Sunday, March 22, 2015

(DKBA) ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္တြင္းျပည္ပရိွ ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ား စိုးရိမ္မႈျဖစ္


ကရင္အမ်ဳိးသား- မီဒီယာ
မတ္ - ၂၂ - ၂၀၁၅

သတင္း - ကရင္အမ်ိဳးသား(မီဒီယာ)
ဓာတ္ပံု (မူပိုင္) ကရင္အမ်ိဳးသား(မီဒီယာ)
လက္ရိွျဖစ္ေပၚေနသည့္ ဒီမိုကေရစီအက်ိဳးျပဳ ကရင္တပ္မေတာ္ (DKBA) အေနအထားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္မႈျဖစ္မိသည္ဟု ႏိုင္ငံတကာေရာက္ ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ားက သံုးသပ္ေျပာဆိုၾကသည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ ေစာထိေခါင္က " အခုၾကားသိေနရတဲ့အေနအထားေတြက သူတို႔အထဲမွာ မေၾကလည္မႈေတြ ျဖစ္ေပၚေနတယ္လို႔ယူဆရတယ္ အဖြဲ႔အတြင္းမွာ စည္းလံုးညီညြတ္မႈမရိွေတာ့ဘဲ ျဖစ္ခ်င္ရာေတြျဖစ္ကုန္မွာကိုဘဲ စိုးရိမ္မိတယ္"ဟု ေျပာဆိုသည္။

ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံမွ ေစာေက်ာ္က အကယ္၍ ဒီေကဘီေအ ကို ဦးေဆာင္လုပ္ေနသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ကိုင္တြယ္မႈခ်ိဳ ႕ယြင္းခ်က္မ်ား ရိွခဲ့မည္ဆိုပါက ၾကားလူကသာ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ဦးေဆာင္မႈကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ကိုင္တြယ္ရန္လိုအပ္သည္ ဟုလည္း ေျပာဆိုသည္။

ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံအေျခစိုက္ ကရင္အေရးေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ဘုန္ေတာ္ႀကီးတပါးက " လိုအပ္ခ်က္ဆိုတာမ်ိဳးက အျပင္ကလူၾကည့္ရင္ ပိုၿပီးထင္သာျမင္သာရိွတတ္တယ္ ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္ အခုၾကားေနျမင္ေနရတဲ့ အေနအထားေတြကိုေတာ့ အားမရတာေတာ့အမွန္ဘဲ ကရင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းေတြ အရင္ကျဖစ္ခဲ့ၾကတဲ့ အေနအထားေတြကို ျပန္လည္သတိမူၾကဘို႔ ဒီလိုကာလမ်ိဳးမွာ အေရးႀကီးတယ္"ဟု မိန္႔ၾကားသည္။

ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး KNU မွ အဆင့္ျမင့္ေခါင္းေဆာင္တဦးက ဗိုလ္ခ်ဳပ္မိုေရွးကို ယမန္ေန႔က တာ၀န္ေပးအပ္သည့္ျဖစ္စဥ္ကို အျခားဒီေကဘီေအ ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕က ေက်နပ္မႈမရိွအေၾကာင္း သိရိွရသည္ဟုလည္း ေျပာဆိုသည္။

ကရင္ျပည္နယ္မွ ျပည္သူလြတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တဦးက "သူတို႔အဖြဲ႔အစည္းအေနနဲ႔ စည္းလံုးညီညြတ္မႈကို အပ်က္ခံမယ္လို႔ေတာ့ မထင္ဘူး ဒါေပမဲ့ လက္ရိွအေနအထားေတြအေပၚမွာေတာ့ ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္ ညီညြတ္မႈကို ဦးစားေပးတည္ေဆာက္ၾက ဘို႔ေတာ့ ေျပာခ်င္ပါတယ္" ဟု ဆိုသည္။

မေလးရွားေရာက္ ကရင္လူငယ္တဦးက " ကိုယ့္ကိုၿဖိဳ ခြဲမယ့္လူေတြက အရံသင္ရိွေနတဲ့အတြက္ ကရင္အဖြဲ႔အစည္းေတြအေနနဲ႔ ညီညြတ္မႈမၿပိဳ ကြဲေအာင္ေတာ့ အထူးသတိရိွရမယ္ အဲလိုမဟုတ္လို႔ကေတာ့ အားလံုးသိၾကတဲံအတိုင္းဘဲ (KNU) လိုမ်ိဳး အဖြဲ႔ႀကီးေတာင္ ကြဲထြက္သြားရေသးတာဘဲ ကရင္ေတြအခ်င္းခ်င္း နားလည္မႈေတြေပးၾကဘို႔ ကရင္အမ်ိဳးသားထုရဲ႕ မ်က္နွာကိုေထာက္ရႈၾကဘို႔ ေျပာခ်င္တယ္ "ဟု ဆိုသည္။

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ပန္းတေနာ္ၿမိဳ ႕မွ ဘုန္ေတာ္ႀကီးတပါးက " ကရင္အမ်ိဳးသားအေရး ေဆာင္ရြက္ေနသူေတြအေနနဲ႔ မိမိကိုယ္မိမိ ဆင္ဦးစီးလိုအၿမဲ သတိရိွရမယ္ ဆင္ဆိုတဲ့သတၱ၀ါဆိုတာက ဆင္ဦးစီးကိုျပန္ၿပီးလုပ္ႀကံဘို႔ တေန႔သံုးႀကိမ္ ႀကံစည္တတ္တယ္ ဆိုေတာ့ ကိုယ့္အမ်ိဳးသားေတြ ကိုယ္က်ိဳးနည္းရမဲ့ အဲျပဳ အမႈေတြကို မလုပ္ေဆာင္မိၾကဘို႔ အေရးႀကီးတယ္ "ဟု မိန္႔ၾကးသည္။

ျပည္တြင္းျပည္ပရိွကရင္မ်ားက စိုးရိမ္ပူပန္သည့္ အခ်က္မ်ားထဲတြင္ ဗဟိုမွထုတ္ပယ္ထားသည့္ ဗိုလ္ဆန္းေအာင္ကို ကလို႔ထူး၀ါး အေျခခ်စစ္ဗ်ဴ ဟာမွ ဗ်ဴ ဟာမႉးဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေက်ာ္သက္က အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ ျပန္ခန္႔လိုက္သည့္ကိစၥႏွင့္ ယမန္ေန႔က ဒုစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ကို ဦးစီးခ်ဳပ္တာ၀န္ လြဲေျပာင္းလိုက္သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ား ပါရိွသည္ဟုလည္း သံုးသပ္ေျပာဆိ္ုၾကသည္။

(DKBA) ဌာနခ်ဳပ္မွ တပ္မႉးႀကီးတဦးက " က်ေနာ္တို႕အဖြဲ႔အစည္းမွာေတာ့ စိုးရိမ္ပူပန္စရာျဖစ္ေလာက္တဲ့ အေနအထားေတြ မရိွပါဘူး " ဟု ကရင္အမ်ိဳးသား(မီဒီယာ)ကို ေျပာသည္။


ပံုစာ - လက္ရိွ (ဒီေကဘီေအ) ထိပ္တန္းတပ္မႉးမ်ား ။ ဗ်ူဟာမႉး ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေစာဘိ ကလို႔ထူးလား အေျခခ်စစ္ဗ်ဴဟာ

ဗ်ဴဟာမႉးေစာဆန္းေအာင္ (ယခင္) ကလို႔ထူးေဘာ အေျခခ်စစ္ဗ်ဴဟာ

 ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာမိုေရွး ဒုတိယစစ္ဥိးစီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာလားပြယ္

 ဗ်ဴဟာမႉး ဗိုလ္မႉးခ်ုပ္ေက်ာ္သက္ ကလို႔ထူး၀ါး အေျခခ်စစ္ဗ်ဴဟာ

No comments: