Sunday, February 7, 2016

နိုင္ငံေရးလမ္းဆံုး

ပါလီမန္စနစ္က်င့္သံုးသည့္နိင္ငံမ်ားတြင္
တတိယအင္အားၾကီးပါတီရွိသည္၊ထိုင္ခံု
၃၀၊၄၀ခန္႕ရရွိတတ္သည္။ပါတီၾကီး၂ခု၏
အမွားမ်ားကိုေထာက္ျပတတ္သလိုပါတီ၂
ခုအၾကားမိမိရွိထားသည့္အမတ္ေနရာကို
ကစားၾကသည္။အစိုးရမဖြဲ႕ဖူးေသာ္လည္း
မဲဆႏၵနယ္အခ်ိဳ႕တြင္အျမဲအနိုင္ရေလ့ရွိသည္
အေၾကာင္းမွာထိုနယ္မ်ား၏လိုအပ္ခ်က္
မ်ားကိုေတာင္းဆိုျဖည့္စည္းေပးနိုင္ေသာ
ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
၂၀၁၀မွာအန္နယ္လ္ဒီကခြဲထြက္ျပီး(ခေမာက္
ပါသယ္သြား)အန္ဒီအက္ဖ္အမည္နဲ႕၀င္ျပိဳင္
ေတာ့အေပ်ာ္ၾကီးေပ်ာ္ခဲ့တာၾကံခိုင္ေရးျဖစ္
သည့္၊ေနရာနဲနဲေလးရသည့္အတိုက္အခံ
ပါတီနွင့္လႊတ္ေတာ္ျပယုတ္လွပခဲ့သည္။
ထိုအခ်ိန္ကအန္ဒီအက္ဖ္ကိုမဲေပးခဲ့သူမ်ား
၏တြက္ကိန္းမွာအန္ဒီအက္ဖ္၏နိင္ငံေရး
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုၾကိုက္နွစ္သက္လို႕
မဟုတ္ပဲလႊတ္ေတာ္တြင္းခ်ိန္ခြင္လ်ွာမမ်ွမွာစိုး
ရိမ္ခ်က္တခုသာရွိခဲ့ပံုရသည္။၂၀၁၂ၾကား
ျဖတ္မွာ၃၉ေနရာနွင့္အန္နယ္လ္ဒီလႊတ္ေတာ္
ထဲေရာက္လာေတာ့အပူမီးလ်ံရင္ထဲလ်ွံရသူ
မွာေဒၚ၀ိုင္းျဖစ္ေပေတာ့သည္။ဦးသိန္းစိန္လဲ
ေကာင္း၊ဦးေရႊမန္းလဲေကာင္းျဖစ္ကုန္သည္။
ပါတီနိင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းမရွိေပၚပင္နိင္ငံ
ေရးလုပ္ေတာ့သည္၊အန္ဒီအက္ဖ္အကြဲအျပဲ
ျဖစ္ျပီးခ်ိန္မွစ၍ပါတီနိုင္ငံေရးနွင္မူ၀ါဒလံုး၀
ေပ်ာက္ကြယ္သြားေတာ့သည္။
ဦး၀ီရသူေနာက္ကလိုက္ျပီးမဘသမဟာမိတ္
လုပ္ေတာ့သည္။ေနာက္ပိုင္းတြင္အန္ဒီအက္ဖ္
စီအီးစီလုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားေပ်ာက္ကြယ္ျပီးေဒၚ
၀ိုင္းနွင့္လူငယ္ပါတီ၀င္တခ်ိဳ႕ ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္
မ်ားလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသာရွိေတာ့သည္။
တတိယအင္အားၾကီးပါတီအျဖစ္အနာဂါတ္
ေမ်ာ္လင့္ခ်က္လည္းေရစံုေမ်ာရေတာ့သည္။
၂၀၁၅မွာမယ္ပ႒ာေျမလူးျဖစ္ခဲ့တာေဒၚ၀ိုင္း၊
အမတ္ေနရာဘဲဥမကြဲခဲ့၊
အန္နယ္ဒီေတာင္ျပိဳကမ္းျပိဳနိုင္တာရင္နာတယ္
ဟုရင္ဘတ္ထုေတာ့သည္။အန္အယ္ဒီကိုရင္နာ
တာလား၊မဲေပးတဲ့ျပည္သူကိုရင္နာတာလားသူ
ကိုယ္တိုင္ပင္သိပံုမရခဲ့၊
သုူ႕စိတ္ထဲမွာအန္နယ္လ္ဒီကိုတိုက္ခိုက္ရန္စိတ္
တခုသာရွိေတာ့သည္။အေကာင္အထည္ေဖၚ
ေပးေနသုမ်ားမွာေမသရဖီ၀င္သန္း၊သူမ၏
အေဖၚနွင့္အျခားလူငယ္အခ်ိဳ႕ျဖစ္သည္၊
ဘယ္ေတာ့မွနိုင္ငံေရးေလာကထဲ၀င္မရေတာ့
မည့္ပါတီ၂ခုရွိသည္။မတူကြဲျပားနွင့္အန္ဒီအက္ဖ္
ျဖစ္သည့္၊ထို႕ေၾကာင့္ဤအရာကိုနိုင္ငံေရးလမ္း
ဆံုးဟုေခၚသည္၊
(ရဲရင့္ငယ္)


No comments: