Saturday, October 15, 2016

လူဦးေရေပါက္ကြဲေနေသာ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္ အႏၱရာယ္

rဘဂၤလီအေရး ဟာ ခုအစိုးရလက္ထက္ေရာက္မွ ေျဖ႐ွင္းေနရတဲ့ ျပသနာ တစ္ခု မဟုတ္ပါဘူး။ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးခ်ိန္မွ ယခုထိအစိုးရအဆက္ဆက္ ေျဖ႐ွင္းေနရတဲ့ ျပသနာတစ္ခုပါ။ ေျဖ႐ွင္းမႈပံုစံေတြမတူကြဲျပားေသာ္လည္း ေနာင္အစိုးရအဆက္ဆက္လည္း ဆက္လက္ ရင္ဆိုင္ေနရဦးမည့္ ျပသနာတစ္ခုပါ။ ဘာေၾကာင့္ ဒီျပသနာျဖစ္လာလည္းဆိုေတာ့ ဘဂၤလာေဒ့႐ွ္ ႏိုင္ငံရဲ႕ ဧရိယာႏွင့္လူဦးေရ အခ်ိဳးအစားမ်ွတမႈမ႐ွိဘဲ လူဦးေရေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ေနလို႔ပါ။ ဒီလိုဘာေၾကာင့္ျဖစ္ရတာလည္းဆိုေတာ့ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈဘာသာတရားေၾကာင့္ပါ။ ေယာက်္ားတစ္ေယာက္က မိန္းမေလးေယာက္ယူခြင့္႐ွိတယ္။ ကေလးႀကိဳက္သေလာက္ေမြးလို႔ရေနတာေၾကာင့္ပါဘဲ။ ဒီျပသနာကို ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြ ကိုယ္တိုင္လည္း မကိုင္တြယ္ရဲပါဘူး။ သူတိုရဲ႕ႏိုင္ငံေရးအာဏာကိုထိပါးႏိုင္လို႔ပါဘဲ။ UN က ဝင္ေျဖ႐ွင္းရန္ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္မႈမရခဲ့ပါဘူး။ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ဆိုတာ အိႏိၵယ မွတဆင့္ အေ႐ွ႕ပါကစၥတန္ ၄င္းမွ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ဆိုတာ ျဖစ္လာတာပါ။လူအမ်ားစုက အစၥလမ္ ဘာသာ ကို ကိုးကြယ္ ၾကပါတယ္။ သူရဲ႕အိမ္နီးခ်င္းက အိႏၵိယ ႏွင့္ ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံသာ႐ွိပါတယ္။ ျမန္မာႏွင့္ မိုင္၂၀၀ ေက်ာ္သာနယ္နမိတ္ထိစပ္ေနၿပီး က်န္နယ္နမိတ္အားလံုးဟာ အိႏိၵယ ႏွင့့္သာထိစပ္ေနပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဒီသံုးႏိုင္ငံရဲ႕ ဧရိယာ အက်ယ္အဝန္း လူဦးေရ လူဦးေရသိပ္သည္းမႈ GDP ေတြကိုေလ့လာၾကည့္ပါက ခုလိုေတြရပါတယ္။ အိႏၵိယ ဧရိယာ 1,269,346 sq miles or 3,287,263 sq km လူဦးေရ 1276.267 သန္း လူဦးေရသိပ္သည္းဆ1004/sq mile or 387.7/sq km GDP $ 6209 Trillion ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ ဧရိယာ 56,977 sq miles or 147,570 sq km လူဦးေရ 171.7 သန္း လူဦးေရ သိပ္သည္းဆ 3416 /sq mile or 1319 / sq km GDP 572.440 Billion ျမန္မာ ဧရိယာ 261,227 sq miles or 676578 sq km လူဦးေရ 51.486 သန္း လူဦးေရ သိပ္သည္းဆ 196.8/sq mile or 76/sq km GDP 269.996 Billion အထက္ပါအခ်က္ေတြကိုၾကည့္ပါက ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံ ဧရိယာ ၏ 25% ေလာက္သာ ႐ွိၿပီး လူဦးေရ မွာ 3.5 ဆ ေလာက္မ်ားေနတာေတြရမွာပါ။ လူဦးေရ သိပ္သည္းဆ မွာ တစ္စတုရန္းမိုင္မွာ အိႏၵိယ က ၁၀၀၄ ဦး ျမန္မာက ၁၉၆.၈ ဦး ႐ွိေနစဥ္မွာ ဘဂၤလားေဒ့႐ွ္ က ၃၄၁၆ ဦး႐ွိေနပါတယ္။ ဒီေလာက္ဆိုရင္ေတာ့ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ အႏၱရာယ္ ကို တြက္ဆလို႔ရေနပါၿပီ။ ဒါ့အျပင္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာအစၥလမ္ဝါဒျပဳမႈ ကလည္း႐ွိေနပါတယ္။ ထို႔အျပင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္ယြင္းမႈ ကမၻာႀကီးပူေႏြး လာမႈတို႔ေၾကာင့္ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ျမင့့္တက္႐ွိေနပါတယ္။ ပင္လယ္ျမင့္တက္လာမႈ အႏၱရာယ္ ေရမ်က္ႏွာျပင္ျမင့္တက္လာမႈေၾကာင့္ ဘဂၤလာေဒ့႐ွ္ မွာ လူ သန္းေပါင္း ဆယ္ဂဏန္းေက်ာ္ေနစရာေပ်ာက္မယ္ လို႔ပညာ႐ွင္မ်ား တြက္ဆထားပါတယ္။ အဲ့ဒီျပသနာေတြအားလံုးရဲ႕႐ိုက္ခတ္မႈကို ပတ္ဝန္းက်င္႐ွိႏိုင္ငံအားလံုးခံစားၾကရမွာပါ။ အထူးသျဖင့္ကေတာ့ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြျဖစ္တဲ့ အိႏၵိယ ႏွင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ျမန္မာႏိုင္ငံေတြပိုခံရမွာပါ။ အိႏၵိယ က ႏူကလိယားလက္နက္ပိုင္တယ္ စီးပြားေရး ေကာင္းတယ္ လူဦးေရ မ်ားတယ္ စစ္အင္အားကေဒသတြင္းအင္းအားႀကီးႏိုင္ငံ ဒါေတာင္ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုးကာၿပီး ခိုးဝင္လာသမ်ွ ပစ္သတ္ေနေသးတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံ ဘက္ၾကည့္ေတာ့ လူဦးေရကနည္း ႏိုင္ငံေရး ကမတည္ၿငိမ္ စီးပြားေရး က မေကာင္း။ ၿပီေတာ့တိုင္းရင္းသားေတြႏွင့္ညီၫြတ္ေရးက မတည္ေဆာက္ႏိုင္ေသး။ ကာကြယ္ေရး တာဝန္ယူထားတဲ့ စစ္တပ္ကို အပုတ္ခ် ေသြးခြဲ တိုက္ခိုက္။ ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ျပသနာကို ျမင္ေအာင္ၾကည့္ၾကပါ။ ဒီျပသနာက တည္ဆဲအစိုးရကို ႏိုင္ငံေရး အရ တိုက္ခိုက္ရန္သံုးေသာ ကိစၥရပ္လံုးဝမဟုတ္ပါ။ ***အနာဂါတ္ကာလမွာ ရင္ဆိုင္ရမည့္ အႏၱရာယ္ အ႐ွိဆံုးျပႆနာပါ။ အစိုးရအဆက္ဆက္ မွန္ကန္ေသာ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ကာကြယ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါမွ ကာကြယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေရးသားအပ္ပါသည္ ။ Zaw Zaw Aung

No comments: