Tuesday, April 7, 2015

ျမန္မာသမၼတသိန္းစိန္ပုံေအာက္က မွတ္ခ်က္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္စကား ေဖာ္ျပU Ravika
ပညာရွိစကား

"ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ႏိုင္ႏိုင္နင္းနင္း အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္မွာမဟုတ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ေဘာ့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဘိုင္းနားလို တစ္စစီ ၿပဳိကြဲသြားလိမ့္မယ္၊ ဒါေၾကာင့္ သူမဟာ ႏိုင္ငံေရးသေကၤတတစ္ခုအေနနဲ႕သာ ေနသင့္တယ္" (လီကြမ္ယူ-၁၉၉၆)

"" စင္ကာပူက ႏိုင္ငံ ငယ္ေလးျဖစ္ေပမယ့္ လြတ္လပ္တဲ့ အမွီအခိုကင္းတဲ့ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေအာင္ လီကြမ္ယုက စြမ္းေဆာင္ခဲ့တယ္ ၊ ဘာသယံဇာတမွ ေျပာပေလာက္ေအာင္ကို မရွိေသာ္ျငားလည္း ၊ လီကြမ္ယု က ႐ိုးသားၿပီး အရည္အခ်င္းျပည့္ဝတဲ့ ေခါင္းေဆာင္တေယာက္ ဟာ တိုင္းျပည္ရဲ႕ဂုဏ္သိကၡာ ကို ျမင့္တင္ႏိုင္တယ္ ဆိုတာ သက္ေသျပခဲ့ပါတယ္ ။" (ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ -၂၀၁၅)

အေပၚက စကား(၂)ခုကို ႏႈိင္းၾကည့္ပါ။ မစၥလီစကားဟာ စစ္ေခြးေတြရဲ႕ လက္သုံးစကားပါ။ မစၥတာလီကလည္း တကယ္ေျပာခဲ့တာပါ။ မစၥတာလီက ေဒၚစုကိုပဲ မွတ္ခ်က္စကားျပဳခဲ့တာ မဟုတ္ပါဘူး။ စစ္တပ္အရာရွိေတြနဲ႕ စကားေျပာရတာဟာ လူေသေတြနဲ႕ စကားေျပာရသလိုပါပဲလို႕ မွတ္ခ်က္ျပဳဖူးသူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ မစၥတာလီဆုံးေတာ့ ဟိုက အင္တာဗ်ဴးလုပ္တယ္။ သမၼတသိန္းစိန္ကို အင္တာဗ်ဴးလုပ္ခဲ့ေလသလား မသိရပါ။ ေဒၚစုကိုေတာ့ အင္တာဗ်ဴးလုပ္သြားခဲ့ပါတယ္။ ေဒၚစုလက္တန္းေျပာသြားတဲ့ စကားကို ဖတ္ၾကည့္ပါ။ သူ႕မွာ အဃာတဆိုတာ မရွိဘူး။ နာေရးတစ္ခုမွာ ဘာကို ေျပာရမလဲ သိတယ္။ အေကာင္းနဲ႕အဆိုးမွာ အေကာင္းကိုပဲ ေရြးေျပာတယ္။ ေဒၚစုမွတ္ခ်က္ကို မစၥတာလီ ၾကားေစခ်င္တယ္။ ဒါေပမဲ့ သူ ၾကားဖို႕ မထုိက္တန္ေတာ့ပါဘူး။

ဟိုက နားေရးသြားတက္တဲ့ ႏိုင္ငံတကာေခါင္းေဆာင္ေတြကို ပုံနဲ႕ ေဖာ္ျပေပးပါတယ္။ ျမန္မာသမၼတသိန္းစိန္လည္း မစၥတာလီရဲ႕ နာေရးကို တက္ေရာက္ခဲ့တာမို႕ သူ႕ပုံကိုလည္း ေဖာ္ျပထားတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူ႕ပုံေအာက္က မွတ္ခ်က္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္စကား ျဖစ္ေနတယ္။ quotation က မွားခဲ့ဟန္မတူပါ။ တမင္တကာ ထည့္ခဲ့တယ္လို႕ ယူဆမိပါတယ္။ စင္ကာပူႏိုင္ငံက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္စကားကို သမၼတသိန္္းစိန္ပုံေအာက္မွာ ထည့္လုိက္ျခင္းျဖင့္ "သမၼတသိန္းစိန္ကို ႐ိုးသားပါ"လို႕ ေျပာသလို ျဖစ္ေနပါတယ္။

အနည္းဆုံးတစ္ခုေတာ့ ရွိတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံကို သံလက္သီးနဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္မွ ရမယ္လို႕ မစၥတာလီ ယူဆခဲ့ပါတယ္။ မစၥတာလီရည္ၫြန္းတဲ့ စစ္တပ္ကေန လူပ်ံေတာ္ျဖစ္လာတဲ့ သမၼတသိန္းစိန္ပုံေအာက္မွာ ေဒၚစုစကားကို တည့္ဖို႕ စင္ကာပူဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရုံးက ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္းမွာ မစၥတာလီစကားဟာ မွားယြင္းခဲ့ေၾကာင္း သက္ေသတစ္ခု ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ မစၥတာလီရဲ႕ သုံးသပ္ခ်က္ဟာ ၁၉၉၆-ခုႏွစ္က ျဖစ္တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက တိုင္းရင္းသားေတြအေတာ္မ်ားမ်ားက အစိုးရနဲ႕ အပစ္ရပ္ၿပီး ၿငိမ္းအဖြဲ႕ေတြ ျဖစ္ေနခဲ့ၾကတာပါ။ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္းကလည္း ဘယ္တုန္းကမွ ညီၫြတ္လွတယ္ရယ္လို႕ မရွိပါဘူး။ အခုလည္း သိပ္ညီၫြတ္လွတာ မဟုတ္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ မစၥတာလီက ဒီတိုင္းရင္းသားေတြကို သံလက္သီးနဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္မွ ျဖစ္မယ္၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မရွိရင္ တဗုိလ္တမင္း ေထာင္လာမွာမုခ်ပါပဲလို႕ ႐ႈျမင္ခဲ့တာ ျဖစ္တယ္။ အခု UNFC အဖြဲ႕ဝင္ေတြ နဲ႕ UNFC အဖြဲ႕ဝင္မဟုတ္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြက အစိုးရကို ဖိအားေပးရမဲ့အစား အခ်င္းခ်င္းပဲ ဖ္ိအားေတြ ေပးေနတာကိုလည္း ေလ့လာေတြ႕ရွိႏိုင္ပါတယ္။ ဒီတိုင္းရင္းသားေတြနဲ႕ အတုိက္အခံေတြအားလုံးဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေနာက္မွာ မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္ေပးၾကမလားဆိုတာ သံသယျဖစ္စရာပါပဲ။

ဒါေၾကာင့္ မစၥတာလီရဲ႕ စကားကို သတိေပးေခါင္းေလာင္းသံအျဖစ္ အသုံးခ်ၿပီး ေဒၚစုစကားကို အလင္းတန္းတစ္ခုအျဖစ္ မွတ္ယူရမွာ ျဖစ္တယ္။ တိုင္းရင္းသားအားလုံး စည္းလုံးညီၫြတ္ၾကဖို႕ အခ်ိန္တန္ပါၿပီ။ အတုိက္အခံေတြအားလုံး စုစည္းညီၫြတ္ၾကဖို႕လည္း အခ်ိန္တန္ပါၿပီ။ တိုင္းရင္းသားအားလုံးနဲ႕ အတုိက္အခံေတြအားလုံး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေနာက္မွာ ရပ္တည္ေပးၾကဖို႕ လိုပါၿပီ။

ဓာတ္ပုံကိုေတာ့ ကိုလိုလြင္ (ဗမာ့သားေကာင္း)ကေန ယူသုံးတယ္။

No comments: