Wednesday, February 11, 2015

ျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီးဦးရဲထြဋ္ ၏ေျပာၾကားခ်က္ကို သံုးသပ္တင္ျပျခင္း

February 11, 2015 at 9:50pm
ျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီးဦးရဲထြဋ္ ၏ေျပာၾကားခ်က္ကို သံုးသပ္တင္ျပျခင္း။
ဇန္နဝါရီလ ၁၃ရက္ေန႔က ျပည္သူ႔ေခတ္ဂ်ာနယ္ရဲ႕ေဆြးေႏြးခန္းမွာ ျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီးဦးရဲထြဋ္က ေအာက္ပါ အတိုင္း ေျပာသြားခဲ့ပါတယ္။
“၆ ပြင့္ဆိုင္နဲ႔ပတ္သက္ျပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔ သမၼတၾကီးအေနနဲ႔ တကယ္တန္းေျပာရရင္ (Dialogue  culture) ဒိုင္ယာေလာ့ကယ္လခ်ာ (ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းတဲ့ယဥ္ေက်းမႈ - စာေရးသူျမန္မာျပန္ခ်က္) ကို လုပ္ေနတာကို စိတ္ပါလက္ပါ အလုပ္နဲ႔သက္ေသျပေနတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဘယ္အဆိုကိုမွ မပစ္ပယ္ဘူး၊ သို႔ေသာ္ အဆိုတစ္ခုကို သြားတဲ့အခ်ိန္မွာ တတ္ႏိုင္သမွ် ျပည့္စံုရမယ္။ ဒီကေန႔ အမ်ားႀကီး ေခၚတယ္ဆိုတာ ဘာလဲ? အမ်ားၾကီးေခၚမွ လူေတြရဲ႕အၾကံျပဳခ်က္ေတြ အမ်ားၾကီးရမယ္၊ အဲဒီအဆိုျပဳခ်က္ေတြမွာ Key Players (Key Players = အဓိကေခါင္းေဆာင္သူမ်ား) ေတြက အဲဒီအၾကံျပဳခ်က္ေတြကို နားေထာင္တဲ့အခါ အေပၚကို တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ က်ဥ္းက်ဥ္းသြားတဲ့အခါမွာ အခ်က္အလက္ ပိုစံုမွာေပါ့။ အေပၚမွာရွိတဲ့လူကပဲ တစ္ေယာက္ခ်င္း အသိနဲ႔ဆံုးျဖတ္လိုက္ရင္ တကယ္က်ေတာ့ ေအာက္မွာလုပ္တဲ့အခါ မေျပာင္းႏိုင္ဘူးဆိုရင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ” ဟု ဦးရဲထြဋ္ ေျပာသြားသည္မွာ “သူတို႔အစိုးရလုပ္တာမွန္တယ္အဓိပၸါယ္ရွိရွိလုပ္တာပါ” ဟု ကာကြယ္သြားျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ လာမည့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေရးက အဓိကက်ေနေသာေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၄ ပြင့္ဆိုင္ေတာင္းသည္။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက ဘာျပင္ဆင္ခ်ိန္မွမေပးဘဲ ၁၄ ပြင့္ဆိုင္ ေဆြးေႏြးပြဲကုိ အေမရိကန္သမၼတ မေရာက္ခင္ ျဗံဳးစားၾကီး ေခၚလိုက္သည့္အတြက္ အဖိတ္ခံရသူမ်ား ဖုတ္ပူမီးတိုက္ သြားေတြ႔ခဲ့ရသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲဟု ကင္ပြန္း တပ္ထားေသာ္လည္း တစ္ေယာက္ ၁၀ မိနစ္ခန္႔ စကားေျပာရသည့္ လုပ္ပြဲအျဖစ္ ေဝဖန္ခံခဲ့ရသည္။
ထိုေဝဖန္မႈမ်ား ျပင္းထန္လာျခင္းႏွင့္အတူ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ၾကံခိုင္ျဖိဳးပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တဦး မွ ၆ ပြင့္ဆိုင္ေတြ႔ဆံုေရးကို အဆိုျပဳျပီး အားလံုးက ေထာက္ခံအတည္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ၊ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ၊ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ၊ တုိင္းရင္းသားအစုအဖဲြ႔ကိုယ္စားလွယ္ ၁ ဦးႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တုိ႔ ပါ၀င္သည့္ ၆ ပြင့္ဆုိင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပဲြမွ ဖဲြ႔စည္းပံုျပင္ေရးအတြက္ ဆိုၿပီး တိုက္တြန္းအတည္ျပဳခဲ့သည့္အထဲတြင္ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားျပဳကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲမွ ရွမ္း တိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (က်ားျဖဴ) ဥကၠ႒ ဦးအိုက္ေပါင္းႏွင့္ ရခိုင္အမ်ိဳးသား ပါတီ (Arakan National Party) ဥကၠ႒ ေဒါက္တာေအးေမာင္တို႔ ႏွစ္ေယာက္ကို လိႈ႔ဝွက္မဲျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ေစခဲ့ရာ ေဒါက္တာေအးေမာင္ကို တုိင္းရင္းသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ လွ်ဳိ႕၀ွက္မဲေပးစနစ္ႏွင့္ ေရြးခ်ယ္လိုက္ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ ဦးအိုက္ေပါင္း ၏က်ားျဖဴပါတီသည္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္တျပည္လံုးတြင္ အမတ္အမ်ားဆံုး ရရွိခဲ့သည့္ ရွမ္းျပည္က်ားေခါင္းပါတီ ေခါင္းေဆာင္ဦးခြန္ထြန္းဦးတို႔ပါတီ ပိတ္ပင္ခံထားရခ်ိန္ ၂၀၁၀ တြင္ ဝင္ေရာက္ အေရြးခံခဲ့ျပီး ရွမ္းျပည္တြင္ အမတ္မ်ားဆံုးရရွိသည့္ ပါတီျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ က်ားေခါင္းပါတီကို ျပန္လည္ ဖြဲ႔စည္းခြင့္ရသည့္အခါ  ရွမ္းပါတီတစ္ခုတည္းအျဖစ္ ပူးေပါင္းရန္က်ားေခါင္းပါတီမွ အဆိုျပဳမႈကို ျငင္းပယ္ခဲ့သည့္ အတြက္ သူ႔ပါတီဝင္လႊတ္ေတာ္အမတ္တခ်ိဳ႕က ညီညြတ္ေရးလိုလားသည့္ က်ားေခါင္းပါတီဖက္သို႔ ကူးေျပာင္း သြားခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ျပင္ ဦးအိုက္ေပါင္းသည္ လက္ရွိအစိုးရအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္လည္း ပလဲနံပသင့္သူျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အကယ္၍ ေဒါက္တာေအးေမာင္ကို မေရြးခ်ယ္ဘဲ ဦးအိုက္ေပါင္းကို ေရြးခ်ယ္လိုက္ပါက အစိုးရမွ ၆ ပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးေရးကို ျပဳလုပ္ေကာင္းျပဳလုပ္လာႏိုင္ေပသည္။ ဦးအိုက္ေပါင္းသည္ ဦးခြန္ထြန္းဦးႏွင့္ ျပိဳင္ဖက္ျဖစ္သည္။ ဦးခြန္ထြန္းဦးပါတီသည္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ မဟာမိတ္ျဖစ္သည္။ ထိုအခါ ဦးအိုက္ေပါင္း၏ က်ားျဖဴပါတီသည္ ၾကံခိုင္ျဖိဳးအဖြဲ႕ႏွင့္ မဟာမိတ္လုပ္ရန္ တစ္လမ္းသာရွိသည့္အတြက္ ဦးအိုက္ေပါင္းကို တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ားက လႊတ္ေတာ္တြင္ ေရြးခ်ယ္လိုက္ပါက အစိုးရအေနႏွင့္ ၆ ပြင့္ဆိုင္ ေဆြးေႏြးေရးတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တစ္ေယာက္တည္းကို ေခ်ာင္ပိတ္ျပီး ၅း၁ ခ်ိဳးျဖင့္ ထိန္းထား ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဦးအိုက္ေပါင္း အေရြးမခံရဘဲ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ႏွင့္ တန္းတူညီမွ်မႈ၊ တပ္မေတာ္သည္ တိုင္းျပည္ကာကြယ္ေရးကိုသာ ေဇာင္းေပးလုပ္သင့္ျပီး လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပည္သူမ်ားက ေရြးခ်ယ္သူမ်ားသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ တက္ေရာက္သင့္သည္ဟု ျပတ္သားစြာ ေတာင္းဆိုခဲ့သည့္ ေဒါက္တာေအးေမာင္ကို ေရြးခ်ယ္လိုက္သည့္အခါ ၆ ပြင့္ဆိုင္တြင္ ေဒၚစုေနာက္တြင္ ခိုင္မာေသာ မဟာမိတ္ တစ္ဦးအေနျဖင့္ ရွိေနခဲ့ျပီး သူတို႔ခ်ယ္လွယ္ခ်င္သလို မျဖစ္ႏိုင္ဘဲ ၄း၂ ျဖစ္ေနခဲ့သည့္အတြက္ ၆ပြင့္ဆိုင္မွာ အေကာင္အထည္ေပၚမလာခဲ့ဘဲ ဗ်ဴဟာေျပာင္းျပီး ၄၈ပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးမႈကိုဖန္တီး၍ စင္တင္လာျခင္းျဖစ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အစိုးရသည္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ၄ ပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးရမည္ကို စိုးရြံ႕ေနသလို ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္လည္း သူ႔လူမ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္ပါတီဝင္မ်ားကို အမ်ားစုထည့္သြင္းထားျပီး အင္အားႏွင့္ ေဒၚစု ေတာင္းဆိုျခင္းမ်ားကို ဖိအားေပးဆန္႔က်င္ထားရန္ပင္ ျဖစ္ေနသေလာဟု ေတြးထင္စရာရွိသည္။ လႊတ္ေတာ္မွ ေဒၚစု ေတာင္းဆိုထားေသာ ၄ ပြင့္ဆိုုင္အစား ၆ ပြင့္ဆိုင္အတည္ျပဳေပးမႈကို ေဒၚစုကသေဘာတူလက္ခံခဲ့သည္။ ရန္ကုန္တိုင္း ကရင္တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး ေစာထြန္းေအာင္ျမင့္ တင္သြင္းခဲ့တဲ့ ၁၂ ပြင့္ဆိုင္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးေရးအဆိုကို ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္က ေထာက္ခံမဲအမ်ားစုႏွင့္ ဒီဇင္ဘာ ၁ဝရက္ေန႔က အတည္ျပဳ လိုက္ျပန္သည္။ ယင္းသို႔ ၁၂ပြင့္ဆိုင္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးရာတြင္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ပင္မလူမ်ိဳး ခုနစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ ရခိုင္ႏွင့္ ရွမ္းတို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးစီျဖင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပမည္ဟု ဆိုသည္။ ထိုသို႔ ရွဳပ္ရွဳပ္ေထြးေထြး ျဖစ္ေနရာမွအစိုးရက ရုတ္တရက္ ၄၈ ပြင့္ဆိုင္ကို ေခၚယူခဲ့ျပီး ျပည္နယ္အသီးသီးမွ ကရင္တိုင္းရင္းသား ေရးရာဝန္ႀကီး ေစာထြန္းေအာင္ျမင့္ အပါအဝင္ တိုင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ၾကီးမ်ားကိုပါ တက္ေရာက္ေစခဲ့သည္။
ထိုအဆင့္ဆင့္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေလ့လာလွ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ ျပည့္ဝသည့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကို အာမခံမည့္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆြဲေရးမွာ ေဆြးေႏြးပြဲခံုေပၚသို႔ မေရာက္ႏိုင္ဘဲ ေဖါင္းပြလာေသာေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျဖင့္သာ အႏွစ္သာရမရွိဘဲ အခ်ိန္ကုန္ေနမည့္သေဘာ သက္ေရာက္လ်က္ ရွိသည္။
ဦးရဲထြဋ္က “ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးအေျဖရွာသည့္ယဥ္ေက်းမႈကို သမၼတၾကီးက စိတ္ပါလက္ပါ အလုပ္ႏွင့္ သက္ေသ ျပေနပါတယ္” ဟု ေျပာပင္ေျပာျငားေသာ္လည္း ထိုေတြ႔ဆံုမႈတို႔သည္ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိရန္ထက္ ဒီမိုကေရစီေျပာင္းလဲေရးကို အေထာက္အကူမျပဳသည့္ အခ်ိန္ဆြဲေရးဗ်ဴဟာတစ္ရပ္အျဖစ္ ျမင္ေတြ႔ေနရသည္။
ဦးရဲထြဋ္က “ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔က ဘယ္အဆိုကိုမွ မပစ္ပယ္ဘူး၊ သို႔ေသာ္ အဆိုတစ္ခုကို သြားတဲ့အခ်ိန္မွာ တတ္ႏိုင္သမွ် ျပည့္စံုရမယ္၊ ဒီကေန႔အမ်ားၾကီးေခၚတယ္ဆိုတာဘာလဲ၊? အမ်ားၾကီးေခၚမွ လူေတြရဲ႕ အၾကံျပဳ ခ်က္ေတြ အမ်ားၾကီးရမယ္” ဟု ဆိုသည္၊
တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ၾကီးမ်ားသည္ အစုိးရခန္႔အမႈထမ္းမ်ားျဖစ္သည္ ထိုသူမ်ားထံမွ အၾကံဥဏ္မ်ားကို အစိုးရမွ ျပည္နယ္အလိုက္ ေတာင္းခံလိုက္လွ်င္ရသည္။ အဓိကလိုအပ္ေနသည္မွာ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ား ရိုးသားစြာ မိမိအာဏာတည္ျမဲေရး၊ အာဏာရယူေရးအတြက္မစဥ္းစားဘဲ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈကင္းသည့္ ျမန္မာ့ လူ႔ေဘာင္ေလာကၾကီးကို မည္ကဲ့သို႔ညီညီညြတ္ညြတ္ ဖန္တီးၾကမည္နည္းဟု တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး အေျဖရွာေရး ပင္ျဖစ္သည္။၊ လူအမ်ားၾကီးေခၚျပီး လူမ်ားစကားေတြေဖာင္းပြျပီး လိုရင္းကိုေရာက္မည္ မဟုတ္သည္ကေတာ့ ေသခ်ာသည္။ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ေသာအင္အားရွိေသာ လူၾကီးမ်ားေဆြးေႏြးပြဲမွ ရလာေသာ သေဘာတူညီခ်က္က သာတုိင္းျပည္အနာဂါတ္ကို တိုးတက္လာရန္ျပဳလုပ္ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။
အရာရာတြင္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားက ထိပ္တြင္ေနရာယူ၍ ဒီမုိကေရစီေပးပါမည္ဆိုသည္မွာ ယံုတမ္းစကားတခုလိုပင္ ျဖစ္လ်က္ေနေသးသည္။ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွစ္ဦးလံုးသည္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ားျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒သည္လည္း စစ္ဗုိလ္ခ်ုဳပ္ေဟာင္းတစ္ဦးပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လြတ္လပ္ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေစလိုလွ်င္ စစ္အာဏာရွင္ အေငြ႔အသက္မကင္းေသာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကို စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေဟာင္းတစ္ဦးက ၾကီးၾကပ္ေပးရမည္ဆိုသည့္ အေနအထားကို ေျပာင္းသင့္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးက စစ္အာဏာရွင္အဆက္ဆက္ မမွားခဲ့ေၾကာင္းကို ကာကြယ္ ေျပာဆို သြားခဲ့ ျခင္းသည္ အႏၱရာယ္ ၾကီးသည္။ သူသည္ ဘက္လိုက္မႈရွိသူျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ေစခ်င္လွ်င္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေဟာင္းဦးတင္ေအး ေနရာတြင္ လူရိုေသရွင္ရိုေသ သမာသမတ္ရွိေသာ အရပ္သား ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးကို ေျပာင္းလဲခန္႔ထားဖို႔လိုေပသည္။
ဦးရဲထြဋ္က “အဲဒီအဆိုျပဳခ်က္ေတြမွာ Key Players (အဓိက ေခါင္းေဆာင္သူမ်ား) ေတြက အဲဒီ အၾကံျပဳခ်က္ေတြကို နားေထာင္တဲ့အခါ အေပၚကို တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ က်ဥ္းက်ဥ္းသြားတဲ့အခါမွာ အခ်က္အလက္ ပိုစံုမွာေပါ့” ဟု ဆိုခဲ့သည္၊အမွန္တကယ္ျဖစ္ေနသည္က အေပၚသို႔တေျဖးေျဖးက်ဥ္းမသြားဘဲ ၄ ပြင့္မွ ၁၄ ပြင့္ ေနာက္ဆံုး ၄၈ ပြင့္ႏွင့္ တျဖည္းျဖည္း က်ယ္က်ယ္လာျခင္းက ဦးရဲထြဋ္က အေျပာႏွင့္လက္ေတြ႕ျဖစ္ရပ္က ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေနေၾကာင္း သက္ေသျပခ်က္ တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။
သူက “အေပၚမွာရွိတဲ့လူကပဲ တေယာက္ခ်င္း အသိနဲ႔ဆံုးျဖတ္လိုက္ရင္ တကယ္က်ေတာ့ ေအာက္မွာ လုပ္တဲ့အခါ မေျပာင္းႏိုင္ဘူးဆိုရင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ” ဆက္ေျပာခဲ့သည္။ အေပၚကလူေတြက တစ္ေယာက္ျခင္း အသိနဲ႔ဆံုးျဖတ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပါဟု ေဒၚစုႏွင့္ ျပည္သူေတြက ေတာင္းဆိုေနျခင္းျဖစ္သည္။ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပါဟုဆိုျခင္း၏အဓိပၸါယ္သည္ စုေပါင္းအေျဖရွာျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အစိုးရေထာက္ခံသူ လက္ညွိဳးေထာင္ ေခါင္းျငိမ့္မ်ား အမ်ားအျပား စားပြဲတြင္ဝင္ထိုင္ျပီး အစိုးရမင္းမ်ား ေျပာသမွ်ကုိ ေထာက္ခံေနျခင္းျဖင့္ အဓိပၸါယ္ရွိေသာ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျဖစ္မလာႏိုင္ေပ။ ရလာဒ္ေကာင္းမ်ားလည္း မရရွိႏိုင္ေပ။
ထို႔ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္မွဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုအေကာင္အထည္ေဖၚ၍ ၆ ပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးပြဲကုိ လက္တြန္႔မေနဘဲ ရဲရဲေတြ႕ဆံုျပီး တပ္မေတာ္ႏွင့္ အတိုက္အခံတို႔ သေဘာတူညီခ်က္ရရန္ သမၼတမွ ကမကထျပဳ၍ တိုင္းျပည္ေရရွည္အက်ိဳးအတြက္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းလိုက္ရေပသည္။ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး ဆိုသည္မွာ မိမိလိုလားခ်က္မ်ားကို တရားေသ ဆုတ္ကိုင္ထား၍ မရဘဲ အေလ်ာ့အတင္း ရွိမွသာ ေအာင္ျမင္မည္ကို သိထားျခင္းသည္ ေဆြးေႏြးပြဲေအာင္ျမင္ျခင္း၏ အဓိကေသာ့ခ်က္ျဖစ္သလို ႏွစ္ဖက္လံုး ေအာင္ပန္းပန္ဆင္ႏို္င္ေသာ အေျခအေန (Win-Win situation)  လည္းျဖစ္ေပမည္။
ထြန္းေအာင္ေက်ာ္ (၇၄ မ်ဳိးဆက္)

ေလးပြင့္ဆိုင္ ပူးတြဲထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

သပိတ္လွန္ေရးမလွန္ေရးက လႊတ္ေတာ္အေပၚမူတည္

Kamayut Media

လာမယ့္ စေနေန႔ (ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄)မွာ ေလးပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးေရး ထပ္ၿပီး က်င္းပဖို႔ရွိတာမို႔ သပိတ္လွန္ေရးမလွန္ေရးက လႊတ္ေတာ္အေပၚမူတည္တယ္လို႔ ေက်ာင္းသားေတြက ဆိုပါတယ္။ သပိတ္စစ္ေၾကာင္းေတြကိုမူလ ရည္ရြယ္ခ်က္အတိုင္း ရန္ကုန္ကို ဆက္ၿပီး ခ်ီတက္ၾကမွာျဖစ္ၿပီး ဒီအခ်က္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အစိုးရနဲ႔ ဆက္ညွိရဦးမယ္လို႔ ကိုမင္းေသြးသစ္က ေျပာပါတယ္။

ဧရာဝတီသပိတ္စစ္ေၾကာင္းကလည္း မအူပင္ကေန က်ဳိက္လတ္ကို မနက္ျဖန္ခ်ီတက္မွာျဖစ္တယ္လို႔ သပိတ္ေခါင္းေဆာင္ ကိုေအာင္ခန္႔ေဇာ္က ေျပာပါတယ္။ သူဟာ အခုဆိုရင္ မနက္ျဖန္သပိတ္အတြက္ ရန္ကုန္ေဆြးေႏြးပြဲကေန မအူပင္ကိုျပန္ေနပါတယ္။

ျမန္မာျပည္မွာ ဦးေႏွာက္ဥာဏ္ရည္ အနိမ့္ဆံုး လူတန္းစားကို ျပပါဆိုရင္

Ko Ko Lwin
ျမန္မာျပည္မွာ ဦးေႏွာက္ဥာဏ္ရည္ အနိမ့္ဆံုး လူတန္းစားကို ျပပါဆိုရင္ ေရာင္နီဦး ေခၚ ေမာင္ေမာင္ေအာင္ ၊ ရဲမိုး တို႔ အုပ္စုနဲ႔ သူတို႔ပိုစ့္ေတြေအာက္က Like ေပးေနတဲ့ သူေတြရယ္ ဘာလာလာ အန္အယ္ဒီကိုဆဲေနတဲ့လူတန္းစားပဲ....

ေရာင္နီဦးတို႔ ရဲမိုးတို႔က ကိစၥတခု ျပသနာတခုခု ျဖစ္တိုင္း ဓါတ္ပံုအတုေတြ ေၾကျငာစာအတုေတြ စခရင္ေရွာ့အတုေတြနဲ႔ လိမ္တတ္တာ ေဖ့ဘုတ္သံုးသက္ရင့္သူတိုင္းသိတယ္ ။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီလူေတြရဲ႕ ညံ့ဖ်င္းမွဳက သူတို႔လုပ္လိုက္တိုင္း အၿမဲဟာကြက္ေတြက်န္ေနတတ္တယ္ ။ အခုလဲၾကည့္ အန္အယ္လ္ဒီေၾကျငာခ်က္ဆိုၿပီး ထုတ္တယ္ ။ အရင္တခါကရံုးစာ စေပ့ခ်္ေတြမွား႐ိုက္တာကို ေထာက္ျပထားေတာ့ေသခ်ာေတာ့ရံုးစာနဲ႔တူေအာင္႐ိုက္ပါတယ္ ။ သို႔ေသာ္ ထုတ္ျပန္တဲ့စာအမွတ္က ၄/၀၂/၂၀၁၅ခ်င္းတူေနတယ္ ။ အဲသလို ေပါ့ဗ်ာ...

ေနာက္သူတို႔ ေအာက္ကလူေတြကလည္း မွန္သလား မွားသလား ဟုတ္၏ မဟုတ္၏ မစဥ္းစားဘဲ ဝိဘဇၨဥာဏ္မရွိတဲ့ လူ႔အႏၶေတြ လိုပဲ ဘာလာလာ ဆဲမယ္ဆိုတဲ့ လူတန္းစားဗ်....

ျမန္မာျပည္မွာ အဲသလိုဆန္ကုန္ေျမေလးေတြေပါေလေလ တိုင္းျပည္နစ္နာေလေလပဲ....

တကယ္စဥ္းစားေတြးေခၚႏိုင္တဲ့ ပညာနည္းၾကတာကိုးဗ်....


အစစ္အတု

ေအာင္ဆန္း လို႕ၾကားရင္အျငိမ္းစားဗိုလ္ရႈပ္ေတြ --ီ် း ပန္း ၾကလို႕နာမည္မထည့္တာတဲ့.......

ဖုန္ၾကား႐ွင္အင္တာဗ်ဴးထည့္ခဲ့တဲ့ဂလိုဘယ္တိုင္းမ္သတင္းစာ

ဖုန္ၾကား႐ွင္အင္တာဗ်ဴးထည့္ခဲ့တဲ့ဂလိုဘယ္တိုင္းမ္သတင္းစာက တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ အာေဘာ္သတင္းစာပါ ကိုးကန္႕ကတိုင္းရင္းသားဆိုရင္ဘာသာစကားရွိမွာေပါ့.... ၾကားေနရတာေတာ့ယူနန္စကားပဲေျပာေနၾကတာ...... နိုင္ငံသား၊ဧည့္နိုင္ငံသား၊တိုင္းရင္းသား၊ ရွင္းရွင္းလုပ္ရဲမွအစိုးရလုပ္... နွလံုးခုန္စက္နဲ႕အလုပ္မျဖစ္ပါဖူးကြာ.......Sai Aung Lwin ေကာင္းပါတယ္ တခ်က္ပဲ အရင္က တရုတ္က ဖုန္ၾကားရွင္ရဲ႕ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ကို ထိန္းထားတုန္း ေလာက္ကိုင္ကို တပ္မေတာ္က ၀င္သိမ္းတာ ဆိုတာပဲ က်န္တယ္ ခ်ဳပ္ၾကည့္ရင္ေတာ့ တရုတ္က လိုသလို ကစားတာပါပဲ။ တပ္မေတ္ာရဲ႕ မေအာင္ျမင္တဲ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးမူ၀ါဒအတြက္ သက္ေသသာဓက ျဖစ္လာတာေပါ့ေလ

Aye Thu San အင္း ဒါေၾကာင့္ ဓီအင္တာဗ်ဴးဟာ တရုတ္အစိုးရရဲ႕ျမန္မာေပၚထားတဲ့ ေစတနာကို ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္းျမင္လိုက္ရတာပဲလို႔ ေနျပည္ေတာ္အရာရွိၾကီးေတြက သတ္မွတ္တာေပါ့။ အျမဲတမ္း လက္နက္ကိုင္ေတြကို တရုတ္က အၾကပ္ကိုင္ဖို႔ ျခိိမ္းေျခာက္ေနတယ္ေပါ့ေလတဲ့။

Sai Aung Lwin ခက္တာက အစိုးရကလည္း ေျပလည္ေအာင္ မရွင္းႏိုင္ခဲ့တာကို စိတ္ေစတနာမွန္မွ ျငိမ္းခ်မ္းေရးက ရမွာပါ Aye Thu San

ျပည္သူ႔ရင္ျပင္၌ တရုတ္စာတန္းမ်ားသာ ၾကီးစိုး

Tomorrow

ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး အတြင္းရွိ အမ်ားျပည္သူ အပန္းေျဖစရာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္သည့္ ျပည္သူ႔ရင္ျပင္ ဥယ်ာဥ္ အတြင္း၌ တ႐ုတ္စာတန္း မ်ားစြာကုိ ေနရာတုိင္းတြင္ တပ္ဆင္ခ်ိတ္ဆဲြထားသည္ကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ေတြ႕ရွိရသည္။

အဆုိပါ တ႐ုတ္စာတန္းမ်ားသည္ Myanmar Culture Valley MCV Shopping Gallery ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေစ်းေရာင္းပဲြေတာ္ က်င္းပေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“Natural World ကုမၸဏီကေန ႀကီးမွဴးၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္ေန႔က စၿပီးေတာ့ ၁၅ရက္ေန႔အထိ ေစ်းေရာင္းပဲြေတာ္ တစ္ခုလုပ္ကာ က်င္းပေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တ႐ုတ္ ႏွစ္သစ္ကူးေတြရယ္၊ ျပည္ေထာင္စုေန႔ရယ္၊ ခ်စ္သူမ်ားေန႔ရယ္ အမ်ားျပည္သူ ႐ုံးပိတ္ရက္ျဖစ္တဲ့ အတြက္ ေစ်းေရာင္းပဲြေတာ္ လုပ္တာပါ။ အဲဒီ့ထဲမွာမွ တ႐ုတ္ ႏွစ္သစ္ကူး အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ျခေသၤ့အကပဲြကုိ အဓိကထားၿပီး စီစဥ္ထားတာျဖစ္တယ္”ဟု ျပည္သူ႔ဥယ်ာဥ္ Natural Worldမွ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးက ေျပာသည္။

တ႐ုတ္ျခေသၤ့အက ပဲြေတာ္ကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၁ ရက္ႏွင့္ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

“ဘာအထိမ္းအမွတ္ပဲြလည္းေတာ့ မသိဘူး။ ေရးထားတာေတာ့ Made in Myanmarလို႔ေတာ့ ေရးထားတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔လည္း ဒီေနရာမွာ ပဲြရွိလုိ႔သာ ေစ်းလာေရာင္းတာ က်န္တာမသိဘူး။ ဒီေနရာအတြက္ ၁၀ေပပတ္လည္ တစ္ခန္းကုိ တစ္သိန္းခဲြနဲ႔ ငွားၿပီးေတာ့ လာေရာင္းခ်ျခင္း ျဖစ္တယ္”ဟု ေစ်းလာေရာင္းသူ တစ္ဦးမွလည္း ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ေဟာင္း တစ္ခုျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အဓိကေနရာ ျဖစ္ေသာ ျပည္သူ႔ရင္ျပင္တြင္ တ႐ုတ္စာတန္းမ်ား ခ်ိတ္ဆဲြ မင္းမူႀကီးစုိးေနျခင္းမွာ အၾကည့္ရဆုိးေၾကာင္း တ႐ုတ္ နယ္စပ္ျဖစ္သည့္ ျမန္မာစကား မေျပာတတ္ေသာ အထူးေဒသ(၄) မုိင္းလားတြင္ပင္ မည္သည့္ ေၾကာ္ျငာမ်ား၊ ဆုိင္းဘုတ္မ်ားကုိမဆို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ အေပၚဆံုးတြင္ အရင္ ေရးသားၿပီးမွ က်န္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားရေၾကာင္း၊ ယခုအခါတြင္ ျပည္သူ႔ရင္ျပင္တြင္ ပဲြေတာ္က်င္းပ ျပဳရာတြင္ လာေရာက္ လည္ပတ္ ၾကည့္႐ႈသူမ်ား သိရွိေအာင္ ေၾကညာသည့္ စာတန္းမ်ားတြင္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ မဟုတ္ဘဲ တ႐ုတ္ စာတန္းဆုိင္းဘုတ္မ်ား ခ်ိတ္ဆဲြထားျခင္းကုိ သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္ အဖဲြ႕မွ ၫႊန္ၾကား တားျမစ္ေစလိုေၾကာင္း ျပည္သူ႔ရင္ျပင္သို႔ လာေရာက္ေလ့လာသူ တစ္ဦးမွ သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

- ေဇယ်ာ

မေ၀ဖန္ရင္တိတ္တိတ္ေလးမဲယူအံုးမွာ

ယာယီသက္ေသခံ လက္မွတ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူ အေပါင္းက ေဝဖန္သုံးသပ္မႈမ်ား ရွိေနသည့္အတြက္လို႕ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ေတာ့မေ၀ဖန္ရင္တိတ္တိတ္ေလးမဲယူအံုးမယ့္သေဘာ...
.............................................
MRTV
ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္ သက္တမ္းသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ သက္တမ္းကုန္ဆုံးသည့္ လက္မွတ္မ်ား အပ္ႏွံေရး အစီအစဥ္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း
========================================
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ႏို္င္ငံေတာ္သမၼတရုံး အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္၊၁၉/၂၀၁၅ကို ၁၃၇၆ ခုႏွစ္၊ တပုိ႔တြဲလျပည့္ေက်ာ္ ၈ ရက္ (၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၁ ရက္) ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ပါသည္။
ႏုိင္ငံေတာ္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ပိုင္ခြင့္ရရွိေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ ရြက္ခဲ့ သည့္ အမ်ိဳးသား ေခါင္ေဆာင္ႀကီးႏွင့္ လက္တြဲေဖာ္ေဆာင္ သည့္ ႏုိင္ငံသားႏွင့္ တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံ၏ ေရရွည္ အက်ိဳးကို ရည္ရြယ္၍ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး (လတ္တေလာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား) အက္ဥပေဒ၊ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္ စုျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း ေနထုိင္သူမ်ား မွတ္ပုံတင္ေရး အက္ဥပေဒ၊ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာ ႏုိင္ငံအတြင္း ေနထုိင္သူမ်ား မွတ္ပုံတင္ေရး နည္းဥပေဒမ်ား တုိ႔ကို ျပ႒ာန္း က်င့္သုံး ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းေနထိုင္သူမ်ား မွတ္ပုံတင္ေရး အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၊ ပုဒ္မခြဲ (၁)ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ေနထုိင္သူမ်ား မွတ္ပုံတင္ေရး နည္း ဥပေဒမ်ား၏ နည္းဥပေဒ ၁၃၊ နည္းဥပေဒခြဲ(၃)ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ တို႔ႏွင့္အညီ ႏုိင္ငံအတြင္း မွီတင္း ေနထိုင္ၾကသူ အခ်ိဳ႕သို႔ လုိအပ္ခ်က္အရ ကိုင္ေဆာင္ရန္ ယာယီသက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ားအား ထုတ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ဥပေဒအရ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္အား မိုးပြင့္အထူး စီမံခ်က္ျဖင့္ အရွိန္ျမွင့္ ေဆာင္ရြက္ ေနၿပီျဖစ္၍ ယာယီသက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ား၏ သက္တမ္းကုန္ဆုံးသည့္ ေန႔ရက္ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁) ရက္ေန႔ သတ္မွတ္ပါသည္။ ယာယီသက္ေသခံ လက္မွတ္ ကုိင္ေဆာင္ထားသူမ်ားသည္ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ေနထုိင္သူမ်ား မွတ္ပုံတင္ေရး နည္းဥပေဒမ်ား၏ နည္းဥပေဒ ၁၃၊ နည္းဥပေဒခြဲ(၄)ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ သက္တမ္း ကုန္ဆုံးသည့္ လက္မွတ္မ်ားအပ္ႏွံျခင္း၊ စိစစ္မႈခံယူျခင္းတုိ႔ကို သက္ဆုိင္သည့္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို လုိက္နာ၍ နည္းလမ္းတက် ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္။ သက္တမ္းကုန္ဆုံးသည့္ လက္မွတ္မ်ား အပ္ႏွံျခင္းကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၃၁) ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထား၍ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အထက္ပါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေနထိုင္သူမ်ား မွတ္ပုံတင္ေရး နည္းဥပေဒမ်ား၏ နည္းဥပေဒ ၃၊ နည္းဥပေဒခြဲ (၁)ႏွင့္ နည္းဥပေဒခြဲ(၃)၊ နည္းဥပေဒ ၂၉၊ နည္းဥပေဒခြဲ(၂) တုိ႔ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစေရး၊ ညီညြတ္မွ်တမႈရွိေစေရး တို႔အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္မွတ္ပုံတင္အရာရွိ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတရုံးမွ မိုးပြင့္အထူးစီမံခ်က္တြင္ ဖြဲ႔စည္း ေပးထားၿပီး ျဖစ္ေသာ တုိင္းေဒ သႀကီး/ျပည္နယ္၊ ခရိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု ႀကီးၾကပ္မႈ ေကာ္မတီ မ်ားမွ ဝိုင္းဝန္းကူညီေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္ေပး အပ္ပါသည္။ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိ္င္ငံအတြင္း ေနထုိင္သူမ်ား မွတ္ပုံတင္ေရး အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၊ ပုဒ္မခြဲ(၁)ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ မွတ္ပုံတင္အရာရွိခ်ဳပ္ အျဖစ္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသား မွတ္ပုံတင္ေရး ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္အားလည္းေကာင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ မွတ္ပုံတင္အရာရွိအျဖစ္ သက္ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္ေရး ဦးစီးဌာန ၿမိဳ႕နယ္ ဦးစီးမွဴး အားလည္းေကာင္ တာဝန္ ေပးအပ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ယာယီသက္ေသခံ လက္မွတ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူ အေပါင္းက ေဝဖန္သုံးသပ္မႈမ်ား ရွိေနသည့္အတြက္ ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ ကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာ သုံးသပ္ အႀကံျပဳေရး ေကာ္မရွင္ကို ပညာရွင္မ်ား၊ ပါဝင္ထုိက္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႔စည္း တာဝန္ေပးအပ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးထုတ္ျပန္ေၾကညာအပ္ပါသည္။

အလံုျမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွူးရုံးတြင္ႏုိင္ငံေတာ္အလံအား ေဇာက္ထိုးလႊင့္ထူ

(၁၁-၂-၂၀၁၅)