Monday, April 20, 2015

ကမာၻ႕ပညာရွင္ေတြေတာင္ဘူးလက္ဆီကလာ သင္ၾကရမလိုပဲ

ဒီအေတြးအေခၚေလာက္နဲ႕လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ေနတာ
တိုင္းျပည္မွာဖြတ္တက္တယ္ပဲေျပာရမယ္....
တိုင္းျပည္တိုးတက္တာမတိုးတက္တာေခ်ာင္းသာနည္းနဲ႕
တြက္တာကမာၻ႕ပညာရွင္ေတြေတာင္ဘူးလက္ဆီကလာ
သင္ၾကရမလိုပဲ....

No comments: