Sunday, March 14, 2021

စစ်တပ်ကလှိုင်သာယာစက်ရုံတွေကို မီးရှို့

ရန်ကုန် လှိုင်သာယာစက်ရုံတွေကို မီးရှို့တာ စစ်တပ်ကဖြစ်ကြောင်း ကိုယ်တိုင်ကျည်ဆံထိမှန်ခံရသူ မီးရှို့ခံစက်ရုံမှ တရုပ်လူမျိုး တစ်ဦပြောကြား။ Source. Factory Manager. .

No comments: