Wednesday, July 1, 2015

ပညာေရးဥပေဒတုန္းကေက်ာင္းသားေတြပဲ လာမေျပာနဲ ့မႉးေဇာ္


ေခတ္အဆက္ဆက္သပိတ္အမ်ားစုေက်ာင္း
သားေတြစခဲ့တာ...
ေညာင္နွစ္ပင္ညီလာခံဖ်က္ျပီးထဲကမင္းတို ့
ဒီအေျခအေနျဖစ္ေအာင္ေရးခဲ့တာ..
အစိတ္သားလႊတ္ေတာ္ထဲထည့္တာလဲမင္းတို ့ပဲ...
.ျပင္နိုင္ေအာင္ဆက္ၾကိဳးစားမယ္ဆိုျပီး
ေလေျပမထိုးနဲ ့...ရိုးေနျပီ..
မင္းတို ့ရက္ရက္စက္စက္နွိပ္စက္လို ့နာက်င္
္ေသဆံုးခဲ့ရတဲ့၈၈ကေမြးဖြားခဲ့တဲ့အင္အားစုကို
အစားထိုးမယ့္၂၀ေက်ာ္မ်ိဳးဆက္သစ္ငါတို ့ေစာင့္ခဲ့
တာဒီအခ်ိန္ပဲ...အစိုးရကေျဖာင့္မတ္ရင္
ဘယ္သူမွလမ္းေပၚမတက္ဖူး...
ျပည္သူေထာက္ခံမခံသိခ်င္ရင္
အခုမဲပံုးေထာင္လိုက္...

No comments: