Sunday, March 14, 2021

တရုတ် နိုင်ငံသား အပြည့်အဝပိုင် ပြည်ပ ကုမ္ပဏီစာရင်း


ရန်ကုန်မှာ အခြေစိုက်တဲ့ တရုတ် နိုင်ငံသား အပြည့်အဝပိုင် 

ပြည်ပ ကုမ္ပဏီစာရင်းကို ရသလောက် စုပေးထားပါတယ်။ လိုအပ်သလို ဆက်လက် ဆောင်ရွက် နိုင်ကြပါတယ်။


◾ လှိုင်သာယာ

🇨🇳 CHINA JIANGSU SANHE GROUP MYANMAR SHOES COMPANY LIMITED

မြေကွက် အမှတ် ၁၇၉၊ စက်မှုဇုန် အမှတ် ၂၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်။


🇨🇳 P & S UNION GROUP CO.,LTD (CHINA)

အမှတ် ၃၉၆၊ မြေကွက် အမှတ် ရလပ-၂၅၊ ရွှေလင်ပန်း စက်မှုဇုန်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်။

🇨🇳 ENJOY FASHION COMPANY LIMITED (CHINESE)

မြေကွက် အမှတ် ၁၀၁၊ ၁၄ ရပ်ကွက် (ရွှေသံလွင်)၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်။


◾ ရွှေပြည်သာ


🇨🇳 CHINA PALETTE GARMENT MYANMAR COMPANY LIMITED

မြေကွက် အမှတ် ၁၄၂၊ မြေတိုင်းအမှတ် ၄၉၊ ဝါးတရာ စက်မှုဇုန်၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်။


🇨🇳 DA CHENG MYANMAR COMPANY LIMITED (CHINESE)

မြေကွက် အမှတ် ၈၈၊ မြေတိုင်းအမှတ် ၅၁၊ စက်မှုဇုန် အိမ်ယာ၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်။


◾ ကျောက်တံတား


🇨🇳 CHINA UNICOM (MYA) OPERATIONS COMPANY LIMITED

အခန်း အမှတ် ၁၇၀၆၊ ၁၇ ထပ်၊ ဆာကူရာ တာဝါ၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊ ကျောက်တံတား မြို့နယ်။


◾ မင်္ဂလာဒုံ


🇨🇳 YANCHENG FOOTWEAR COMPANY LIMITED ( CHINA)

မြေကွက် အမှတ် ၈၇၁၊ ရန်ကုန် စက်မှုဇုန်၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်။


🇨🇳 VUINO GEAR MYANMAR COMPANY LIMITED (CHINESE)

မြေကွက် အမှတ် ၂၅၊ ၂၆၊ မြေတိုင်း ဧရိယာ (၅၂၅/A)၊ ရေစု အနောက်၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်။


◾ ဒဂုံဆိပ်ကမ်း


🇨🇳 FULL STRONG TEXTILE COMPANY LIMITED (CHINESE)

မြေကွက်အမှတ် ၆၉၊ စက်မှုဇုန် အပိုင်း (၂)၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်း မြို့နယ်။


🇨🇳 HUIYUAN GARMENT COMPANY LIMITED (CHINESE)

မြေကွက်အမှတ် ၁၂၆၊ စက်မှုဇုန်၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်း မြို့နယ်။


🇨🇳 MYANMAR YULIN COMPANY LIMITED (CHINESE)

မြေကွက် အမှတ် စီ-၁၀၊ မြေတိုင်းအမှတ် ၁၇၅၊ စက်မှုဇုန်၊  ဒဂုံဆိပ်ကမ်း မြို့နယ်။


◾ တောင်ဒဂုံ


🇨🇳 MYANMAR SUNWAY SHOES LIMITED (CHINESE)

မြေကွက်အမှတ် ၁၁၊ မြေတိုင်း အမှတ် (၁၄၃/၁)၊ ဒဂုံမြို့သစ် တောင်ပိုင်း မြို့နယ်။

Crd @ye htut


No comments: