Sunday, March 7, 2021

ကြယ်စင်ကိုသေနတ်ထိမှန်ချိန်

ကြယ်စင်ကိုသေနတ်ထိမှန်ချိန် အကုန်ပြေးလွှား

နေတာပဲတွေရချိန်ဒိုင်းကဟအသွားမှာကျည်ဝင်
လာတာကို သူတို့မပစ်ပါဖူးဆိုပြီးဖင်ပိတ်ငြင်းလဲ
ရာဇဝတ်ကောင်အဖြစ်ကမလွတ်ပါဖူး မအလ

No comments: