Tuesday, April 7, 2015

ႏို႕ေသာက္ ေနာက္သို႕၊ ထီးေပ်ာက္ ေထာက္ၿပီး၊ အပစ္ရပ္ အျပတ္ရစ္U Ravika

လက္ရွိတေဘာင္အရ အစိုးရက ေနာက္သို႕ ေထာက္ၿပီး အျပတ္ရစ္ဖို႕ ညစ္ေလၿပီ။ အခ်က္အလက္နဲ႕တကြ ရွင္္းျပပါ့မယ္။ နို႕ေသာက္ပါလို႕ သိန္းစိန္က နိမိတ္ျပကတည္းက ေနာက္သို႕ ျပန္ေရာက္သြားခဲ့ရတယ္။ ေရွ႕မတိုးႏိုင္ေတာ့ပါ။ တစ္ဖန္ ထီးေပ်ာက္တဲ့ပုံကို တင္ၿပီး သိန္းစိန္နဲ႕ မင္းေအာင္လႈိင္တို႕က သြားေလသူႀကီးရဲ႕ မ်က္ႏွာကို ျပန္ေထာက္ခဲ့ရတယ္။ အခု အပစ္ရပ္ဖို႕ကိစၥ လုံးပမ္းေနၾကတယ္။ KNU ဥကၠ႒မူတူေစးဖိုးနဲ႕ EBO ပဲ့ကိုင္ရွင္ ဟန္ေယာင္ေဝေတာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နားေရာက္ခဲ့ၿပီ။ မိမိတို႕ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာကေတာ့ RCSS, KNU, & NLD တို႕ ပူးေပါင္းၿပီး မင္းေအာင္လႈိင္ကို ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေအာင္ လုပ္ႏုိင္မလားဆိုတာပဲျဖစ္တယ္။

(၁) မူမမွန္တဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြ

သမၼတသိန္းစိန္နဲ႕ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႕က အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို အလည္အပတ္ေရာက္လာတဲ့ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာ ျမန္မာျပည္သူမ်ားနဲ႕ တကမၻာလုံးက ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားရွိခဲ့တယ္။ ဓာတ္ျပားေဟာင္းကို ျပန္ဖြင့္ရရင္ သမၼတသိန္းစိန္ကိုေတာင္ Champion of reform လို႕ ဘြဲ႕တံဆိပ္ေပးခဲ့ၾကတယ္။ အခု (၅)ႏွစ္အတြင္းမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးခ်ိန္ပီယံဆိုတဲ့ စကားလုံးကို မၾကးရေတာ့ပါ။ ဒါဟာ ဘာေၾကာင့္ပါလဲ။
အာဏာရွင္အေတာ္မ်ားမ်ားက စစ္မွန္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ genene political reform ကို အမွန္တကယ္ မလုပ္ဘဲ ႏိုင္ငံေရးအရ ေျဖေလွ်ာ့မႈအခ်ဳိ႕ (political liberalizations) ကို အသုံးခ်ၿပီး အာဏာရွင္စနစ္ကို ကယ္တင္ေလ့ရွိတယ္။ ဒါကို regime survival kits လို႕ မိမိအမည္ေပးမယ္။ အခု ျမန္မာအစိုးရလုပ္ပုံကိုင္ပုံကို ၾကည့္ရင္ အရင္က စစ္တပ္အရာရွိေဟာင္းေတြက ေဘာင္းဘီခြၽတ္ၿပီး အရပ္သားအစိုးရဟန္ေဆာင္ကာ စစ္အာဏာရွင္ကယ္တင္ေရးမဟာဗ်ဴဟာကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနျခင္းမွ်သာ ျဖစ္တယ္။ ဒါကို Regime-driven survival strategy လို႕ မိမိေျပာမယ္။

၂၀၀၇-ခုႏွစ္ ေရႊဝါေရာင္ကိစၥ ျဖစ္ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ အာရပ္ေႏြဦးဒီမုိကေရစီအေရးေတာ္ပုံေတြ ဆက္တုိက္ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္တို႕ဟာ ဒီအတိုင္း ဆက္သြားလို႕ မရေတာ့ဘူးလို႕ သိရွိလာၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကယ္တင္ေရးစီမံကိန္းကို စတင္ခဲ့တယ္။ ၂၀၀၈-ခုႏွစ္မွာ အမ်ဳိးသားညီလာခံကို လက္စသတ္ခဲ့ေပးခဲ့တယ္။ ၂၀၁၀-ခုႏွစ္မွာ မတရားတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပေပးခဲ့ၾကတယ္။ NLD ပါတီကို မွတ္ပုံတင္ေစခဲ့တယ္။ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ႏိုင္ေအာင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဥပေဒအခ်ဳိ႕ကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးခဲ့တယ္။ လႊတ္ေတာ္ကို ဝင္ေရာက္ေအာင္ ဆဲြေဆာင္ႏိုင္ခဲ့တယ္။ ဒါေတြဟာ ႏိုင္ငံေရးအရ ေျဖေလွ်ာ႕ေပးျခင္း Political Liberalization လို႕ ေခၚပါတယ္။ လာမဲ့ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကိုလည္း လုပ္ေပးပါလိမ့္မယ္။

ဒါေပမဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲက လြတ္လပ္႐ုံပဲဆိုရင္ ဒါဟာ ဒီမုိကေရစီမဟုတ္ေသးဘူး။ တရားမွ်တဖို႕လည္း လိုပါ့မယ္။ စစ္အာဏာရွင္တို႕ဟာ ေရြးေကာက္ပြဲကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ က်င္းပေပးႏိုင္ပါ့မယ္။ ဒါဟာ ႏုိင္ငံေရးအရ ေျဖေလွ်ာ့ေပးတဲ့အဆင့္ပဲ ရွိၿပီး ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္္းလဲေရးမဟုတ္ေသးလို႕ ျဖစ္တယ္။ ဒါကို ခြင့္ျပဳျခင္းျဖင့္ သူတို႕ရဲ႕ အာဏာစက္ကို ၿခိမ္းေျခာက္မႈ မရွိပါဘူး။ ဒါကို လြတ္လပ္တဲ့ ေရြးေကာက္္ပြဲကို ခြင့္ျပဳျခင္းအားျဖင့္ ျပည္သူလူထုကို ထုံေဆးထိုးထားႏိုင္မယ္၊ အျခားႏိုင္ငံေရးအၾကပ္အတည္း၊ လူမႈေရးအၾကပ္အတည္းေတြနဲ႕ စီးပြားေရးအၾကပ္အတည္းေတြကို အာ႐ုံလႊဲရာေရာက္ေစႏိုင္ပါတယ္။ အနည္းဆုံး အမွန္တကယ္ အာဏာရွိတဲ့ စစ္တပ္ကို ေမ့ေမ့ေလွ်ာ့ေလွ်ာ့ ျဖစ္သြားေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

(၂) ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုတာ ဘာလဲ

ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး (Political reform) ဆိုတာ ႏိုင္ငံေရးအကူးအေျပာင္းကာလ (Political transition) မွာ အင္မတန္ အေရးပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို လုပ္ၾကမယ္ဆိုရင္ ဒီမုိကေရစီနည္းက်ေအာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမယ္လို႕ မိမိတို႕ သိထားပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီနည္းက်ေအာင္ ေျပာင္းလဲရမယ္လို႕ ေျပာရင္လည္း ဒီမုိကေရစီအႏွစ္သာရ မရွိတဲ့ လက္ရွိ ၂၀၀၈ -ခုဖြဲ႕စည္းပုံကို မျဖစ္မေန ျပင္ရမယ္ဆိုတာ ေသခ်ာပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုတာ အတုိက္အခံေတြက စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ေျပာင္းလဲလက္ခံလုိက္တာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ ေျပာစရာမလိုပါဘူး။

အခု သမၼတသိန္းစိန္နဲ႕ မင္းေအာင္လႈိင္တို႕က ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဖို႕ အလားအလာမရွိပုံကို ကိုယ္စီေျပာသြားၾကပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ သတင္းစာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကို ျပန္ခ်ဳပ္ကိုင္ထားတာတို႕၊ ဆႏၵျပသူမ်ားကို အင္အားသုံးၿဖဳိခြဲတာတို႕၊ လယ္သိမ္းေျမသိမ္းျပႆနာကို မေျဖရွင္းဘဲ ဆႏၵျပသူမ်ားကို ျပန္ၿပီးေတာ့့ တရားစြဲတာတို႕၊ ဥပေဒမဲ့လုပ္ရပ္မ်ားကို ဥပေဒေၾကာင္းနဲ႕ ညီတယ္လို႕ ေျပာလာတာတို႕ဟာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အလားအလာ မေကာင္းလွပါဘူး။ စီးပြားေရးေျဖေလွ်ာ့ေပးတာတို႕ေတာင္ မ်ားမ်ားစားစား မရွိေသးပါဘူး။ ေနရာတိုင္းမွာ အစိုးရ၊ စစ္တပ္နဲ႕ ခရိုနီတို႕ကပဲ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ထားတာ ျဖစ္တယ္။ ဒါဟာ ေနာက္တစ္ဆင့္ျဖစ္တဲ့ Democratization ဒီမိုကေရစီမႈျပဳျခင္းကို အိပ္မက္ေတာင္ မက္လို႕ မရတဲ့အေနအထားပါ။ ဖြဲ႕စည္းပုံေတာင္ မျပင္ရေသးဘဲ ဒီမုိကေရစီမႈျပဳလို႕ ဘယ္ျဖစ္မလဲ။

Democratization ဆိုရင္ လူထုက အစိုးရအေပၚ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ ရွိတယ္။ အခုအစိုးရက အာဏာရွင္ဆန္တဲ့အစိုးရ (Autoritarians) အဆင့္ထက္ ပိုပါတယ္။ အာဏာရွင္ဆန္တဲ့ ဝါဒမွာေတာင္ ဒီမုိကေရစီမႈကို ျပဳလို႕မရပါဘူး။ ဒီမုိကေရစီ ရွင္သန္လို႕ မရပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူေတြကို နည္းနည္းေလးေတာင္ စုေဝးခြင့္ မေပးႏိုင္တာ ျဖစ္တယ္။ ျပည္သူေတြက အစိုးရကို နည္းနည္းေလး ဖိအားေပးလာတာနဲ႕ စစ္တပ္၊ အစိုးရနဲ႕ စစ္ေလာ္ဘီ စာနယ္ဇင္းတို႕က တရားဥပေဒစိုးမုိးေရးအေၾကာင္းကို တသြင္သြင္ေျပာၿပီး တာဝန္လက္ပတ္နဲ႕ စြမ္းအားရွင္ေတြကို ႐ုိက္ခိုင္းေတာ့တာပဲျဖစ္တယ္။ အဆိုးဆုံးက ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္တို႕ဟာ ယာကူဇာဂိုဏ္းဝင္ဆန္ဆန္ အၾကမ္းဖက္ေနၾကျခင္းပဲ ျဖစ္တယ္။ ဒီအေေျခအေနမွာ ဒီမုိကေရစီမႈကို ဘယ္လိုျပဳႏိုင္မွာလဲ။ စိတ္ကူးယဥ္ေနတဲ့အဆင့္ထက္ မေက်ာ္ပါဘူး။

၃။ အာဏာရွင္စနစ္လည္း အနိစၥတရားပဲ

၂၀၁၅-ခုႏွစ္အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ နီးကပ္လာတာနဲ႕အမွ် စစ္တပ္က ဘာေၾကာင့္ ထိုးစစ္ကို အႀကီးအက်ယ္ ဆင္ႏႊဲလာပါသလဲ။ ဒါက ေမးခြန္းတစ္ခုပါ။ ေနာက္ၿပီး ဘာေၾကာင့္ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ စိပ္လာပါသလဲ။ ဒါလည္္း ေမးခြန္းတစ္ခုပါ။ ဘာေၾကာင့္ ၆-ပြင့္ဆိုင္နဲ႕ ဝမ္းခ်ဖို႕ စိတ္ကူးလာပါသလဲ။ ဒါလည္း ေမးခြန္းတစ္ခုပါ။ ေနာက္ၿပီး ျပည္နယ္နဲ႕တိုင္းဆိုင္ရာဇယားကြက္ေတြကို ဘာေၾကာင့္ ေျဖေလ်ာ့ေပးပါသလဲ။ ဒါလည္း ေမးခြန္းတစ္ခုပါ။ ဇယားကြက္အခ်ဳိ႕ကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္းမွာ တိုင္းရင္းသားမ်ားကို တံခါးဖြင့္ေပးတာမဟုတ္ဘဲ NLD ကို လႊတ္ေတာ္က်ဳံးသို႕ သြင္းခဲ့သလို KNU/RCSS စတဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းအခ်ဳိ႕ကို က်ဳံးသြင္းဖို႕ ျဖစ္တယ္။

မိမိတို႕ေတြ႕ျမင္လိုတာကေတာ့ ဖြဲ႕စည္းပုံကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ျပင္ပါ။ ဖြဲ႕စည္းပုံကို ဒီမုိကေရစီနည္းက်က်၊ ဖက္ဒရယ္နည္းက်က် ျပင္ခဲ့ရင္ေတာင္ ဒီမုိကေရစီမႈျပဳဖို႕ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာပါအုံးမယ္။ အခုက်ေတာ့ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဖို႕ကို ေဆြးေႏြးပြဲနဲ႕ အခ်ိန္ဆြဲေနပါတယ္။ ဒါဟာ အစိုးရရဲ႕ မ႐ိုးသားမႈ ျဖစ္တယ္။ ဒီလိုမရိုးသားမႈေတြေၾကာင့္ပဲ အစိုးရအေပၚမွာ ဖိအားေတြ အမ်ားႀကီး ျဖစ္ေစပါတယ္။ အဲဒီဖိအားေတြကို ေလွ်ာ့ပါးေစဖို႕နဲ႕ ျပည္သူတို႕ကို အာ႐ုံေျပာင္းဖို႕ ၾကံမိၾကံရာ ၾကံေနက်အတိုင္း တိုင္းရင္းသားေတြကို ထိုးစစ္ဆင္တယ္၊ ေက်ာင္းသားေတြကို ဖိႏွိပ္ျပတယ္၊ ေတာင္သူလယ္သမားေတြကို ဖမ္းျပတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေတာ့ သမၼတသိန္းစိန္ကို ရိုးသားဖို႕ သြယ္ဝုိက္တဲ့နည္းနဲ႕ ေျပာသြားပါတယ္။ စင္ကာပူနဲ႕ လုပ္တဲ့ အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုမွာပါ။ လီကြမ္ယုနဲ႕ သူရဲ႕ ရိုးသားမႈနဲ႕ အရည္အခ်င္းရွိမႈေတြေၾကာင့္ပဲ စင္ကာပူကုိ ဂုဏ္ေရာင္ေတာက္ေစခဲ့တယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။ စင္ကာပူဝန္ႀကီးခ်ဳပ္႐ုံးမွတ္တမ္းစာအုပ္ရွိ သမၼတသိန္းစိန္ပုံေအာက္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္စကားကို ေဖာ္ျပျခင္းျဖင့္ အဓိပၸါယ္ေပါင္းေျမာက္ျမားစြာ ထြက္ရွိေစပါတယ္။

စစ္အုပ္စုေတြ မသိတာ တစ္ခု ရွိတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လို ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ကို နွစ္ခါ မရႏုိင္ဘူးဆိုတာပဲျဖစ္တယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေၾကာင့္ ဒီျပည္ေထာင္စုက ေဘာ့စနီးယား-ဟာဇီဂိုင္းဗီနား ျဖစ္လာမွာမဟုတ္ဘဲ ေဒၚစုမရွိလို႕ သိန္းစိန္လိုလူေၾကာင့္ပဲ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုၿပဳိကြဲသလို ၿပဳိကြဲေစမွာ မုခ်ပါပဲ။ ေဂါဘာေခ်ာ့(ပ္)ရဲ႕ျဖစ္အင္ကို ျပန္ၾကည့္ပါ။ Mikhail Gorbachev က အခုစစ္အုပ္စုလိုပဲ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ကို ေပါင္ဒါသၿပီး ရုရွားျပည္သူေတြကုိ ႏိုင္ငံေရးေျဖေလွ်ာ့မႈေတြ လုပ္ဖူးပါတယ္။ သူရဲ႕ Glasnot Reform ဟာ အခုျမန္မာအစိုးရလုပ္ေနတဲ့ Political Liberalization နဲ႕ အားလုံးနီးပါး ဆင္တူေနပါတယ္။ ဓားစာခံရွာလိုတဲ့အခါတိုင္း တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႕ ေက်ာင္းသားေတြကို သြားသြားၿပီး ရန္သြားမစနဲ႕ဗ်။ အခု ရခိုင္က ရခိုင္ျပည္မွာ စစ္မ်က္ႏွာဖြင့္လာႏိုင္သလို ဘက္ေပါင္းစုံႏိုင္ငံေရးအံတုမႈနဲ႕လည္း ရင္ဆိုင္ရႏိုင္ပါတယ္။ အနိစၥတရားထဲမွာ အာဏာရွင္စနစ္လည္း ပါဝင္ပါတယ္။ မၿမဲပါဘူး။ ႏိုင္ငံေရးမ်က္လွည့္ျပရမဲ့အခ်ိန္ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ အလုံးစုံမပ်က္ေသးခင္ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္နဲ႕ အာဏာလႊဲေပးဖို႕ လိုပါ့မယ္။

No comments: