Tuesday, April 7, 2015

တပ္မေတာ္မူ(၆)ခ်က္ဆိုတာ ဘာလဲU Ravika

၂၀၁၃ ခုမွာ မင္းေအာင္လႈိင္က တပ္မေတာ္မူ(၆)ခ်က္ဆိုၿပီး ေျပာလာပါတယ္။ အခု အႀကိမ္(၇၀)ျပည့္တပ္မေတာ္ေန႕မွာလည္း ဒီမူ(၆)ခ်က္ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္ျဖစ္တယ္လို႕ ဆိုလာျပန္ပါတယ္။

တပ္မေတာ္မူ (၆)ခ်က္ဟာ တိုင္းရင္းသားတို႕အတြက္ အထူးအဆန္းဟုတ္မဟုတ္ပါ။ ျဖတ္ေလးျဖတ္ကေန ျမစ္ဖ်ားခံလာတဲ့ ဖိႏွိပ္ေရးမူမ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိသင့္တယ္။ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ား ေလ့လာထားသင့္ပါတယ္။
စစ္အာဏာရွင္ေဟာင္း ဦးေနဝင္းက ၁၉၆၂ - ခုႏွစ္မွာ အာဏာသိမ္းၿပီး တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ေခ်မႈန္းဖို႕ ျပင္ဆင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီတုန္းက အင္အားအႀကီးဆုံးမွာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီနဲ႕ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံးတို႕ပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ ဒီႏွစ္ဖြဲ႕ကိုပဲ ေခ်မႈန္းခ်င္ခဲ့တာ မဟုတ္ပါဘူး။ အျခားအဖြဲ႔ေတြကိုလည္း နည္းတူ ေခ်မႈန္းေရးနည္းဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ပါတယ္။

ျဖတ္ေလးျဖတ္နည္းဗ်ဴဟာ (ေနဝင္းမူ) (၁၉၆၅ - ၁၉၈၃)
ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက ၁၉၆၅ - ခုႏွစ္ကေန ၁၉၈၃ - ခုႏွစ္အထိ ျဖတ္ေလးျဖတ္နည္းဗ်ဴဟာကို အသုံးခ်ၿပီး တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို နယ္စပ္ေဒသအထိ ေမာင္းထုတ္ႏိုင္ခဲ့တယ္။ အဲဒီျဖတ္ေလးျဖတ္နည္းဗ်ဴဟာမွာ

၁။ ရိကၡာျဖတ္ျခင္း၊
၂။ ဘ႑ာေငြျဖတ္ျခင္း၊
၃။ သတင္းနဲ႕ဆက္သြယ္ေရးျဖတ္ျခင္းနဲ႕
၄။ လူထုနဲ႕ အဆက္အသြယ္ျဖတ္ျခင္း တို႕ ျဖစ္တယ္။
ဒီျဖတ္ေလးျဖတ္ေၾကာင့္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားနဲ႕ ဆက္သြယ္တယ္ဆိုၿပီး တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားကို ေပၚတာဆြဲျခင္း၊ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ေထာင္ခ်ျခင္း၊ မုဒိမ္းက်င့္ျခင္း၊ ညွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သလို ရြာေပါင္းမ်ားစြာကိုလည္း ဖ်က္ဆီးခဲ့ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားက မိမိတို႕ ျပည္သူမ်ားကို ညွာတာေထာက္ထားရတာနဲ႕ တုိက္ပြဲေတြမွာ အသာစီး မရႏိုင္ခဲ့ၾကပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ရပ္ရြာနဲ႕ ေဝးတဲ့ ေတာစြန္ေတာင္ဖ်ားနယ္စပ္ေဒသမ်ားကို ေရႊ႔သြားခဲ့ၾကရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားမွာ ဆိုရွယ္လစ္စီးပြားေရးစနစ္ေၾကာင့္ ကမၻာ့အဆင္းရဲဆုံးႏုိင္ငံဘြဲ႔ကို ရရွိဖို႕ နီးစပ္လာတာနဲ႕အမွ် နယ္စပ္ေတြမွာ ေမွာင္ခိုစီးပြားေရးက အားေကာင္းလာခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေနဝင္း အသုံးျပဳခဲ့တဲ့ ျဖတ္ေလးျဖတ္နည္းဗ်ဴဟာဟာ ေနဝင္းရဲ႔ ဆိုရွယ္လစ္မူဝါဒေၾကာင့္ပဲ မေအာင္မျမင္ ျဖစ္သြားခဲ့ရပါတယ္။

လုိက္နာရန္(၁၀)ခ်က္ေခတ္ (ေစာေမာင္မူ) (၁၉၈၉-၂၀၀၀)
ရွစ္ေလးလုံးအေရးေတာ္ပုံကို ၿဖဳိခြဲၿပီး အာဏာရလာတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔ (နဝတ)ဟာ ရဲရင့္တဲ့ ခ်ဥ္းကပ္နည္းတစ္မ်ဳိးကို သုံးလာပါတယ္။ ျဖတ္ေလးျဖတ္ကို အေရာင္ဆိုးၿပီး အနည္းငယ္ ေလွ်ာ့ေပးသလို လုပ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို အျပဳတ္တုိက္ဖို႕ ဘာပဲေပးရေပးရ ေပးၿပီး တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းၿဖဳိတဲ့နည္းကို က်င့္သုံးလာတယ္။ အပစ္ရပ္ကို အခ်ိန္ဆြဲထားႏိုင္ခဲ့ရင္ ေတာ္လွန္ေရးစိတ္ဓာတ္ ေပ်ာက္ကုန္မယ္လို႕ တြက္ထားၾကပါတယ္။ ျဖတ္(၁၀)ျဖတ္ကို ျဖတ္လို႕ မသုံးေတာ့ဘဲ လုိက္နာရန္ တစ္ဖက္အဖြဲ႔ လုိက္နာရန္ အခ်က္(၁၀)ခ်က္လို႕ ေျပာင္းလဲေခၚေဝၚခဲ့တယ္။

၁။ သတ္မွတ္နယ္ေျမအတြင္းမွာပဲ တပ္ဖြဲ႕ေတြ ေနထိုင္ရမယ္။
၂။ အင္အားတိုးခ်ဲ႕ျခင္းမျပဳရ။
၃။ ဆက္ေၾကး၊ အေကာက္အခြန္မ်ား မေကာက္ခံရ။
၄။ ျပည္သူလူထုထံမွာ ရိကၡာသီးႏွံ ပစၥည္းမ်ား မေကာက္ခံရ။
၅။ ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းမျပဳရ။
၆။ ၿမဳိ႕ေပၚႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားနဲ႕ မဆက္သြယ္ရ။
၇။ မတရားအသင္းအဖြဲ႔မ်ားနဲ႕ မဆက္သြယ္ရ။
၈။ ေထာက္လွမ္းေရးခြင့္ျပဳခ်က္ မယူဘဲ အျခားၿငိမ္းအဖြဲ႔မ်ားနဲ႕ မဆက္သြယ္ရ။
၉။ ၿမဳိ႔မ်ားကို သြားလာရာမွာ လက္နက္၊ ဆက္သြယ္ေရးစက္ မယူရ။
၁၀။ ၿမဳိ႔မ်ားကို သြားလာရာမွာ ေထာက္လွမ္းေရးကို ႀကဳိတင္အေၾကာင္းၾကားရမယ္။
ဒီေတာ့ (၁၀)ခ်က္မွာ ျဖတ္ေလးျဖတ္ပါဝင္ေနသလို နဝတတို႕ သေဘာမက်တဲ့ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ားနဲ႕ အျခားျပည္တြင္းျပည္ပေက်ာင္းသားအင္အားစုမ်ားနဲ႕ပါ အဆက္အသြယ္ျဖတ္ခိုင္းထားေၾကာင္း ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္တယ္။ ၁၉၉၇ - ခုမွာ စစ္အာဏာရွင္တို႕က ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔ (နဝတ)ကေန ႏို္င္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးနဲ႕ ဖြဲ႔ၿဖဳိးေရးေကာင္စီလို႕ ေျပာင္းလဲေခၚေဝၚတဲ့အခါမွာလည္းပဲ ဒီအခ်က္(၁၀)ခ်က္ကိုပဲ ဆက္လက္ၾကည့္သုံးပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ တရားဝင္ျဖစ္ေရးအတြက္ လက္ရွိဖြဲ႔စည္းပုံကို အင္တိုက္အားတိုက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ လမ္းျပေျမပုံ(၇)ဆင့္ကို ဦးစားေပးေနရလို႕ တိုင္းရင္းသားတို႕အေရးမွာ နည္းနည္းေလး လစ္ဟာမႈ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဖြဲ႔စည္းပုံ အတည္ျဖစ္တာနဲ႕ စစ္အစိုးရက ကတိဖ်က္ၿပီး အပစ္ရပ္ပ်က္ျပားမယ္လို႕ အဲဒီတုန္းက ေဟာကိန္းထုတ္ခဲ့ပါတယ္။

သေဘာတူညီခ်က္ (၁၄)ခ်က္ေခတ္ (သန္းေရႊမူ) (၂၀၀၄-၂၀၁၀)
တိုင္္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းေပါင္းမ်ားစြာကို အပစ္ရပ္ေအာင္ စည္း႐ုံးႏိုင္ခဲ့ၿပီး အာဏာပါဝါနဲ႕ ျပည့္စုံလွပါတယ္ဆိုတဲ့ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ခင္ညြန္႕ဟာ ၂၀၀၃ ခုမွာ ျပဳတ္က်သြားခဲ့တယ္။ အပစ္ရပ္ေရးဗိသုကာ ခင္ညြန္႕ ျပဳတ္သြားလို႕ အရင္းက အခ်က္အလက္မ်ားကိုပဲ အနည္းငယ္ ေျပာင္းလဲေစၿပီး လက္နာရန္ဆိုမဲ့အစား သေဘာတူညီခ်က္ဆိုၿပီး လုပ္လုိက္တယ္။

၁။ အစိုးရနဲ႕ ဆန္႕က်င္တဲ့ အဖြဲ႔မ်ားနဲ႕ မဆက္သြယ္ရ။
၂။ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးလမ္းစဥ္ စြန္႕လႊတ္ရမယ္။
၃။ အင္းအားမတိုးခ်ဲ႔ရ၊ လူသစ္မစုရ။
၄။ စစ္သင္တန္းမေပးရ၊ စစ္ေလ့က်င့္မႈ မလုပ္ရ။
၅။ လူ၊ လက္နက္၊ ဖြဲ႔စည္းပုံစာရင္း အေသးစိတ္ေပးရမယ္။
၆။ ဆက္ေၾကး၊ ဘိန္းခြန္မေကာက္ရ။
၇။ အစိုးရကြပ္ကြဲမႈနဲ႕ သြားလာရမယ္။
၈။ သတ္မွတ္နယ္ေျမအျပင္ကို သြားရင္ တပ္ကို သတင္းပို႕ၿပီး လက္နက္မဲ့သြားလာရမယ္။
၉။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားနဲ႕ ကင္းရွင္းစြာ ေနရမယ္။
၁၀။ အစိုးရရဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီမံခန္႕ခြဲေရး၊ တရားစီရင္ေရးအပိုင္းမ်ားမွာ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းမျပဳရ။
၁၁။ နယ္ေျမျဖန္႕က်ဲၿပီး သတ္မွတ္ျခင္းမျပဳဘဲ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးလုပ္လိုတဲ့ ေနရာမ်ားကို သတ္မွတ္ေပးရမယ္။
၁၂။ ေနထိုင္စားေသာက္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္က ကူညီပံ့ပိုးမယ္။
၁၃။ ႏိုင္ငံေတာ္ဦးေဆာင္မႈေအာက္မွာ ေဒသျပည္သူလူထုအက်ဳိးစီးပြား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမယ္။
၁၄။ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႔ မူးယစ္ေဆးတုိက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေထာက္ကူရမယ္။
ဒီ(၁၄)ခ်က္ကို လုိက္နာရမယ္လို႕ မေျပာဘဲ သေဘာတူညီခ်က္လို႕ ေျပာင္းသုံးထားတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီသေဘာတူညီခ်က္မွာ ေတာ္လွန္ေရးဂုဏ္သိကၡာကို ထိပါးေစတဲ့ အခ်က္ေတြ ပါသလို တိုင္္းရင္းသားတို႕အင္အားကို လုံးပါးပါးေအာင္ လုပ္ရာလည္း ေရာက္ပါတယ္။ ဒီလိုအပစ္ရပ္ေရးမူေၾကာင့္ပဲ အင္အား(၈၀၀၀)နီးပါး ရွိခဲ့တဲ့အဖြဲ႔ဟာ အခုအခါ အင္အား(၁၀၀၀)ေတာင္ မရွိေတာ့ပါ။

တပ္မေတာ္မူ(၆)ခ်က္ (မင္းေအာင္လႈိင္မူ) (၂၀၁၃-ယခုထိ)
၂၀၀၈ -ခုမွာ ဖြဲ႔စည္းပုံကို အတည္ျပဳၿပီး ၂၀၁၀ ခုမွာ အတုအပ ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပခဲ့တယ္။ ဒီခ်ဳပ္ကို ေရြးေကာက္ပြဲထဲ ဝင္လို႕ မရေအာင္ ကန္႕သတ္ခဲ့ၿပီး မဲမ်ားကိုလည္း ခိုးယူခဲ့တယ္။ အခု မိမိတို႕ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ အစိုးရဟာ အဲဒီအတုအပေရြးေကာက္ပြဲကေန တက္လာတဲ့အစိုးရတစ္ရပ္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း မေမ့ၾကဖို႕ လိုတယ္။ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားက တြက္ထားတဲ့အတိုင္း ဒီအစိုးရက အပစ္ရပ္ကို ဖ်က္ဆီးပစ္လုိက္တယ္။ ထိုးစစ္မ်ားကို လုပ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ အပစ္ရပ္ေရး ျပန္လုပ္တယ္။ ဒါဟာ အခ်ိန္ဆြဲျခင္းတစ္မ်ဳိးပါပဲ။
အပစ္ရပ္ေဆြးေႏြးလို႕ ေကာင္းလာတာနဲ႕ ကာခ်ဳပ္မင္းေအာင္လႈိင္က တပ္မေတာ္မူ(၆)ခ်က္ဆိုၿပီး ဆိုလာပါတယ္။ အခု အပစ္ရပ္ေရးအတြက္ Single Text တစ္ခု ရခါနီးမွာ ၿငိမ္ေနတဲ့ကရင္နယ္မွာ တုိက္ပြဲသံ ျပန္ၾကားရပါတယ္။ ရွမ္းနဲ႕ ကခ်င္ဘက္မွာ ရာဇသံေတြ ေပးၿပီး ထိုးစစ္ဆင္ႏႊဲျပန္ပါတယ္။ ဒါဟာ ဖိႏွိပ္ေနက်နည္းတစ္နည္းပါပဲ။ ဒီေတာ့ မင္းေအာင္လႈိင္က တပ္မေတာ္မူ (၆)ခ်က္ကို ထုတ္ၿပီး အပစ္ရပ္ခ်င္ရင္ လုိက္နာရမယ္လို႕ ဆိုလာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီမူ (၆)ခ်က္က ဘာမ်ားပါလဲ။

၁။ လူသစ္စုေဆာင္းျခင္း၊ အင္အားတိုးခ်ဲ႔ျခင္းမျပဳရ။
၂။ အခြန္ေကာက္ျခင္းမျပဳရ။
၃။ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ စခန္းအသစ္တည္ျခင္း၊ သြားလာျခင္းမျပဳရ။
၄။ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းမျပဳရ။
၅။ လူသတ္ျခင္းမျပဳရ။
၆။ အစိုးရျပည္သူ႕စစ္တပ္ဖြဲ႔ကို ထိပါးျခင္းမျပဳရ။
ဒီမူ(၆)ခ်က္က အထူးအဆန္းမဟုတ္ပါဘူး။ ေခတ္နဲ႕ မညီေတာ့တဲ့ အရင္က အခ်က္မ်ားကို ျဖဳတ္ၿပီး တိုင္းရင္းသားမ်ားကို လုံးပါးပါးေစမဲ့ အခ်က္မ်ားကိုေတာ့ တိုင္းရင္းသားေတြ မကုန္မခ်င္း ဆက္ထားတဲ့ သေဘာပါ။ ဒီေတာ့ တပ္မေတာ္က တိုင္းရင္းသားတို႕အေပၚ ထားရွိတဲ့ သေဘာထားမွာ အာဏာရွင္ေနဝင္းေခတ္က စၿပီး ဒီကေန႕အထိ မေျပာင္းမလဲ တည္ရွိေနဆဲလို႕ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ နည္းနည္း ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။
နံပါတ္(၁)အခ်က္ဟာ ျဖတ္ေလးျဖတ္ေခတ္က (၄)ခ်က္ေျမာက္၊ ၁၀-ခ်က္ေခတ္က (၂)ခ်က္ေျမာက္၊ (၁၄)ခ်က္ေခတ္က (၃) (၄) (၅)ခ်က္ေျမာက္နဲ႕ အတူတူပဲ ျဖစ္တယ္။
နံပါတ္(၂)အခ်က္ဟာ ၄-ခ်က္ေခတ္က (၂)ခ်က္ေျမာက္၊ ၁၀-ခ်က္ေခတ္က (၃) (၄)ခ်က္ေျမာက္၊ ၁၄-ခ်က္ေခတ္က (၆) (၁၂)ခ်က္ေျမာက္နဲ႕ အတူတူပဲ ျဖစ္တယ္။
နံပါတ္ (၃)အခ်က္ဟာ ၄-ခ်က္ေခတ္က (၃)ခ်က္ေျမာက္၊ ၁၀-ခ်က္ေခတ္က (၁) (၉)ခ်က္ေျမာက္၊ ၁၄-ခ်က္ေခတ္က (၇) (၈) (၁၁)ခ်က္ေျမာက္နဲ႕ အတူတူပဲ ျဖစ္တယ္။
နံပါတ္ (၄)အခ်က္ဟာ ၁၀-ခ်က္ေခတ္က (၅)ခ်က္ေျမာက္၊ ၁၄-ခ်က္ေခတ္က (၁၀)ခ်က္ေျမာက္နဲ႕ အတူတူပဲ ျဖစ္တယ္။
နံပါတ္ (၅)အခ်က္ဟာ ၁၄-ခ်က္ေခတ္က (၂)ခ်က္ေျမာက္နဲ႕ အတူတူပဲ ျဖစ္တယ္။
နံပါတ္ (၆)အခ်က္ဟာ ၁၀-ခ်က္တုန္းက (၆) (၇) (၈)ခ်က္ေျမာက္၊ ၁၄-ခ်က္တုန္းက (၁) (၉) (၁၃) (၁၄)ခ်က္ေျမာက္နဲ႕ အတူတူပဲ ျဖစ္တယ္။

တပ္မေတာ္မူ (၆)ခ်က္ကို ဘယ္သူက လက္မခံတာလဲ
တပ္မေတာ္မူ (၆)ခ်က္ကို တိုင္းရင္းသားတို႕က လက္မခံတာ မဟုတ္ဘူး` တပ္မေတာ္ကိုယ္တိုင္က လုိက္နာဖို႕ သေဘာမတူျခင္းျဖစ္တယ္။ သေဘာတူညီခ်က္ဆိုတာ ႏွစ္ဖက္စလုံး လုိက္နာရမွာ ျဖစ္တယ္။ တိုင္းရင္းသားတို႕က ႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးႏိုင္ေရး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႕ ဒီမူေတြနဲ႕ ႏွစ္ေပါင္း(၂၀)ေက်ာ္ လုိက္နာခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကဘက္က လုိက္နာခဲ့ျခင္းမရွိဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က စစ္ေရးအရ အင္အားသာခဲ့တယ္။ တိုင္းရင္းသားတို႕ဘက္ကေတာ့ တန္းတူေရးကို မေျပာနဲ႕ဦး။ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးဖို႕ အခုမွ အနံ႕ရႏိုင္ခဲ့တာပါ။ ဒီတစ္ခါမွာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြနဲ႕ အခ်ိန္ဆြဲဖို႕ အစီအစဥ္ ရွိေနမွာပါ။ အပစ္ရပ္ႏိုင္တာ ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ တပ္မေတာ္မူ (၆)ခ်က္ကိုေတာ့ သတိထားရပါ့မယ္။ အပစ္ရပ္သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို မသိရမခ်င္းေတာ့ စိုးရိမ္မကင္းျဖစ္မႈေတြ ရွိေနမွာပါ။

အတိတ္က သင္ခန္းစာကို ရယူၿပီး တပ္မေတာ္က ခ်မွတ္တဲ့မူကို တပ္မေတာ္ကိုယ္တိုင္ လုိက္နာဖို႕ လုိအပ္တယ္လို႕ တိုင္းရင္းသားတို႕က ယုံၾကည္ၾကပါတယ္။ တပ္မေတာ္က လုိက္နာဖို႕ ဝန္ေလးေနခဲ့ရင္ အျခားအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခုကိုလည္း လုိက္နာေစလို႕ မသင့္ေတာ္ပါဘူး။ ဒီေလာက္ဆို တပ္မေတာ္မူ (၆)ခ်က္နဲ႕ တိုင္းရင္းသားတို႕အေပၚ တပ္မေတာ္ရဲ့ သေဘာထားအမွန္ကို ျပည္သူတို႕ သိရွိနားလည္ၾကေလာက္ပါၿပီ။ အခု ကာခ်ဳပ္မင္းေအာင္လႈိင္က ျပည္သူ႕စစ္နည္းဗ်ဴဟာကိုပါ ထည့္ေျပာလာေတာ့ ေနဝင္းရဲ႕ ျဖတ္ေလးျဖတ္ေခတ္နဲ႕ တစ္ပုံစံထဲ ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာ သိထားၾကရမွာ ျဖစ္တယ္။

မွတ္ခ်က္-ဒီေဆာင္းပါးကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလမွာ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီျဖစ္တယ္။ အခု အပစ္ရပ္ၾကေတာ့မဲ့အခ်ိန္မွာ မင္းေအာင္လႈိင္က တပ္မေတာ္မူ(၆)ခ်က္ကို ျပန္ေျပာလာလို႕ ဒီေဆာင္းပါးကို ျပန္တင္ျပျခင္းျဖစ္တယ္။

No comments: