Wednesday, July 1, 2015

ေမာင္ေအးေၾကာင့္ အေကာင္အထည္ မေပၚခဲ့ေသာ အတိုင္ပင္ခံ ေကာင္စီ

ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေမာင္ေအးေၾကာင့္ အေကာင္အထည္ မေပၚခဲ့ေသာ
အတိုင္ပင္ခံ ေကာင္စီ (သို႔) ႀကိဳးလြတ္သြားေသာ ႐ုပ္ေသးဆရာ ။
===================================================
လက္ေစာင္းထက္

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒအရ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ၏ အခန္းက႑
မပါေတာ့သလို ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေမာင္ေအး၏ အခန္းက႑လည္း မပါေတာ့
သျဖင့္ ျပည္သူမ်ားေရာ ျပည္တြင္း ျပည္ပမွ ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသူမ်ားကပါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး
သန္းေရႊ တစ္ေယာက္ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေမာင္ေအးကို အပါ ဆြဲေခၚၿပီး ႏိုင္ငံေရး
ေလာကထဲမွ ထြက္ခြာသြားၿပီဟု ယံုၾကည္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အျဖစ္မွန္မွာ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေမာင္ေအးေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊသည္ ေနာက္ကြယ္မွ
အာဏာကို ဆက္လက္ခ်ဳပ္ကိုင္မည့္ အစီအစဥ္ ပ်က္ျပားခဲ့ရသည္ကိုမူ သိရွိသူ
နည္းေပလိမ့္မည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႐ံုးအမွတ္ ၃၇ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း ၀န္ႀကီး႐ံုး သြားရာလမ္းအနီး လမ္းေထာင့္တြင္ ေဆာက္ထားေသာ ေျမေအာက္ ကားရပ္နားကြင္းမ်ားပါ ပါသည့္
အေဆာက္အဦ တစ္ခုက မေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ ဇာတ္ကြက္ တစ္ခုအတြက္ သက္ေသ
ပင္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ အၿပီးတြင္ တက္လာမည့္ ႀကံ႕ခိုင္ေရး အစိုးရ အဖြဲ႕ကို ေနာက္ကြယ္မွ ဆက္လက္ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ထိုအေဆာက္အဦကို ေဆာက္ခဲ့ျခင္း
ၿဖစ္သည္။ ဇာတ္ၫႊန္းအတိုင္း အေကာင္အထည္ ေပၚခဲ့ပါက အစိုးရ ဖြဲ႕ၿပီးသည္ႏွင့္
သမၼတ၏ အခြင့္အာဏာျဖင့္ အတိုင္ပင္ခံ ေကာင္စီကို ဖြဲ႕ခဲ့ေပလိမ့္မည္။ ထို႐ံုးတြင္
သမၼတ အတိုင္ပင္ခံ ေကာင္စီဟူေသာ ဆိုင္းဘုတ္တစ္ခုက ယခုအခ်ိန္အထိ
ခန္႔ညားထယ္၀ါစြာ ရွိေနေပလိမ့္မည္။ ဇာတ္ၫႊန္း လြဲမွားခဲ့သျဖင့္ ထိုအတိုင္ပင္ခံ
ေကာင္စီအစား သမၼတ အႀကံေပးအဖြဲ႕သာ ဖြဲ႕စည္းလိုက္ရၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး
သန္းေရႊတစ္ေယာက္ စာဖတ္သူႀကီး ဘ၀ ေရာက္ခဲ့ရသည္။ သမၼတ၏ ေနာက္ကြယ္
မွ သူ၏တိုင္းျပည္ကို ဆက္လက္ ႀကိဳးကိုင္ရန္ ႀကံစည္ထားမႈလည္း လူမသိသူမသိ ဇာတ္သိမ္းခဲ့ရသည္။ အဆိုပါ အေဆာက္အဦမွာလည္း အေစာင့္အေရွာက္ အနည္း
ငယ္ျဖင့္ တံခါးပိတ္ထားရေသာ မည္သူမွ မသံုးသည့္ (မသံုးရဲသည့္) အေဆာက္အဦ
ဘ၀ ေရာက္ခဲ့ရသည္။

အခ်ိန္ယူ ေရးဆြဲထားေသာ ဇာတ္ၫႊန္းကို ဖ်က္ခဲ့သူမွာ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး
ေမာင္ေအးျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္တြင္ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ကို
တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ စိုး၀င္းကို ဒုတိယ တပ္မေတာ္
ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ခန္႔အပ္ကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊႏွင့္ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴး ႀကီးေမာင္ေအးတို႔ တပ္မေတာ္မွ အနားယူသည့္ စစ္ရာထူးခန္႔ခ်ဳပ္႐ံုး၏ အထူးအမိန္႔ ထြက္သည့္ေန႔တြင္ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေမာင္ေအးသည္ သူ႔၏အေစာင့္အေရွာက္
အားလံုးကို သက္ဆိုင္ရာ တပ္အသီးသီးသို႔ ျပန္လႊတ္လိုက္သည္။ ထို႔အျပင္ ေနာက္
တစ္ေန႔တြင္ အိမ္ေတာ္ပါ လူယံုမ်ားကိုလည္း သူေမြးထားေသာ ႏြားမ်ားအပါအ၀င္ ပစၥည္းမ်ားကို ေ၀ျခမ္းေပးၿပီး လိုရာသြားခြင့္ျပဳလိုက္သည္ တတိယေန႔တြင္
ဦးေမာင္ေအးသည္ ကန္႔ဘလူရွိ သူတို႔မိသားစု တည္ထားေသာ ဘုရားသို႔ သြား
ေရာက္ၿပီး ရဟန္းေဘာင္ ၀င္လိုက္ေတာ့သည္။ ႏွစ္ပတ္ရဟန္း ၀တ္ၿပီးေသာအခါ ပူတာအိုသို႔ ႏွစ္ပတ္ သြားေရာက္ လည္ပတ္ျပန္သည္။ ထိုမွတစ္ဖန္ ျပင္ဦးလြင္
တြင္ ႏွစ္ပတ္၊ လား႐ိႈးတြင္ ႏွစ္ပတ္၊ မူဆယ္တြင္ ႏွစ္ပတ္ေနၿပီး ေနျပည္ေတာ္သို႔ လံုး၀လည္း ျပန္မလာသလို အဆက္အသြယ္လည္း မလုပ္ေတာ့ေပ။ သူႏွင့္ရင္းႏွီး
သူမ်ားကို ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေမာင္ေအး ေျပာခဲ့ေသာ စကားတစ္ခြန္းမွာ
မည္သည့္မီဒီယာမွ မသိခဲ့သျဖင့္ သမိုင္းမတြင္ခဲ့ေသာ္လည္း သမိုင္း၀င္ေလာက္
သည့္ စကားျဖစ္သည္။ မလႊဲမေရွာင္သာလို႔ သမိုင္းမွာ တစ္ခါမွားခဲ့ရၿပီးၿပီ။ ေနာက္
ထပ္ေတာ့ သမိုင္းမွာ အမွား မခံႏိုင္ေတာ့ဘူးဟု အတိုင္ပင္ခံ ေကာင္စီတြင္ မပါ၀င္
လိုသည့္ အျပင္ ထိုေကာင္စီ ဖြဲ႕စည္းေရးကိုပါ ဆန္႔က်င္လိုက္သည့္ စကားကို သူ႔တပည့္မ်ားသို႔ ေျပာခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ အေျပာႏွင့္အလုပ္ ညီစြာပင္ ေနျပည္ေတာ္
မွေ၀းရာသို႔ ထြက္ခြာသြားခဲ့သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ အေနျဖင့္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင္ေအးမပါပဲ အတိုင္ပင္ခံ
ေကာင္စီကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါက သူ႔အေပၚ အာဏာမက္လြန္းသူဟု တစ္ႏိုင္ငံလံုး၏
လက္ၫိႈးထိုး ခံရမည္ကို သိသျဖင့္ ေခ်ာ္လဲေရာထိုင္ အျဖစ္ အတိုင္ပင္ခံ ေကာင္စီ
ဖြဲ႕စည္းေရးကို လက္ေလွ်ာ့ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သန္းေရႊသည္ အမ်ားမႏွစ္သက္မည့္ သူလုပ္လိုသည့္ ကိစၥမ်ားကို ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေမာင္ေအး လုပ္သေယာင္ အသံလႊင့္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေလ့ရွိသည္။ ယခု ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေမာင္ေအး မပါသည့္အခါ လုပ္သမွ်သည္ သူ႔လက္ခ်က္ဆိုသည္ကို
လူအားလံုးက သိျမင္သြားလွ်င္ ေညာင္ျမစ္တူးရာမွ ပုတ္သင္ဥေပၚမည့္ကိန္း
ဆိုက္ေပလိမ့္မည္။ အမွန္စင္စစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊသည္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ
ဥပေဒတြင္ မပါေသာ္လည္း အာဏာကို ေနာက္ကြယ္မွ ဆက္လက္ခ်ဳပ္ထိန္းထားရန္
စနစ္တက် ႀကံစည္ထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အကယ္၍သာ အတိုင္ပင္ခံ ေကာင္စီ
ဖြဲ႕စည္းျဖစ္ခဲ့ပါက ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊသည္ အစိုးရ အဖြဲ႕ကို လိုသလို ႀကိဳးဆြဲ
ေနေပလိမ့္ဦးမည္။ လႊတ္ေတာ္မွာလည္း ႀကံ႕ခိုင္ေရး အမတ္ အမ်ားစု ျဖစ္သျဖင့္
သူ႔ကို အာခံရဲမည္ မဟုတ္။ ထိုအခါ ႐ုပ္ျပအစိုးရႏွင့္ ႐ုပ္ျပလႊတ္ေတာ္သာ ျဖစ္ေနၿပီး အာဏာအ၀၀မွာ သူ႔လက္တြင္းတြင္သာ ရွိေနေပလိမ့္မည္။ သမီးေတာ္မ်ားကလည္း ယခင္ကအတိုင္း ေပ်ာ္ဆဲ ေမာ္ဆဲ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

ထိုဖြဲ႕စည္းမည့္ အတိုင္ပင္ခံ ေကာင္စီတြင္ ဥကၠ႒၊ ဒုဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္သံုးဦး စုစုေပါင္း
ငါးဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းရန္ အစီအစဥ္ရွိသည္။ ဥကၠ႒ေနရာ အတြက္ ဦးသန္းေရႊ၊ ဒုဥကၠ႒
ေနရာ အတြက္ ဦးေမာင္ေအးတို႔ျဖစ္ၿပီး အဖြဲ႕၀င္သံုးဦးကို အၿငိမ္းစား ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ဦးေမာင္ဘို၊ ဦးရဲျမင့္၊ ဦးေက်ာ္၀င္းတို႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းရန္ ႀကံရြယ္
ခဲ့ေၾကာင္း စံုစမ္းသိရွိရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဒုတိယ ဥကၠ႒ လုပ္ရမည့္သူက
ထိုအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းေရးကို ဆန္႔က်င္လိုက္ေသာအခါ ျပည္သူမ်ား မသိလိုက္ေသာ အဖြဲ႕
အစည္း တစ္ခုသည္ မဖြဲ႕စည္းမီ ျပည္ဖံုးကားခ် ဇာတ္သိမ္းသြားရေပေတာ့သတည္း။

လက္ေစာင္းထက္
( Tomorrow သတင္းဂ်ာနယ္ပါ ေဆာင္းပါး )

No comments: