Friday, March 19, 2021

တောင်ငူမြို့ အမှတ် ၂ ရဲစခန်းရှေ့ တွင် အရပ်ဝတ် ရဲ မှ ပြည်သူ ကိုပစ်ခတ်

တောင်ငူ (19-03-2021)

 ================

 in front of no- 2 police station, police firing civilian


No comments: