Tuesday, December 29, 2015

အပုပ္ခ်ရန္စစ္အစိုးရကအာဏာကုန္လႊဲအပ္ျခင္းခံထားရသူမ်ား


ဦးဝီရသူႏွင့္ NDF ပါတီဝင္ေဒၚခင္ဝုိင္းၾကည္အဖြဲ႔...


ဦးဝီရသူႏွင့္ ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ေနေအာင္...


ဦးစု ( ေနျပည္ေတာ္ တပ္ကုန္း ) (ဘယ္) ႏွင့္ ဦးဝီရသူ(ညာ)


ေမသရဖီဝင္းသန္း ( အလယ္) ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္ေအာင္ (ခ)ေရာင္နီဦး(ညာစြန္)


အဝါေရာင္စည္းဝုိင္းထဲမွ - မသရဖီဝင္းသန္း(ဘယ္) ႏွင့္ ေဒၚခင္ဝုိင္းၾကည္


NDF ပါတီမွ ထူးဥာဏ္ႏွင့္ေဒၚခင္ဝုိင္းၾကည္မ်ားအဖြဲ႔...


ထူးဥာဏ္ (ဘယ္) NDF ပါတီ ႏွင့္ ငါးမင္းေဆြ (ညာ)


ေမာင္ေမာင္ေအာင္(ခ)ေရာင္နီဦး (ဘယ္) ႏွင့္ ရဲမုိး Myanmar Review ဂ်ာနယ္အယ္ဒီတာ ( ညာ)


ျငိမ္းခ်မ္း (ဘယ္) ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္ေအာင္(ခ)ေရာင္နီဦး (ညာ )


ရဲမုိး Myanmar Review ဂ်ာနယ္အယ္ဒီတာ ( ဘယ္) ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္ေအာင္(ခ) ေရာင္နီဦး(ညာ)


ဦးဝီရသူ (ဘယ္) ဦးပါမာကၡ ( အလယ္) ႏွင့္ ေမာင္ေမာင္ေအာင္(ခ) ေရာင္နီဦး (ညာ )


ဗုိလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔ (ဘယ္) ႏွင့္ ဦးဝီရသူ ( ညာ)


ဦးဝီရသူ မဘသ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္...

ေနမ်ိဳးေ၀

No comments: