင္းသားထုအေပၚ လက္ရွိအုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ အစိုးရ ၏ လူမဆန္စြာ ညႇင္းဆဲႏွိပ္စက္ဖမ္းဆီးျခင္းကို ျပင္းထန္စြာကန္႔ကြက္ ရႈတ္ခ်ပြဲ

No comments: