Sunday, March 29, 2015

လူ ငယ္မ်ား၊ လူၾကည္ညိဳေသာ အမတ္ေလာင္းမ်ားျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ သြားမည္ဟု ဦးေအာင္ေသာင္း က ဆို

ယခု ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီသည္ လူမႈေရး ကိစၥႏွင့္ အသက္အရြယ္ႀကီး ေသာ အမတ္ေလာင္းမ်ားကုိ ရပ္နားကာ လူ ငယ္မ်ား၊ လူၾကည္ညိဳေသာ အမတ္ေလာင္းမ်ားျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ သြားမည္ဟု ဦးေအာင္ေသာင္း က ဆိုသည္။

No comments: