Friday, March 19, 2021

မစိုးရိမ်ကျောင်းတိုက်ဆရာတော်များပရိတ်ရွတ်ဖတ်ပူဇော်၊မေတ္တာပို့

 

မန္တလေး ၁၉ - ၃ - ၂၁
" ဦးတင်ပါ၏အရှင်ဘုရား "
မစိုးရိမ်ကျောင်းတိုက်ဆရာတော်များ
သံဃသမဂ္ဂစစ်ကြောင်းဆရာတော်များ
ပရိတ်ရွတ်ဖတ်ပူဇော်၊မေတ္တာပို့


 

No comments: