Tuesday, March 23, 2021

ပုံမှန်အတိုင်း အပြင်ထွက်ဖို့လော်နဲ့လိုက်ပြောနေတဲ့ရုပ်သံ

 မနက်ဖြန် ပုံမှန်အတိုင်း အပြင်ထွက်ဖို့ လိုက်ပြောနေတယ်ဆိုတော့  silent strike ကအတည်ဖြစ်လိုက်ချင်ရင်ဖြစ်လိုက်တော့🙂

No comments: