Friday, April 10, 2015

(၆) ပြင့္ဆိုင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ

ေနျပည္ေတာ္ သမၼတအိမ္ေတာ္တြင္ ဧၿပီလ (၁၀) ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ (၂) နာရီခန္႔က စတင္ခဲ့သည့္ (၆) ပြင့္ဆိုင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲျမင္ကြင္း

No comments: